Publicarea zoekt 25 cliëntenraden en zorgmanagers die elkaars bondgenoot willen zijn
om Waarde-volle Zorg en Thuis Voelen te realiseren
Invulling geven aan bondgenootschap in het belang van de cliënt
 
In Cliënten Vertegenwoordigen staan het samenspel en het gezamenlijk belang van cliëntenraad en zorgorganisatie centraal om de beste zorg en je thuis voelen voor de kwetsbare cliënten te realiseren. Met elkaar wordt in gesprek gegaan hoe de medezeggenschap van onderop te versterken. En hoe via participatie en dialoog, kwaliteit en liefdevolle zorg concrete vorm en inhoud te geven die er in de praktijk toe doet en het verschil maakt voor de cliënt, voor zijn/haar naasten en de medewerkers.
Het uitvoeren van de trajecten wil het bondgenootschap tussen cliëntenraad en locatie(management) versterken door:
 
·         de onderlinge communicatie en informatie te verbeteren
·         de participatie, medezeggenschap van cliënten (en hun naasten) te vergroten
·         cliëntenraden en zorg toe te rusten met concrete handvatten
·         thuis voelen en waardevolle zorg te realiseren in het belang van de cliënten, de naasten en de medewerkers
 
Gezamenlijke Waarde-volle Zorg en Thuis Voelen Agenda: basis via simpel traject
 
In een Cliënten Vertegenwoordigen traject gaan cliëntenraad, locatie/organisatie management (inclusief staf en steun en (para) medici) en medewerkers samen aan tafel om de beste, natuurlijke condities te creëren voor de cliënten in relatie tot hun waardigheid en ‘je thuis voelen’ binnen de instelling. De uitkomsten daarvan hebben tevens positieve effecten op de betrokkenheid van naasten en het werk (plezier) van de medewerkers.
 
Het bondgenootschap wordt gerealiseerd via een simpel traject van drie groepsgesprekken als cliëntenraad, als zorglocatie/organisatie en als cliëntenraad en zorglocatie/zorgorganisatie gezamenlijk. Aan de hand van een gespreksagenda worden elkaars rollen verhelderd en de fases van wonen, zorg en welbevinden in een verpleeghuis doorgenomen. Een ijkpunt is de vraag: Hoe zou ik het voor mijn vader of moeder graag willen zien. In een tijdsbestek van zes tot acht weken is het resultaat van de gesprekken een gezamenlijke ‘Waarde-volle Zorg en Thuis Voelen Agenda’ die het bondgenootschap vastlegt, concrete handvatten geeft en waarin afspraken zijn vastgelegd, inclusief praktische tips & eyeopeners. Na vier maanden wordt open met elkaar nagegaan hoe het er voor staat en wat nog nodig is of beter kan.
 
Uitvoering 25 trajecten in 2017/begin 2018
 
We willen zo snel mogelijk starten met de uitvoering van 25 trajecten Cliënten Vertegenwoordigen.
 
Voor wie
 
Deelname staat open voor zowel lokale als centrale cliëntenraden als voor locatiemanagers en zorgbestuurders.
Op verzoek, voorzien van een toelichting, kan het Cliënten Vertegenwoordigen traject worden ingezet om een ander Waardigheid en Trots thema dan hierboven beschreven handen en voeten te geven.
 
Kosten en inzet 
 
Deelname is gratis.
De bijdrage vanuit de deelnemende locaties bestaat uit de persoonlijke motivatie en inspanning door deelname aan de verschillende gesprekken en de wil om tot uitvoering van  de vastgestelde Waarde-volle Zorg en Thuis Voelen Agenda over te gaan.
 
Aanmelden
 
U kunt zich aanmelden voor deelname aan het traject tot en met 15 juli 2017 door een mail met uw naam, functie, e-mailadres, en telefoonnummer te sturen aan hettiwillemse@publicarea.nl
 
Meer weten?
 
In de bijlage treft u de flyer voor meer informatie over het traject en de verschillende gesprekken die worden gevoerd. Heeft u nog vragen over het traject dan is Hetti Willemse (Publicarea) graag bereid u nader te informeren. Contact via hettiwillemse@publicarea.nl of tel: 06 5186 3416.
 
