Bekijk deze nieuwsbrief online Nieuwsbrief - 05/10/2023
Minkema Invites: FC Utrecht!

Inhoud nieuwsbrief
SPECIAAL VOOR DE ONDERBOUW
SPECIAAL VOOR DE BOVENBOUW
NIEUWS VOOR IEDEREEN
 
Een woord vooraf door Annemieke Kalshoven-Tol, directeur onderwijs
Beste leerling en ouder(s)/verzorger(s),
 
De herfstvakantie komt er alweer aan! We merken dat de dagen minder lang licht zijn en dat de winter nadert. Echter de warme temperaturen geven nog niet dit signaal af.
 
Mijn eerste jaar als directeur onderwijs zit erop! Inmiddels in vaste dienst ben ik onderdeel geworden van de twee mooie locaties en betrokken bij hetgeen onze school allemaal te bieden heeft.
 
Het doel is dat jij naast het behalen van jouw diploma met veel ervaringen binnen en buiten de school jouw toekomst kunt gaan vormgeven. De school bruist daarin volop! Zo hebben de meeste leerjaren leuke buitenschoolse activiteiten achter de rug. We richten onze blik naar buiten en halen de buitenwereld naar binnen.
 
Met ‘Minkema invites’ komen er verschillende gastsprekers op school en ook de minister van onderwijs komt onze school bezoeken om te praten over mentale gezondheid. Minkema is in beweging. Minkema moves!
 
Het nieuwe mobielbeleid start na de herfstvakantie en we zijn hard aan het werk met de verbetering van onze modules en het zoeken naar de meest ideale lesduur voor het Minkema. Ook worden bij de leerlingen hun eerste (toets)resultaten zichtbaar. We kunnen terugkijken op een goed begin van dit schooljaar.
 
Op 25 oktober hebben de leerlingen vrij. De medewerkers van onze school werken deze dag aan professionalisering waarbij we belangrijke thema's uit de maatschappij meenemen in ons programma.
 
SPECIAAL VOOR DE ONDERBOUW
Brugklasfeest op 12 oktober
Op donderdag 12 oktober staat het eerste schoolfeest voor onze vmbo-brugklasleerlingen gepland! Het feest begint om 19.30 uur en duurt tot 22.00 uur 
 
Samen met leerlingen, mentoren en docenten uit het brugjaar kijken we tijdens die avond op een feestelijke manier terug op een leuke eerste periode bij ons op school. Je kunt in een versierde school met elkaar dansen, kletsen of spelletjes spelen. 
 
 
De kantine wordt omgebouwd tot een ware discotheek. Het belooft een mooie avond te worden.
 
Kaartverkoop
De verkoop van de kaartjes verloopt via de mentoren in de klas. De kosten per kaartje bedragen 5 euro. Dit bedrag kan contant aan de mentor worden overhandigd. Deze bijdrage is vrijwillig. Bij de ingang van het schoolfeest loop je naar jouw eigen mentor toe. Op vertoon van het kaartje krijg je vervolgens twee muntjes. Met deze twee muntjes kun je iets te drinken en iets te eten halen tijdens het schoolfeest.
 
Schoolfeestregels
Om de sfeer op het feest gemoedelijk en vooral veilig te houden zijn op alle schoolfeesten van het Minkema, dus ook het brugklasfeest, de schoolfeestregels van toepassing.
  • De feesten zijn vanzelfsprekend alcohol-, rook- en drugsvrij. 
  • Tijdens het feest blijf je op de aangewezen locatie en bij wangedrag worden je ouders op de hoogte gesteld en word je naar huis gestuurd.
Wil je meer weten over onze schoolfeestregels? Kijk dan op bladzijde 35 van de schoolgids: www.minkema.nl/ouders/schoolgids.
 
We hopen alle brugklassers te mogen verwelkomen op 12 oktober voor een knallende start van het eerste jaar. Op vrijdag 13 oktober hebben alle brugklasleerlingen het eerste uur geen les. Dat betekent dat de lessen niet voor 09:30 zullen starten.
 
Gezocht: lunchhelden!
 
In de kantine van de Steinhagenseweg is het vaak druk bij de balie. Daarom zoekt onze cateraar Van Hall leerlingen die willen helpen in de kantine.
 
Je helpt dan tijdens de pauzes en verdient daarmee een gratis broodje en ook 4-6 € per uur, afhankelijk van je leeftijd. Je moet wel minimaal 13 jaar zijn.
 
