De Nederlandse Vereniging voor Hart- en Vaatverpleegkundigen (NVHVV) is de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en diegenen die beroepsmatig betrokken zijn bij de cardiovasculaire zorg.

Iedere hart- en vaatverpleegkundige competent !


CNE werkgroep Vasculaire Zorg, dinsdag 19 maart a.s.
Thema: “Diabetes type 2 van anatomie tot zorgen voor preventie”
 
De werkgroep Vasculaire Zorg nodigt alle professionals van harte uit voor het bijwonen van deze CNE met als thema ‘Diabetes type 2 van anatomie tot zorgen voor preventie’.
 
Dit keer hebben we ons toegespitst op een CNE volledig ingericht op diabetes mellitus type 2. Het zal voor de één het opfrissen van weggezakte kennis inhouden, voor de ander geeft het de diepgang die gezocht werd om DM beter te begrijpen. Voor iedereen zal gelden dat het nuttig is om de kennis toe te passen in de praktijk. Na deze dag kunnen we onze voorlichting up to date geven en gaan we met nieuwe kennis en vaardigheden aan de slag om de DM2 patiënt goed te behandelen en te adviseren.
 
Het leaflet met uitgebreide informatie is te downloaden van de NVHVV-website onder Scholing. Om je direct aan te melden voor deze CNE klik hier.
 
We zien jullie graag op 19 maart.
Werkgroep Vasculaire zorg
Dagvoorzitters Irene van der Ploeg en Mirte Ancona
 
Ander expertise of interessegebied? Kijk op de scholingspagina voor de CNE van de andere werkgroepen.

De 7 uitdagingen van de hart- en vaatagenda
 
Hart- en vaatziekten zijn de op één na meest voorkomende doodsoorzaak in Nederland en de belangrijkste reden voor ziekenhuisopname. Op dit moment zijn er 1,7 miljoen Nederlanders met een hart- of vaatziekte. Als we niets doen, zijn dat er over een paar jaar 1 miljoen meer dan nu. Dat kan en moet anders. Daarom heeft de Hartstichting de zeven belangrijkste uitdagingen op het gebied van hart- en vaatziekten vastgesteld voor de komende tien jaar.
 
In 2014 heeft de Hartstichting dit met de onderzoeksagenda ook gedaan. Aan de hand hiervan heeft de stichting onderzoek gesteund naar belangrijke onderwerpen, zoals hart- en vaatziekten bij vrouwen. Veel van de doelen zijn bereikt, dus was het tijd voor een nieuwe agenda.
 
De nieuwe agenda, de hart- en vaatagenda, is het resultaat van groepsgesprekken en een landelijke stemming. Hieraan hebben meer dan tienduizend mensen deelgenomen. De uitdagingen op de agenda zullen de komende jaren extra geld en aandacht krijgen.
  • Richt de zorg zo in dat iedereen voldoende en passende zorg blijft krijgen
  • Houd bij hart- en vaatziekten meer rekening met verschillen tussen mensen
  • Pas nieuwe kennis en technieken sneller toe in de zorg
  • Werk aan een omgeving waarin gezond leven makkelijk is
  • Ontdek hart- en vaatziekten op tijd
  • Voorspel en behandel hart- en vaatziekten per persoon
  • Herken hartfalen beter en behandel op maat
In de aankomende tijd gaat de Hartstichting, samen met partners, ervaringsdeskundigen, wetenschappers en zorgverleners, de thema’s verder uitwerken. Voor meer informatie over de periode voor en na de lancering, ga naar hartstichting.nl/agenda.
 

Wie nomineer jij voor de Wiek van Gilst Samenwerkingsprijs?
 
Samenwerken is van groot belang om de cardiovasculaire ziektelast terug te dringen. We hebben elkaar nodig om nieuwe kennis op te doen en toe te passen. Om bijzondere samenwerkingen in het zonnetje te zetten, reikt de Dutch CardioVascular Alliance jaarlijks de Wiek van Gilst Samenwerkingsprijs uit.

