Beste/lieve geliefd kind van God,
 
Gisteren was onze Sam kwijt. Normaal speelde hij alleen in onze tuin. We hebben hem nog niet zo lang. Hij is niet zo’n ondernemer en klimmer. Maar gisteren was hij blijkbaar toch over de schutting geklommen en verdwenen. De hele dag hebben we hem niet gezien. Ook bij het avondeten kwam hij niet terug. De kat is van onze zoon. We hebben diverse rondjes in de omgeving gemaakt maar nergens was Sam te zien. Waar zou hij zijn? Wat is er met hem gebeurd?
Ik besloot te gaan bidden en wil je graag meenemen in hoe ik mijn gebed vorm heb gegeven en het proces waarin dat gebeurde.
Stap 1
Ik besloot me geen zorgen te maken.
Filippenzen 4:6  Maak je nergens zorgen over, maar vertel in gebed aan God wat je nodig hebt. Dank Hem ook voor alles.
Zorgen maken brengt je in angst en blokkeert juist de weg voor de oplossing. Angst is een negatieve energie. Je kunt wel angst voelen maar je kunt kiezen er je niet aan te verbinden maar te kiezen voor vertrouwen.
Stap 2
Ik stemde me af op Gods Woord en probeerde in te voelen welke positie ik van God heb gekregen in de schepping en specifiek in deze situatie. God heeft ons de opdacht gegeven over de dieren te heersen. We hebben dus gezag gekregen over de dieren ons toevertrouwd. Niet negatief maar positief gezag om goed te zorgen.
Genesis 1:26 Toen zei God: "Laat Ons mensen maken die op Ons lijken en kunnen heersen over alle dieren op aarde, in de zeeën en in de lucht."
In de geestelijke wereld heb ik dus gezag over Sam. Ik stelde me voor hoe dat werkt in deze situatie.
In de geestelijke wereld ging ik me verbinden met Sam via Jezus. Jezus wist waar Sam was en ik had de geestelijke positie daar iets mee te kunnen. Het is immers onze kat.
Stap 3
Ik zocht een vorm van gebed die bij mij paste en waar ik geloof in had en probeerde in de geest voor te stellen hoe dingen kunnen gaan. Creëren begint in de geest. (Daar gaat mijn lezing over komende maandag avond)
Ik besloot engelen van God in te schakelen door hen in Jezus naam te vragen Sam te begeleiden op weg naar huis.
Engelen zijn er om ons te dienen in onze taak op aarde.
Hebreeën 1:14  Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen, die het heil zullen beerven?
Omdat Sam al vanaf 10 uur in de morgen kwijt was, kon ik me voorstellen dat hij al een eind verdwaald was en dus ook wel een bepaalde tijd nodig had om terug te lopen. Het was rond 19:00 uur dat ik het gebed bad. Ik voelde vrede en rust dat Sam voor 23:00 uur thuis zou komen.
Markus 11:24  Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden.
Mijn gebed was ongeveer als volgt.
Heer Jezus, wilt U Uw dienende engelen uitzenden om Sam te begeleiden naar huis zodat hij voor 23:00 uur veilig thuis zal zijn. Dank U Jezus voor Uw liefdevolle zorg. Amen
Ik ging in gerustheid naar bed en rond 22:30 uur belde de buurvrouw aan. Onze zoon rende naar beneden. Ze had Sam gevonden en gelokt met wat brokjes…….
Dank U Jezus…..
 
Lezing 29 oktober creëren samen met God
Wil je meer lezen over scheppend bidden, de kracht van woorden en dromen die werkelijkheid worden?
Kom maandagavond naar de lezing en neem je vrienden mee. Toegang is vrij. (vrijwillige bijdrage)
Graag opgeven via de site zie https://www.leveningod.nl/bijeenkomsten/event/78-scheppen-met-god.html
 
 
 
ps vergeet je niet op te geven voor de workshop over de Heilige Geest zaterdag 24 november Vol=vol
 
Liefdevolle groet en Gods zegen,
 
Robert van Mierlo