Nieuwsbrief No#5 (april 2016) - Leren Historisch Redeneren - UvA/ILO

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de vakdidactici en onderzoekers geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam. De nieuwsbrief is bedoeld voor docenten geschiedenis in de (ruime) regio Amsterdam/Noord-Holland. In deze nieuwsbrief berichten wij over het scholingsaanbod geschiedenis en andere professionaliseringsactiviteiten van de UvA.

 Volg ons op twitter: @HistReden_UvA

 Website: www.ivgd.nl

Voor vragen over het UvA-Netwerk 'Leren Historisch Redeneren' kunt u contact opnemen met: Gerhard Stoel (g.l.stoel@uva.nl).

 
 MELD U NU AAN!
SCHOLING - INSPIRATIEDAG 17 JUNI 2016

Op vrijdag 17 juni 2016 organiseert de Universiteit van Amsterdam in de Oudemanhuispoort de Inspiratiedag / doorscholing LEVE DE REPUBLIEK! - een scholingsdag voor docenten geschiedenis.
  • Lezing Arjan Nobel over de Opstand en de Republiek 
  • Presentatie en tafelgesprekken historisch denken in het CE 
  • Inspiratietafels met best practices docenten & studenten 
  • Diverse workshops door vakdidactici UvA en HvA 
 
LEZING │ Als het op de Nederlandse Opstand en de Republiek in haar bloeitijd aankomt, is Arjan Nobel de UvAkenner bij uitstek. Nobel snijdt zijn verhaal toe op de historische context ‘De Republiek’ en, opgepast: hij rekent hardhandig af met een aantal hardnekkige mythen over de Opstand, Willem van Oranje en andere klassieken uit onze geschiedenisboeken. 
 
HISTORISCH DENKEN IN HET CE │ Wat vraagt het Centraal Examen precies van leerlingen als het op historisch denken (‘domein A’) aankomt? Presentatie van een analyse van de examens van afgelopen jaren, gevolgd door rondetafelgesprekken waarin we bespreken wat dit betekent voor onze lessen, en ervaringen en ideeën uitwisselen. 

WORKSHOPS O.M.│Geschiedenis schrijven Hoe historisch denken en schrijven zich hand in hand kunnen ontwikkelen (Jannet van Drie) ■ Werken met beelden Werkvormen en opdrachten om leerlingen op een meer visuele manier met het verleden te laten werken (Uddhava Rozendal) ■ Betekenis geven Hoe leerlingen zélf meer betekenis of gewicht kunnen geven aan de geschiedenis die ze bestuderen (Dick van Straaten) ■ Verklaren Keur van werkvormen om leerlingen te laten werken met oorzaak en gevolg (Marcel van Riessen) ■ Big History De ‘big picture’ in een verhaal dat 13,8 miljard jaar omspant: interdisciplinair denken met geschiedenis in het hart (Constance van Hall) ■ en meer… 
 
Lokatie: Oudemanhuispoort, Amsterdam. 
Tijd: 09.30-17.00 uur. 
Kosten inschrijving tot 30/5: €120 (Inschrijven na 30/5: €140). 
Incl. lunch en usb-stick vol met materialen. 
 
Inschrijven kan via www.ivgd.nl
 
 
Ook de nieuwsbrief ontvangen? Of wilt u zich uitschrijven? Dat kan via de website. Wilt u uw emailadres wijzigen? Schrijf dan het oude emailadres uit en het nieuwe in.