 
 
Lijkt jou dit wat, stuur dan z.s.m. een mailtje waarin je aangeeft lunchheld te willen worden aan de heer Michael Cammans (m.cammans@minkema.nl) met je e-mail en je telefoonnummer.
 
Afhankelijk van het aantal reacties zullen we je dan voordragen aan de cateraar.
 
Presentatie ouderavond leerjaar 1 staat online
Op maandag 28 augustus verwelkomden we de ouder(s)/verzorger(s) van onze brugklasleerlingen. Na een centrale presentatie konden de ouders kennismaken met de mentoren. De opkomst was groot, het was fijn om nu ook de ouders van onze nieuwe bruggers te ontmoeten. Na afloop hadden we nog een gezellige borrel met hapjes, om de ouders de gelegenheid te geven om ook onderling kennis te maken. Ook dit onderdeel was zeer geslaagd.
 
Waren jouw ouders er niet bij of willen ze de presentatie nog eens terugkijken? Dat kan! Hij staat op de website.
 
 
Gevonden voorwerpen brugklaskamp
Tijdens het brugklaskamp is er een aantal spullen achtergebleven. Deze hebben we verzameld en bij dhr. Boegheim neergelegd. Broeken, sokken, een jas en zelfs een toilettas hebben we gevonden. Ben jij iets kwijt? Ga dan even kijken bij dhr. Boegheim!
 
SPECIAAL VOOR DE BOVENBOUW
SE-week examenklassen
De eerste schoolexamenweek van dit jaar vindt plaats na de herfstvakantie, in de week van 30 oktober. De stof voor deze SE week wordt tijdens de lessen behandeld en besproken. Ook kan in het PTA worden opgezocht (Magister/ ELO/ studiewijzers) welke stof er in de eerste SE week (periode 1) wordt getoetst. Voor vragen hierover kunnen de leerlingen terecht bij de vakdocenten. Tijdens het examensbegeleidingsuur wordt er ook aandacht besteed aan de planning van het leren voor de SE’s. Het rooster komt voor de herfstvakantie in Magister te staan.
 
Mijneindexamen.nl: app voor examenleerlingen
Op mijneindexamen.nl vind je alle officiële informatie over de centrale examens voor leerlingen. Mijneindexamen.nl is bedoeld om eindexamenleerlingen te ondersteunen in hun voorbereiding op de centrale examens.
 
Mijneindexamen.nl is een mobiele webapp voor alle leerlingen vmbo, havo en vwo. Deze site is ontwikkeld voor smartphone en tablet, maar is ook via de computer (goed) toegankelijk. Bij het eerste bezoek aan mijneindexamen.nl wordt gevraagd een vakkenpakket te kiezen.
 
Op de app kun je jouw persoonlijke examenrooster samenstellen door een niveau en vakkenpakket te selecteren. Ook is er praktische informatie te vinden ter voorbereiding in de vorm van oefenexamens, syllabi, algemene regels, tips en de slaag-zakregeling.
 

 
 
Profielwerkstuk mavo 4
Tijdens het examen begeleidingsuur wordt er begin oktober in de mavo-klassen een aftrap gegeven voor het profielwerkstuk. Dit profielwerkstuk is een verplicht onderdeel van het Centraal Examen.
 
Het onderwerp voor het werkstuk is een persoonlijk onderzoek naar opleidingen en beroepen in het gekozen profiel. Het werkstuk zal worden beoordeeld met een voldoende of goed. Daarnaast zal het profielwerkstuk gepresenteerd moeten worden. Het werkstuk en de presentatie zijn beide handelingsdelen, dit houdt in dat een onvoldoende moet worden verbeterd totdat de beoordeling voldoende is.
 
In de periode vanaf begin oktober zullen de leerlingen tijdens het examen begeleidingsuur, maar ook thuis, aan dit werkstuk werken. Voor de kerstvakantie moet het definitieve werkstuk worden ingeleverd. Je krijgt met een brief nog verdere informatie over het profielwerkstuk.
 
MBO-avond voor examenklassen
op 26 oktober
Op het Minkema College willen we niet alleen dat leerlingen de school verlaten met een mooi diploma, maar ook met een inschrijving voor de meest passende vervolgopleiding.
 
Eindexamenkandidaten van het vmbo krijgen in periode één al de nodige informatie over de mogelijkheden (en onmogelijkheden) van doorstromen naar mbo of havo. Inschrijven voor een mbo-opleiding die start in augustus 2024 kan vaak al vanaf 1 oktober 2023.
 