 
3 en 4 juli Waardigheid en trots Congresdagen 2017
 
Op maandag 3 en dinsdag 4 juli zijn alle betrokkenen bij de verpleeghuiszorg in Nederland van harte welkom op de Waardigheid en trots-congresdagen in het NBC te Nieuwegein.

Neem als bezoeker deel aan de onomkeerbare beweging in de verpleeghuiszorg die zich kenmerkt door waardigheid voor bewoners en professionals de ruimte biedt om met trots hun vak uit te oefenen.
 
Op beide dagen gaat het om de vernieuwing en hoe vernieuwing vastgehouden kan worden. In totaal worden op deze dagen bijna 200 sessies aangeboden.
 
Veel van de aangeboden sessies zijn ook relevant voor cliëntenraden, zoals bijvoorbeeld de workshop radicale vernieuwing.
 
Op 3 juli staat de vernieuwing in de verpleeghuiszorg centraal. Bekijk hier alle workshop op 3 juli.
 
Op 4 juli wordt o.a. gesproken over hoe men vernieuwing vast kan houden. Bekijk hier alle workshops op 4 juli.
 
Beide dagen, onder leiding van dagvoorzitter Lennard Booij, zijn vooral gericht op zorgprofessionals. Maar uiteraard zijn medewerkers in beleid-, staf-, directie- en bestuursfuncties ook van harte welkom.
 
 
Thema ‘Trots op de ouderenzorg’ in de nieuwe editie van e-Zin & Zorg

‘Trots op de ouderenzorg’ is het thema in de nieuwe editie van het E-magazine Zin & Zorg. Dagelijks lezen, luisteren en kijken we naar nieuws over onze branche en vaak zijn het verhalen over de dingen die beter kunnen en minder vaak zijn het de succesverhalen. Jammer want er zijn ook zoveel mooie en inspirerende verhalen te vertellen. Deze bijzondere verhalen worden in deze editie voor u belicht. Wij wensen u veel leesplezier.
 
Klik op de afbeelding
Workshop Strategisch Onderhandelen voor cliëntenraden GGz door Alice Makkinga op 22 juni in Utrecht. 

 
 
Inhoud van deze workshop:
 
Onderhandelingsstrategieën:
 
Wat is onderhandelen en wat vraagt onderhandelen van de deelnemers. We gaan in op de vier kernelementen van onderhandelen:
 
-Belangen
-Machtsbalans
-Klimaat
-Flexibiliteit
 
Strategisch onderhandelen:
 
Hoe kun je via onderhandelen je doel bereiken? Thema’s die aan de orde komen zijn:
 
-Inhoud en relatie
-Het belang van belangen
-Alternatieven
 
Tactieken:
 
Welke tactieken kun je gebruiken en wat kun je doen als de andere partij zo’n tactiek inzet.
Onderhandelen en een achterban:
Bij onderhandelingen moet je geven en nemen. Hoe verhoudt zich dat tot de opvattingen van de achterban? En hoe regel je het informeren van de achterban. En vooral ook: hoe draag je er zorg voor dat de verwachtingen van de achterban realistisch blijven.
 
Resultaat:
 
Aan het eind van de workshop heb je kennis gemaakt met een aantal basisbegrippen en vaardigheden die bij onderhandelen een rol spelen. Je hebt geoefend met onderhandelen en je hebt (meer) inzicht gekregen op de wijze waarop je succesvol kunt onderhandelen.
 
Voor wie:
 
Beginnende) leden van (centrale) cliëntenraden, patiënten advies raden of andere vormen van cliënten medezeggenschap/inspraak/participatie, Ambtelijk secretarissen/CR ondersteuners, managers/bestuurders, andere belangstellenden uit de GGz sector.
 
Algemene informatie:
 
-Datum: 22 juni 2017 
 
-Tijd: van 12.00 uur tot 15.00 uur (zelf een boterham mee brengen)
 
-Locatie: 
 
 
-Uw trainer: Alice Makkinga
 
 
 
Voor meer informatie:
 
Marika Biacsics
Netwerkvoorzitter NCZ
E: marika@ncz.nl
T: 0651222505
 
    
Aan informatie en adviezen in deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.
NCZ staat te allen tijde open voor suggesties ter verbetering van deze nieuwsbrief.