nieuwsbrief B.O.O.G.
 
 
Op 28 oktober a.s. vind de Algemene Ledenvergadering 2015 plaats op een bijzondere, verborgen locatie aan de 's-Gravendijkwal. U heeft onlangs een brief over lidmaatschap in de brievenbus gekregen, dus we hopen dat u een e-mailadres heeft doorgegeven voor directe uitnodiging en toezending van de vergaderstukken. Zo niet, wilt u dan als u lid bent dit alsnog doorgeven via boog_sgravendijkwal@hotmail.com? En als u nog geen lid bent....nieuwe leden zijn zeer welkom. En mocht u zich willen inzetten voor de vereniging: het bestuur zoekt dringend versterking.
Contact via hetzelfde e-mailadres.
 
met vriendelijke groet,
bestuur B.O.O.G.
 
N.B.
Sinds kort worden nieuwsberichten en aankondigingen vanuit het B.O.O.G.-bestuur verspreid via facebook of twitter, waarbij de berichten ook ''gewoon'' op de B.O.O.G.-website te vinden zijn. Deze nieuwsmeldingen vervallen daarmee.
 


website B.O.O.G. www.sgravendijkwal.nl
 
contact bestuur B.O.O.G.  BOOG_sGravendijkwal@hotmail.com

contact inzake technische vragen over de website of de nieuwsbrief  webmaster

Eventueel meegestuurde bijlagen ontvangt u eenmalig, deze zijn niet via het nieuwsbrief archief op de website terug te vinden.
 
Uitschrijven op deze nieuwsbrief kan doormiddel van de link geheel onderaan dit bericht
("adres wijzigen /uitschrijven").