Foto: intrede van de Sint in Brugge

 

 

Beste ,

De Sint is in het land en we hebben al een eerste winterprik(je) achter de rug. In onze streek levert dit vaak mooie beelden op. In Brugge hoeven we echter niet te wachten op een echte winterprik om ons in winterse sferen te begeven. Met de ijssculpturen en de feërieke kerstmarkt hebben we hier ons eigen unieke winterlandschap.
 
Dat we ook van de kleine dingen kunnen genieten, betekent niet dat we geen grootse dromen hebben. Zo hebben we de eerste stappen gezet in de realisatie van enkele mooie projecten die mee het verschil zullen maken in de toekomst van Brugge. Zo komt er op de site van het VTI in de Boeveriestraat een nieuw woonproject. Ook in Sint-Michels wordt het nieuwbouwproject 'De Lijster' verder ontwikkelt. We werken in Brugge ook aan kindvriendelijkheid.  Op verschillende plaatsen in de stad zullen spelprikkels komen. Een voorbeeld hiervan is al te zien in de Geldmuntstraat. Daar is een hinkstapspel ingewerkt in het kasseienoppervlak. 
 
We kijken in Brugge naar de toekomst en laten ons niet van slag brengen. De terreur heeft misschien een deuk geslagen in onze realiteit, maar in deze tijden voelen we meer dan ooit de verbondenheid tussen mensen. 'Waar een wij is, is een weg.'
 
Geniet van het lekkers dat de Sint brengt en breng eens een bezoekje aan één van onze winterse activiteiten in de stad.
 
Samen maken we er een warme winter van! Veel leesplezier!

Wonen wordt mogelijk aan het VTI

Na gedreven overleg en samenwerking werden de bouwvoorwaarden vastgelegd voor woonontwikkeling op de gronden van het VTI aan de Boeveriestraat. Men voorziet een gemengd woonproject met een mix van 26 ééngezinswoningen en 78 appartementen, een ondergrondse parkeergarage en veel groen.
 
 
 
 

Foto: Voorstelling nieuw woonproject VTI

Indoor-voetbal in oude busstelplaats

In de oude stelplaats van De Lijn aan het Gaston Roelandtsplein te Assebroek zal er tijdelijk gevoetbald worden. Garrincha lanceert er “5-a-side’ voetbal, dat net als zaal- en minivoetbal met 5 tegen 5 gespeeld wordt op kunstgras omgeven door netten. Door een tijdelijke recreatieve invulling voorkomen we leegstandsproblemen in afwachting van een verdere ontwikkeling.

     

 

 

Foto: oude busstelplaats aan Gaston Roelandtsplein

Voor een kindvriendelijke stad

De aanleg van spelprikkels in onze stad wil ik aanmoedigen. Vooraan in de Geldmuntstraat werd in het kasseienoppervlak een hinkstapspel ingewerkt, een gelijkaardig motief zal ook in de Noordzandstraat terugkeren. Ook bij de heraanleg van 't Zand willen we kindvriendelijk te werk gaan.  Er wordt o.a. een labyrinth voorzien in het vloeroppervlak, een bespeelbaar kunstwerk op het plein en een drinkwaterfontein. 

Foto: Hinkstapspel in de Geldmuntstraat

Masterplan voor site TMVW en Delhaize

Op de gronden van TMVW en Delhaize, aan het kruispunt van de Maalse Steenweg met de Schaakstraat, zal in de komende jaren een (ver)nieuw(d)e geïntegreerde winkelsite worden gerealiseerd. Naast een nieuw Delhaize warenhuis zullen er vier nieuwe retailwinkels een plaats krijgen.

 Foto: Voorstelling masterplan site TMVW en Delhaize

Brugsche Tot: KSA Frassati

KSA Frassati kreeg het Gold label binnen het JEP-project (Join Effort Project). Dit toont aan dat ze een uitstekend drugs- en alcoholbeleid hebben binnen hun jeugdbeweging. Ik was erbij toen ze het label in ontvangst mochten nemen en kocht meteen de eerste doos koekjes voor hun financiële actie. Sterk bezig KSA Frassati!

