NCZ nieuws:

 
WELKE ZORGINSTELLING HEEFT HET BESTE INITIATIEF?
Maar liefst 60 zorginstellingen laten zien hoe zij continu werken aan steeds betere zorg. Met in de praktijk bewezen verbeteringen dingen zij mee naar de NIAZ Jaarprijs 2017. Vanaf 1 september kan er worden gestemd op alle voorbeelden via niaz.jaarprijs.nl. De finale zal worden gehouden op 21 november aanstaande. Ook cliëntenraden kunnen meedoen! Lees meer...

Landelijk Congres Cliëntenraden 2017: Werk in uitvoering! Netwerk Cliëntenraden Zorg (NCZ) en LOC, Zeggenschap in zorg, versterken, door mee te werken aan Waardigheid en trots, de positie èn de invloed van cliëntenraden in zorgorganisaties. Dit is volgens het plan van (VWS) dat zich richt op verbetering van de verpleeghuiszorg door de kwaliteit van leven van de cliënt en de relatie met naasten en zorgmedewerkers, centraal te stellen. Reserveer de datum maandag 9 oktober 2017 in uw agenda! 

WIE WEET ER NU BETER WAT BELANGRIJK IS IN DE ZORG, DAN CLIËNTEN EN FAMILIE?
Op het Congres voor cliëntenraden op 9 oktober in Bunnik lanceert NCZ in samenwerking met LinkingMinds & Pridea een uniek platform waarmee cliëntenraden hun rol pro-actiever en meer gericht op het verbeteren van de leefwereld van cliënten, kunnen invullen. Lees meer..


ONLINE DIALOOG KWALITEITSKADER VERPLEEGHUISZORG
In bijlage 1 van het Kwaliteitskader is in ‘handreikingen’ samengevat wat de verwachtingen zijn voor 1) persoonsgerichte zorg en ondersteuning en 2) wonen en welzijn. De handreikingen zijn praktisch en helder geformuleerd en daarom goed bruikbaar voor cliënten en cliëntenraden om na te gaan hoe het met de kwaliteit gesteld is. NCZ en Synmind hebben samen een online dialoogtool ontwikkeld op basis van deze handreikingen. Zo kunnen cliëntenraden (en hun achterban) met elkaar in dialoog en zo met elkaar spreken over verbeteringen. Geen klassieke meting of tevredenheidsonderzoek, maar verbeterdialoog voor en door de mensen waarom het gaat. Voor meer informatie of een online demo kunt u contact opnemen met NCZ! Lees hier meer over Cliëntenraad en het Kwaliteitskader

Algemeen nieuws:
 • RAPPORT CLIËNTENRAADSELS: ONDERZOEK NAAR MEDEZEGGENSCHAP
  ‘Cliëntenraadsels’ is het verslag van een onderzoek uitgevoerd door leden van de cliëntenraad van GGZ inGeest naar de essentie van cliëntmedezeggenschap. Verschillende beelden over cliëntmedezeggenschap worden in dit verslag beschreven en eveneens ook verwachtingen en toekomstbeelden over medezeggenschap en het functioneren van cliëntenraden. Lees meer…
 • DE CLIËNTENRAAD ALS AMBASSADEUR VOOR E-HEALTH
  E-health is aan een opmars bezig. Digitalisering is niet alleen een welkome aanvulling op de zorg, het emancipeert de burger, die controle krijgt over zijn elektronische gegevens en baas wordt van zijn eigen gezondheid. Op 25 september komt het Informatieberaad Zorg hierover bij elkaar. Voorafgaand aan dit overleg wordt er vanaf 10.00 uur een Meet Up georganiseerd voor 300 deelnemers en 30 sessies die voor iedereen toegankelijk zijn. Sprekers tijdens deze editie zijn Marika Biacsics – van der Horst, directeur Netwerk Cliëntenraden Zorg en Pieter Adriaan Bruin, lid cliëntenraad BeterThuisWonen en Röpcke Zweers Ziekenhuis, voormalig verpleeghuis bestuurder en trainer/coach voor cliëntenraden. Lees hier meer...
 • KENNISNIVEAU CLIËNTENRADEN ZORGELIJK
  Netwerkvoorzitter van NCZ, Marika Biacsics, heeft in de loop der jaren een antenne ontwikkeld voor het signaleren van knelpunten tussen verschillende partijen. Daarbij valt op dat er grote onderlinge verschillen te zien zijn in kennisniveau hetgeen misvattingen en onachtzaamheid in de hand kan werken. Marika benadrukt dat er ook veel cliëntenraden zijn die hun zaken wèl prima op orde hebben. Deze groep  cliëntenraden blijft zich continue ontwikkelen door actueel nieuws nauwgezet te volgen of door middel van scholing, maar helaas komt het nog te vaak voor dat cliëntenraadsleden de Wmcz niet of nauwelijks kennen. Lees meer...
Vraag en Aanbod: 
 • NCZ zoekt Cliëntenraadsleden in de EERSTELIJNS gezondheidszorg voor een te vormen ‘Kerngroep.’ Het doel van de Kerngroep is kennisdeling en ervaringsuitwisseling. Voor meer informatie en/of aanmelden: Marika Biacsics, marika@ncz.nl of 0651222505
 • Voor de LAGERHUIS THEMADAGEN over onderwerpen uit de WMCZ zoekt Pieter Adriaan Bruin, organisator van deze leuke, leerzame activiteit, enkele vrijwilligers voor de functies: timewatch secretaris en microfoonbegeleiders. Bij voorkeur mensen die lid zijn van een cliëntenraad. Interesse? Even mailen naar A3bruin@gmail.com
NCZ Academie: 

 
 
 
 
 

 
Themadagen rondom het Kwaliteitsplan, door Pieter Adriaan Bruin in Hoogeveen
 
Op verzoek van cliëntenraden in het noorden van het land organiseert Pieter Adriaan Bruin speciale themamiddagen, waaronder: 
 • De integratie tussen kwaliteitsplan, zorginkoop en begroting - 19 oktober
 • Kwaliteitsplan, cliëntenraad en samenwerking - 16 november
 • Kwaltieitsplan en de toekomst van de cliëntenraad - 14 december

Klik hier voor meer informatie over de themadagen: https://ymlp.com/zXMFgy

 
 

 
    
 
Aan informatie en adviezen in deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.
NCZ staat te allen tijde open voor suggesties ter verbetering van deze nieuwsbrief.