Nieuwsbrief Missio steunt Burkina Faso 
 
Beste lezer,
 
In deze nieuwsbrief stellen wij u drie projecten uit Burkina Faso voor die wij in samenwerking met Missio Aachen in de Wereldmissiemaand zullen ondersteunen.
 
Het meest recente nummer van ons blad Kerk Wereldwijd verschiijnt ook als e-paper en kunt u dus online lezen. U vindt daarin onder andere twee reportages uit Burkina Faso.
 
Paus Franciscus schrijft elk jaar ter gelegenheid van Missiezondag (dit jaar 22 oktober) een boodschap voor alle gelovigen. U kunt deze vinden op onze website.
 
Veel leesplezier gewenst en een hartelijke groet,
 
Marianne Baijens
Coördinator Bureau Missio
 

Geen gedwongen huwelijk
De helft van de meisjes in Burkina Faso wordt voor haar 18e uitgehuwelijkt en gedwongen te trouwen met een vaak veel oudere man. Steeds meer meisjes ontvluchten dit lot en vinden onderdak bij zusters of bij catechistengezinnen.

Opvangcentrum Delwendé
Het geloof in hekserij is in Burkina Faso wijdverbreid. In het opvangcentrum Delwendé in Ouagadougou wonen 245 vrouwen die uit hun dorpsgemeenschap zijn verstoten omdat ze heks zouden zijn. Om in hun levensonderhoud te voorzien verbouwen de vrouwen groenten en produceren zeep.

Kinderen in illegale goudmijnen
Bij gebrek aan goede toekomstperspectieven beproeven duizenden mensen hun geluk in de illegale goudmijnbouw. Ook kinderen en jongeren. Het is zeer gevaarlijk werk.Twee priesters van het bisdom Ouahigouya bieden hulp.