 

Foto: KSA Frassati ontvangt het Gold label binnen het JEP-project

Een gezonde geest in een gezond lichaam

Met de examens in het verschiet is sportieve ontspanning voor elke student een must. Daar wordt bij Brugge Studentenstad ruimschoots voor gezorgd. De tweede editie van de 6-urenloop was een succes en aan het voetbaltornooi namen negen studentenploegen deel. Er wordt ook nog een Tropical Night Swim georganiseerd.

 

Foto: Brugge Studentenstad loopt

De kracht van jeugdbewegingen

Omdat ik geloof in de kracht van het jeugdbewegingswerk wil ik daar op verschillende manieren sterk op inzetten, zowel qua begeleiding als op vlak van infrastructuur. Vzw KSA Rooyghem en vzw Karel De Goede zijn de eerste 2 verenigingen die een overeenkomst met de stad sluiten om een investeringssubsidie te kunnen bekomen. Beiden willen hun verouderde houten loods door een nieuw jeugdlokaal vervangen. Ondertussen ben ik met nog gelijkaardige dossiers bezig. 


Groen licht voor De Lijster

Het geplande nieuwbouwproject "De Lijster" op Sint-Michiels kan verder ontwikkeld worden. Sociale huisvestingsmaatschappij Vivendo kan de stedenbouwkundige aanvraag indienen zodat de mensen van "De Leeuwerik" vlot kunnen verhuizen naar een mooie en hedendaagse residentie.

   

Foto: Nieuwbouwproject "De Lijster" op Sint-Michiels

Iedereen parlementair!

In de vorige nieuwsbrief vroeg ik jullie mening over de veiligheidscontroles op de luchthaven. Vinden jullie dat passagiers voldoende, en op een correcte, manier gecontroleerd worden op onze luchthavens? Jullie reacties waren kritisch en verrijkend. We zullen de aangekaarte zaken dan ook bekijken.
 
Klik hier om je zegje te doen over de nieuwe vraag over het opgeven van een stuk van onze privacy voor meer veiligheid
 
 

 

Toeristische treintjes mogen gemeentegrenzen over

Tot voor kort mochten toeristische treintjes enkel rijden in erkende toeristische centra. Hierdoor konden de treintjes vaak de gemeentegrenzen niet overschrijden. De treintjes vormen een belangrijke bron van ontspanning voor heel wat mensen, waaronder bejaarden. Ik diende een wetsvoorstel in waardoor  gemeenten nu zelf kunnen beslissen of toeristische treintjes in hun gemeente mogen rijden. Dit werd  unaniem goedgekeurd door de Kamer in plenaire zitting.
 

Tussenkomsten beleidsnota's

De voorbije weken werden verschillende beleidsnota's besproken in de commissies. Bij de bespreking van de nota over administratieve vereenvoudiging wees ik de minister op de automatische toekenning van rechten. Hierdoor moeten diensten bij de doelgroep terechtkomen zonder administratieve rompslomp. Staatssecretaris Francken beloofde de automatische toekenning op te nemen en hier werk van te maken.

Klik hier voor een overzicht van mijn tussenkomsten op de beleidsnota's...

 

Keuzemenu bij noodnummer 112

Minister Jambon is van plan het gebruik van een keuzemenu uit te testen bij het noodnummer 112. Mensen die het noodnummer bellen zullen dan eerst een aantal keuzes moeten maken, vooraleer ze een persoon aan de lijn krijgen. Via een keuzemenu zou iedereen een antwoord in zijn eigen taal moeten krijgen, iets wat zeker nodig is in crisissituaties. Maar ik vraag mij af of een keuzemenu daarvoor de ideale oplossing is. Zal door de installatie van een keuzemenu geen kostbare tijd verloren gaan voor de hulpverlening? Ik zal de minister binnenkort enkele kritische vragen stellen over dit voorstel.   
 
 

Schepen stad Brugge
Oostmeers 17, 8000 Brugge
tel.: 050 44 85 04
schepen.demon@brugge.be
- www.frankydemon.be

Federaal parlement
Paleis der Natie
Natieplein 2, 1008 Brussel
gsm kabinet Kamer: 0468 25 37 64
franky.demon@dekamer.be
- www.frankydemon.be

Spreekuur: vrijdagvoormiddag op afspraak