Unsubscribe / Change Profile
Сподели:
 
В рамките на 14‐та Конференция за ВЕИ и ЕE в София, на 27 март 2018 г., ще се проведе тематичният панел на проекта CryoHub под мотото Криогенно съхранение на енергия за възобновяем изкуствен студ и електрозахранване!” 
    
 
Иновационната технология CryoHub разгръща потенциала на системите за съхранение на енергия и прилага съхранената енергия за производство както на студ, така и на електричество. 
Използвайки възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за втечняване и съхранение на криогенни газове, CryoHub балансира електромрежата, покривайки студопотребността на промишлени хладилници за съхранение на храни, с възможно регенериране на отпадна топлина от тяхното оборудване и компоненти.
 
Криогенното съхранение на енергия (КСЕ) и по-специално съхранението на енергия с течен въздух (СЕТВ) е обещаваща технология, даваща възможност за локално съхранение на енергия от ВЕИ по време на периодите на свръхпроизводство и нейното изразходване при пиковите потребления.
 
Заинтересованите промишлени отрасли и Европейската комисия възлагат сериозни надежди на CryoHub, който следва да допринесе за развитието на криогенното съхранение на енергия като нов „енергиен вектор“ в Европейския енергиен съюз.
 
 
   
 
Джудит Евънс (координатор на проекта CryoHub, Лондон Саут Банк Унивърсити, Великобритания) и Костадин Фикиин (ръководител на CryoHub екип, Технически университет - София, България)  обясняват, че CryoHub разширява пазарните перспективи за разгърнато приложение и комерсиализиране на КСЕ-базирани технологии в Европа и света, например в следните сектори:
  • Енергетика – възобновяеми енергийни източници, съхранение на енергия, „умни електромрежи“, регазифициране на втечнен природен газ и др.;
  • Хранителна промишленост и логистика – хладилна верига и промишлено хладилно съхранение на охладени и замразени храни;
  • Строителство – „умни сгради“, използващи ВЕИ и криогенно съхранение на енергия за електроснабдяване, охлаждане и климатизация;
  • Оползотворяване на индустриални газове (втечнен въздух, азот и кислород), произвеждани като основни или съпътстващи продукти в химическата и металургичната промишленост.
По-детайлна информация за участието на Проекта CryoHub можете да прочетете тук
 
Полезни линкове с актуални новини от сектора:
Бюлетин     Социални мрежи:             Програма на конференцията EE и ВЕИ 2018
 
Лице за контакт: Таня Булдеева, tanya@viaexpo.com, тел.: 032/512905, 0886/793172
 
   
Камарата на строителите в България е промоционален партньор на ЕЕ & ВЕ 2018. Структурата поддържа дългогодишно лоялно партньорство с предстоящото събитие.
КСБ е професионално сдружение и официален представител на строителите в България. Участва в разработването на стратегии, анализи и програми за развитие на строителството и съдейства за изпълнението им; дава становища и участва в изготвянето на нормативни актове за строителството; подпомага разработването на браншови стандарти и др.
**********************************************************
  Energyworld е двумесечно списание на английски език, което следи развитието на енергийния сектор Югоизточна Европа и Средиземноморието.
Изданието информира, анализира и включва интервюта, наблюдения, репортажи, добри практики и правни въпроси.  Сайтът Energyworldmag.com представя новостите в областите: eнергия, възобновяеми енергийни източници, енергийна ефективност и околна среда.
 
 
Съгласно Закона за електронната търговия този е-мейл може да е непоискано търговско съобщение. Ако не желаете да получавате писма от нас, отговорете "UNSUBSCRIBE".