Direct na de herfstvakantie, op donderdag 26 oktober, organiseren we een mbo-avond waar alle mbo’s uit de regio en een aantal leerbedrijven aanwezig zijn. Een mooie kans om kennis te maken met de diverse mogelijkheden die het mbo-onderwijs en het bedrijfsleven te bieden hebben.
 
 
Voor onze mavoleerlingen is er ook een vertegenwoordiging van onze havo aanwezig. De mbo-avond is een verplicht onderdeel van het PTA-LOB (loopbaanoriëntatie) voor de leerlingen.
 
Op deze avond geeft de decaan, Mevrouw Van der Heijden, een presentatie aan jou em je ouders over het keuzeproces en de inschrijving op het mbo. Je wordt via de mail binnenkort verder geïnformeerd over deze avond.
 
Presentatie ouderavond leerjaar 4 staat online
Op 14 september was er een ouderavond voor alle ouders/ verzorgers van het 4e leerjaar. Er was een presentatie met uitleg over veel aspecten van het examenjaar, waaronder de indeling van het schooljaar, de verschillende soorten examens en de regels in het examenreglement. Deze informatie is ook gemaild naar alle ouders. Het examenreglement en de PTA’s per vak zijn beschikbaar op Magister ( ELO/ studiewijzers). Na het algemene deel konden de mentoren nog kennismaken met de mentoren.
 
Op de website kun je de presentatie terugvinden.
 
 
NIEUWS VOOR IEDEREEN
NIEUW: leerlingenraad vmbo
Vijf leerlingen uit het vierde leerjaar hebben onlangs een leerlingenraad opgericht voor onze vmbo-locatie, maar zij kunnen nog wel wat hulp gebruiken!
 
De leerlingenraad is een betrokken groep leerlingen die graag graag hun stem laat horen in een aantal belangrijke schoolontwikkelingen, of wil meedenken over onderwerpen om de school nóg leuker te maken!
 
Lijkt jou dat wat? Stuur dan een mail naar leerlingenraadvmbo@minkema.nl en we nodigen je snel uit om eens kennis te maken.
 
 
 
Minkema Fonds: extra bijdrage voor leuk project
Het Minkema College beheert een privaat fonds waaruit specifieke activiteiten kunnen worden ge(co)financierd. Wij noemen dit het Minkema Fonds. Iedereen op het Minkema College kan een aanvraag indienen: van ouders en leerlingen tot docenten en schoolleiders. Maar ook organen binnen de school zoals leerlingenraad, ouderraad en MR.
 
Het gaat om activiteiten of materialen voor groepen - dus niet voor individuele leerlingen - die niet of niet volledig via de gebruikelijke kanalen bekostigd kunnen worden. Denk aan vakgebonden projecten maar ook aan buitenschoolse activiteiten zoals talentonderwijs. Het Fonds sponsort bijvoorbeeld Minkema Boulevard op het vmbo, het Kunstproject op de havo/vwo maar ook het nieuwe buitenmeubilair van de Minkemalaan is deels bekostigd door het Minkema Fonds.
 
Dus: heb jij een goed idee en denk je dat het Minkema Fonds hier een financiële bijdrage aan kan leveren? Dien dan een aanvraag in via de website.
 
 
Lesvrije dagen: 25 okt. en 23 nov.
Gedurende een schooljaar hebben de leerlingen recht op vijf lesvrije dagen. Voor de docenten zijn dit studiedagen met een gezamenlijk programma dan wel momenten om aan de vak- of eigen professionele ontwikkeling te werken. 21 augustus was zo’n dag en ook 25 oktober (Woerdense Koeiemart) en 23 november zijn lesvrij.
 
Ouderavond SteinSuccesPlan
Net als vorig schooljaar is er aan het begin van het schooljaar samen met jou  een Stein Succes Plan (SSP) opgesteld. De mentoren keken samen met jou naar de ontwikkeling die je dit schooljaar wil doormaken en welke concrete doelen daarbij gesteld worden. Op 19 en 21 september jl zijn de Stein Succes plannen besproken in een gesprek met de mentor, ouder(s)/ verzorgers en jouzelf.
 
Wanneer je ouders niet zijn geweest maakt de mentor een nieuwe afspraak. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat elke leerling het SSP samen met zijn ouder(s)/ verzorger(s) en de mentor bespreekt.
 