Wie verdient volgens jou deze prijs? Stuur je suggestie(s) naar de NVHVV tot woensdag 28 februari. Meer informatie over het indienen en over deze prijs? 
Lees het bericht op onze website: Wiek van der Gilst Samenwerkingsprijs en stuur je suggestie(s) met de gevraagde informatie naar secretariaat@nvhvv.nl.
 

De Hartstichting zoekt leden voor haar Commissie Maatschappelijke Kwaliteit
 
De Commissie Maatschappelijke Kwaliteit (CMK) beoordeelt financieringsaanvragen voor wetenschappelijk onderzoek voor de Hartstichting. De CMK kijkt hiervoor naar de potentiële maatschappelijke impact. Wil je meedenken over de maatschappelijke impact van onderzoeksvoorstellen? Meld je dan aan als lid van de CMK! Op deze pagina lees je meer informatie.
 
 

Message from ACNAP
National Societies Award : Call for applications !
 
The national cardiovascular nursing societies play a crucial role in supporting best evidence-based practice, so don't miss the opportunity to apply for the National Cardiovascular Nursing Societies Award to give more visibility to the important work you are doing in your country, and present this at ACNAP 2024 congress! Apply before 30 March 2024.
Interessante links
 
NIEUWSBRIEF
Februari 2024
 
In deze nieuwsbrief
 

 
Save the date
Vrijdag 29 november 2024
CarVasZ
Hét congres voor de
Cardio Vasculaire Zorg
 
CarVasZ wordt dit jaar georganiseerd bij
1931 Congrescentrum 's-Hertogenbosch
 
Meer weten over sponsor-
mogelijkheden van of een stand
tijdens CarVasZ?
Roijé Congressen, 020 - 33 00 941 of
via de mail: carvasz@roijecongressen.com
 

Agenda Congressen en scholingen
 
29 februari en meer data
Klinische les 'hartfalen'
AstraZeneca
 
29 februari 
Nursing | Congres Hart- en vaatziekten
Springer Media, events gezondheidszorg
 
4 maart en meer data
Advanced Life Support (ALS)
Ikazia Ziekenhuis Rotterdam / Leerhuis
 
5 maart en meer data
In Hart en Nieren: Cardiorenale interactie in cardiovasculaire ziekten
MedClass / Boehringer Ingelheim
 
6 maart en meer data
Basistraining Motivational Interviewing
Academie voor Motivatie & Gedragsverandering
 
7 maart en meer data
Hart & Nier in het Vizier
Stichting TWINZ
 
15 maart
CVOI-cursus Palliatieve zorg 2024
 
19 maart
CNE Vasculaire Zorg: Diabetes type 2 van anatomie tot zorgen voor preventie
NVHVV
 
22 maart
Chronische nierschade en motivational interviewing
Astra Zeneca
 
22 maart
Reis door het falende hart
Echo Cardio Experts
 
28 maart
Diabetes kennis en motivational interviewing
Astra Zeneca
 
29 maart
Socrates - COPD scholing: cardiopulmonaal risico en hartfalen
AstraZeneca
 
4 en 5 april
NVVC Voorjaarscongres 2024 - Van driehoek naar netwerk: my heart will go on!
4Pulse
 
11 april
Jaarsymposium Cardiologie 2024
Benecke
 
16 april
CNE Interventiecardiologie en Hartfalen, een keten- en combinatie van zorg
NVHVV
 
E-learning / webinar
On demand webcast HF anno 2023:
van evidence naar dagelijkse praktijk

BSL & Springer Healthcare
 
Voor deze scholingen is/wordt accreditatie aangevraagd bij de NVHVV. Zie voor meer informatie en data de PE-Online agenda.
 

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR HART- EN VAATVERPLEEGKUNDIGEN
U ontvangt dit bericht omdat u lid bent / bent geweest van de NVHVV of hebt deelgenomen aan CarVasZ of een CNE of op
andere wijze hebt aangegeven op de hoogte te willen worden gehouden van de activiteiten van de NVHVV.