Angst voor mensen is een valstrik, maar wie op God vertrouwt, is onaantastbaar. Spreuken 29:25
 
Beste/lieve geliefd kind van God,
 
Laat je niet gevangen nemen in angst en zorgen die op je afkomen. 
(deze vlinder op de foto zat gevangen in mijn tuinkas en heb ik vrijgelaten. Zo is Jezus gekomen je te bevrijden uit de gevangenis van je angst)
We hebben allemaal wel eens last van angst en maken ons af en toe (grote) zorgen. Dat is niet erg. Het is zelfs de bedoeling. God heeft angst geschapen om ons te helpen groeien. Angst maakt ons waakzaam en alert om de juiste beslissing te kunnen nemen. Maar we moeten niet in de angst blijven zitten want dan gaat de angst ons verlammen en tast het onze geestelijke, emotionele en lichamelijke gezondheid aan.
Angst die te lang duurt, laat ons zien in welk gebied we nog teveel gehecht zijn aan aardse tijdelijk dingen en nog niet voldoende in vertrouwen leven op God. Die les kun je niet leren uit een boekje maar alleen wanneer de situatie ontstaat in je leven waardoor de angst zichtbaar wordt.
Daarom zijn angsten ook niet erg. Het is een uitnodiging naar binnen om je vertrouwen op God te verdiepen en te groeien in geloof. Dat is een proces.
Velen van ons zijn juist in tijden van angst en zorgen tot God gekomen. We beseffen dat we het niet meer alleen kunnen en gaan zoeken naar veiligheid en houvast. 
Op dit moment is heel de wereld in onzekerheid en angst vanwege de corona, de gevolgen van de maatregelen en de ontwikkelingen in de (wereld)politiek. Wellicht dat jij je ook angstig voelt. Ik zelf heb die angst ook gevoeld. Maar die angst heeft mij uitgenodigd me dieper in Gods liefde te verankeren. Mijn angst heeft mij laten zien waar ik nog teveel gehecht was aan aardse zaken waardoor ik nog dichter bij God ging schuilen. Ik geloof dat God de mensheid aan het voorbereiden is voor een grote opwekking. Mensen in angst gaan zoeken naar houvast.
Het is NU meer dan ooit de taak van het Lichaam van Christus om de boodschap van hoop te brengen. Van een eeuwig koninkrijk van Gods liefde die nooit vergaat. 
Het is NU de tijd om zelf vrij te komen van angst om voor God een bruikbaar kanaal te zijn Zijn liefde uit te dragen.
Voor ons kinderen van God is er geen reden voor angst. Wij zijn vrijgekocht en onze toekomst is verzekerd in Gods liefde.

Rom 8:37  Maar in alle moeilijkheden zijn we meer dan overwinnaars, dankzij Hem die van ons houdt.
38  Want ik weet zeker dat geen dood of leven, geen engelen of duivelse geesten, geen enkele macht, geen dingen nu of in de toekomst,
39  geen macht uit de hoogte of uit de diepte, nee, niets op deze aarde ons zal kunnen losmaken van de liefde van God. Die liefde heeft God ons gegeven door Jezus Christus, onze Heer.

Fil 4: 6  Maak je nergens zorgen over, maar vertel in gebed aan God wat je nodig hebt. Dank Hem ook voor alles.
7  Dan zal de vrede van God, die wij met geen mogelijkheid kunnen begrijpen, jullie hart en jullie gedachten beschermen in Jezus Christus.
 
In onderstaande video neem ik je mee van angst naar vrijheid en geestelijke groei
https://youtu.be/UufL8I4rHlE
 
Gebed
 
Heer Jezus,
 
Als ik om mij heen kijk word ik angstig van de alle onzekerheden in mijn leven. De dreiging die mijn vrijheid en gezondheid kan aantasten. De dreiging van verlies van baan en inkomen. De dreiging van gevaar die mij persoonlijk raakt. Ik breng mijn angst bij U en schuil in Uw liefde. U bent onaantastbaar. Bij U ben ik veilig. Bij U ben ik verzekerd van een mooie toekomst en veilig zijn.
Help mij om mijn vertrouwen op aardse zekerheden los te laten en nog dieper te vertrouwen op Uw oneindige liefde en zorg. Dank U Jezus dat U Uw leven voor mij heeft gegeven. Er bestaat geen veiligere plek op aarde dan te verblijven in Uw armen van liefde.
 
Amen
 
Online cursus leven vrij van angst.
Het is NU de tijd om vrij te komen van je angsten en dieper te bronnen in God.
In deze online cursus neem ik je stap voor stap mee naar een leven zonder angst. Als je jarenlang in angsten leeft is het niet een knopje omzetten. Vrijkomen van angst begint bij een keus en is een proces van groeien in vertrouwen en je angsten onder ogen durven te zien om te kijken waar de angst nu werkelijk over gaat. Want je bent niet bang voor waar je denkt bang voor te zijn maar voor een aantasting op zijns niveau. Als je daar naar durft te kijken samen met Jezus komt er diepe bevrijding van binnenuit omdat de wortel van je angst wordt verwijderd. Angst zelf is slechts een symptoom.
https://cursus.agapecoach.nl/courses/cursus-leven-zonder-angst/
 
Liefdevolle groet en Gods zegen,
 
Robert van Mierlo
 
Geestelijk coach, counselor, spreker, wereldverbeteraar,
https://agapecoach.nl/