NPO-ondersteuning
Twee weken geleden is het NPO-plan voor dit schooljaar goedgekeurd door de MR. Tijdens de ouderavonden hebben jouw ouders van de mentor informatie ontvangen over de ondersteuningen van dit jaar. Deze informatie is ook terug te vinden op de NPO-pagina op de schoolwebsite. Mocht u nog vragen, ideeën of toevoegingen hebben, dan kunt u een mail sturen naar: taskforcenpo@minkema.nl.
 
 
Werkzaamheden Westeinde en Oosteinde te Waarder
Van 2 oktober 2023 t/m 22 december 2023 zijn er werkzaamheden aan het asfalt op het Westeinde en Oosteinde te Waarder. Het Oost- en Westeinde is die periode ook voor doorgaand fietsverkeer niet toegankelijk.
 
Terugblik Minkema invites....
 
Gisteren was de aula van de Minkemalaan omgebouwd tot een voetbalarena waarin financieel directeur Edo Keuning van FC Utrecht onze leerlingen een inkijkje gaf in de (financiële) wereld van betaald voetbal. Maar ook de jeugdopleiding, de historie van de club en het merk FC Utrecht (shirt en logo) kwamen voorbij.
 
Leerlingen van onze beide locaties zaten in de zaal om vragen te stelllen en natuurlijk op de foto te gaan met topspelers Liza van der Most en Nick Viergever. Als klapper werden er ook nog 4 kaartjes verloot onder de leerlingen die waren uitgedost met een FC Utrecht-item!
 
Gastspreker Edo Keuning was de eerste spreker in een drieluik genaamd 'Minkema Invites'.
 
De gastsprekers van ‘Minkema Invites’ hebben allemaal een bijzondere carrière en kunnen onze leerlingen inspireren en meer vertellen over werkvelden waar zij misschien nog niet zoveel van weten. De leerlingen kunnen volop vragen stellen, maar ook discussies voeren en zo hopelijk enthousiast raken over de wereld van deze bijzondere personen.
 
Met korting naar een wedstrijd van FC Utrecht!
Onze leerlingen kunnen voor de wedstrijd FC Utrecht – FC Twente wedstrijdkaarten aanschaffen voor een gereduceerd tarief. Voor de leeftijd t/m 15 jaar is het €10,- per ticket en voor 16+ is de prijs €15,-.
 
Kaarten kunnen worden besteld via een speciale bestelwebsite.
 
Bericht van de ouderraad
De ouderraad van het Minkema College vertelt je graag over de besteding van de vrijwillige bijdrage aan de ouderraad. Voor de duidelijkheid: van de gehele vrijwillige bijdrage aan het Minkema College gaat EUR 7,-- per jaar per leerling naar de ouderraad. De inkomsten van schooljaar 2022-2023 zijn als volgt besteed:
Namens de ouderraad hartelijk bedankt voor de bijdrage! Ook dit schooljaar zetten we ons weer in als klankbord voor school namens alle ouders en organiseren we weer leuke activiteiten voor ouders en leerlingen.
 
Waar is de ouderraad voor?
Met de komst van enkele nieuwe leden is de ouderraad weer op volle kracht. Zowel de ouders van de Steinhagenseweg als van de Minkemalaan zijn vertegenwoordigd. De ouderraad is er niet alleen om activiteiten op school te organiseren, maar is ook de stem van ouders richting school.
 
Enkele keren per jaar komen wij samen om actuele onderwerpen die op school spelen te bespreken. Hierbij sluiten ook afdelingsleiders van beide locaties aan. We hebben ook jullie input als ouders hiervoor nodig.
 
Mochten jouw ouders dus tegen iets aanlopen, of positieve dingen willen delen, deel dit met ons (via ouderraad@minkema.nl), zodat wij de stem van alle ouders kunnen vertegenwoordigen!
 
Christine, Sabina, Minke, Elise, Marije, Monique, Carolien en Femke
 
Kennismakingsactiviteiten groep 8
Terwijl de nieuwe bruggers pas net gestart zijn op onze school, zijn we alweer in voorbereiding voor de kennismakingsactiviteiten voor groep 8.
 
Nieuwe aanmeldprocedure
Dit schooljaar verandert er veel in de aanmeldprocedure voor leerlingen van groep 8. In heel Nederland krijgen zij hun advies al in januari, maken begin februari de eindtoets en melden zich eind maart aan in de landelijke aanmeldweek.
 
Het Minkema College heeft, in overleg met de andere VO-scholen in de regio Woerden, de kennismakingsmomenten hierop aangepast.
 
Basisschoolleerlingen van groep 8 en hun ouders kunnen op de volgende momenten kennismaken met het Minkema College:
 

 Chatten met Bruggers  maandag 9 tot en met vrijdag 23 oktober 2023
 Ouderinfomatieavond vmbo  maandag 22 januari 2024
 Ouderinformatieavond havo/vwo  dinsdag 23 januari 2024
 Open Avond beide locaties  vrijdag 26 januari 2024
 Open Ochtend beide locaties  zaterdag 27 januari 2024
 Open Lesmiddag havo/vwo  donderdag 8 februari 2024 
 Open Lesmiddag vmbo  maandag 12 februari 2024
 Open Technasiummiddag  donderdag 15 februari 2024
 
Op www.minkema.nl/komkijken kondigen we deze activiteiten steeds ruim van tevoren aan.
 
Gezondheidsmonitor GGD voor leerjaar 2 & 4
Hoe gaat het met de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren? Zijn ze gelukkig? Hebben ze stress? Drinken ze weleens alcohol en doen ze aan sport? En is dit veranderd in de loop der tijd?
 
Dit zijn enkele onderwerpen die worden onderzocht door de GGD en het RIVM met de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023.
 
Klassikaal onderzoek voor klassen 2 en 4
Het onderzoek vindt plaats in de periode half september tot eind november 2023. Tijdens een lesuur op school vullen leerlingen uit leerjaar 2 en 4 een online vragenlijst in. Een docent begeleidt de afname van het onderzoek. Deelname is vrijwillig en de antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt. De resultaten geven vervolgens een landelijk, regionaal en gemeentelijk beeld. Daarnaast krijgt elke deelnemende school een eigen rapport.
 
Jouw ouders hebben over het onderzoek een uitgebreide brief ontvangen en uiteraard lichten we alles ook nog even toe in de les.
 
Contactgegevens GGD
De Jeugdgezondheidszorg van GGD regio Utrecht is er voor kinderen, jongeren en hun ouders om hen te adviseren en te ondersteunen bij gezond opgroeien. Aan elke school in het voortgezet onderwijs is een jeugdgezondheidszorgteam van de GGD regio Utrecht verbonden. Dit team bestaat uit een jeugdarts en een jeugdverpleegkundige. Leerlingen uit alle klassen, ouders en docenten kunnen bij hen terecht met vragen of zorgen over het welzijn en de gezondheid van jongeren.
 
Voor het Minkema College zijn dit jeugdarts Amina Makran en jeugdverpleegkundigen Jette Fröberg en Rosemarie Roefs. De Jeugdgezondheidszorg van GGD regio Utrecht is op verschillende manieren voor jongeren en hun ouders/verzorgers bereikbaar:
  • Service Center JGZ 033 - 460 00 46: voor vragen over ontwikkeling en gezondheid of contact met de jeugdarts of verpleegkundige van de school; dit mag ook rechtstreeks via onderstaande mailadressen of telefoonnummers.
  • JouwGGD.nl: website met alles over gezondheid voor jongeren, o.a. met chat-mogelijkheid.
Amina Makran
Jeugdarts KNMG
T 030-6086086
M 06-28528463                
Annemieke de Boer
Jeugdverpleegkundige
T 030-6086086
M 06-12431560                 
 
Agenda
 
05/10: Ouderinformatieavond mobielbeleid
12/10: Brugklasfeest
16/10: Start herfstvakantie
 
Nieuwsbrief, oktober 2023 © Het Minkema College. Alle rechten voorbehouden.
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je leerling bent op het Minkema College of staat geregistreerd als ouder/voogd van één van onze leerlingen. 

Wij maken je ouders erop attent dat zij inloggegevens nodig hebben om in Magister de gegevens en resultaten van jou (en broers/zussen) te volgen. Ook het intekenen voor oudergesprekken gebeurt in deze digitale omgeving. Zonder gebruikersnaam en code kan er niet worden ingelogd in Magister. Mocht je ouder de inloggegevens kwijt zijn, vraag dan z.s.m. nieuwe aan via magister@minkema.nl. Ouders ontvangen de inloggegevens éénmaal. Hiermee kunnen zij ook het dossier inzien van een eventueel volgend kind.

Contact adres: Steinhagenseweg 3a, 3446 GP Woerden.
Vragen? Neem contact met ons op.