PPO Post, 1 oktober 2015
Leerkrachten verdienen ondersteuning
Na een stormachtige maar prachtige eerste verjaardag wordt in de media nog steeds de nadruk gelegd op het niet naar behoren functioneren van passend onderwijs. Jammer! Elk verhaal heeft twee kanten. Zoals ook de kinderombudsman Marc Dullaert stelt: "passend onderwijs heeft tijd nodig om te kunnen werken". In dit blog wil ik daarom aandacht vragen voor alle mensen die zich dagelijks inzetten voor de kinderen met specifieke onderwijsbehoeften en met name voor de ondersteuning die zij verdienen.

Het is maandag 5 oktober Dag van de leraar.  Deze dag is m.i. niet alleen een uitgelezen moment om leraren in het zonnetje te zetten, maar ook om na te denken over het leraarschap en de nodige vernieuwing van dit beroep met name als het gaat om het bieden van inclusief onderwijs. Met andere woorden: leerkrachten moeten de kans krijgen zicht te professionaliseren. PPO subsidieert daarom initiatieven die leerkrachten hierin ondersteunen. Hoe anders kunnen wij passend onderwijs bieden?!

Lees het volledige blog van directeur Nicole Teeuwen
Gratis seminar: rekenproblemen & dyscalculie
Op 25 november 2015 kunnen (adjunct)directeuren, intern begeleiders en andere belangstellenden van scholen binnen het Rotterdams samenwerkingsverband deelnemen aan een seminar over rekenproblemen en dyscalculie. Het seminar wordt gehouden door Professor dr. Van Luit. Hij is gepromoveerd op het onderwerp: 'Rekenproblemen in het speciaal onderwijs'  Dit seminar begint om 14.00 uur tot 17.00 uur en vindt plaats in de Erasmus Universiteit. 

Het seminar focust op de volgende onderwerpen:
  1. het rekenbeleid,
  2. inspectie-eisen,
  3. het dyscalculie protocol. 
Van Luit promoveerde in 1987 aan de Radbout Universiteit in Nijmegen. Nu is hij als hoogleraar diagnostiek en behandeling van kinderen met dyscalculie verbonden aan de Universiteit van Utrecht.

Dyscalculie protocol 
Op alle Rotterdamse basisscholen moet voor het einde van het schooljaar 2015/2016 gewerkt worden met een dyscalculie protocol, conform de Rotterdamse afspraken over de basisondersteuning. Op dit moment zijn er meerdere scholen binnen het samenwerkingsverband waar dit nog niet gebeurt. Dit seminar moet bijdragen aan meer kennis over dit onderwerp. 

Wijkinitiatief
Dit seminar is een wijkinitiatief en mede mogelijk gemaakt door PPO Rotterdam. 
 
Inschrijven voor 1 november
Er zijn voor dit seminar maar een beperkt aantal plekken beschikbaar. Geeft u zich daarom snel op! Inschrijven kan tot 1 november bij Mariska van Dijk (mvandijk@bavokring.nl). Vergeet niet het aantal deelnemers te vermelden. Deelname is kosteloos. 
Gewijzigde datum themamiddag: Faalangst
Let op! De datum van de themamiddag: Faalangst is gewijzigd. Deze vindt plaats op 11 november i.p.v. 10 november. Nadere informatie over locatie en de precieze invulling van het programma volgt. Houd onze website in de gaten voor de meest up to date informatie.
Uitnodiging themamiddagen
Dit schooljaar gaat PPO Rotterdam een tiental themamiddagen aanbieden. Daarmee komen we tegemoet aan de vraag vanuit de PPO-netwerkbijeenkomsten om praktijkgerichte themamiddagen te organiseren voor leerkrachten.
 
De middagen bieden leerkrachten handvatten voor de begeleiding van leerlingen met een extra onderwijsbehoefte. De keuze van de onderwerpen is voorgekomen uit de behoefte die naar voren kwam tijdens de PPO-netwerkbijeenkomsten. De themamiddag ontwikkelingsperspectief wordt vanwege het aantal inschrijvingen voor een tweede keer aangeboden.
 
Wij nodigen Rotterdamse leerkrachten van harte uit voor de onderstaande themamiddagen:
  1. 2de Themamiddag ontwikkelingsperspectief (04-11)
  2. Themamiddag faalangst (11-11)
  3. Themamiddag het jonge kind (11-11)
Geen extra geld voor passend onderwijs
Er komt geen extra geld voor Passend onderwijs. Volgens staatssecretaris Dekker van Onderwijs (VVD) ligt de oplossing van de gesignaleerde knelpunten niet in meer geld, maar in betere samenwerking en uitvoering van Passend onderwijs in de praktijk. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. In deze brief geeft de staatssecretaris een reactie op vier onderzoeken over Passend onderwijs.

Mede naar aanleiding van het recentelijk gepubliceerde rapport van de kinderombudsman (Marc Dullaert) vroeg coalitiepartij PvdA samen met oppositiepartij D66 tijdens de Algemene Beschouwingen van vorige week om 100 miljoen euro extra. De vraag kwam in de vorm van een motie, ingediend door Kamerleden Alexander Pechtold (D66) en Diederik Samsom (PvdA). Hierin gaven zij aan dat er nog steeds duizenden kinderen zonder onderwijs thuiszitten, ondanks de invoering van Passend onderwijs.
 
Werkt passend onderwijs?
Op 8 september publiceerde Kinderombudsman Dullaert zijn rapport over zijn bevindingen na één jaar Passend Onderwijs. Hieruit blijkt dat er nog steeds kinderen zijn met een specifieke onderwijsbehoefte die geen passende onderwijsvorm kunnen vinden.

De toon in het rapport is scherp, ondanks dat onderschrijft Dullaert dat veel van de problematieken ‘oud/bestaand’ zijn en dat problematieken niet opgelost kúnnen worden omdat de wet- en regelgeving hier nog niet op is ingericht. Ook staatssecretaris Dekker nuanceerde de kritische geluiden die in de landelijke media doorklonken door in een interview met de NOS te stellen dat: “Een veranderingsproces tijd nodig heeft”. (Lees het hele rapport van de Kinderombudsman hier).
 
Totaaloverzicht gecomprimeerde schoolondersteuningsprofielen
Begin 2015 is afgesproken dat alle Rotterdamse basisscholen een gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel zouden opstellen en uiterlijk 1 mei 2015 zouden aanleveren bij PPO Rotterdam.

De aangeleverde gecomprimeerde SOP’s zijn inmiddels op de website van PPO Rotterdam geplaatst, zodat alle scholen toegang hebben tot de gecomprimeerde SOP’s van de andere scholen in hun wijk. Zo wordt het aanzienlijk eenvoudiger om vast te stellen hoe het staat met de realisatie van een dekkend ondersteuningsnetwerk in elke wijk.
Gezocht: ambassadeurs voor passend onderwijs (leden van de stuurgroep)
Na de goedkeuring van het implementatieplan door de ALV van PPO Rotterdam, is het moment aangebroken om in alle OAT-gebieden concreet invulling te geven aan de realisatie van een dekkend ondersteuningsnetwerk. Ook de integratie van de expertise vanuit het SBO en SO binnen het basisonderwijs zal nu concreet vorm moeten gaan krijgen.

Om dit op een doelmatige, realistische en constructieve wijze te realiseren, is een stuurgroep opgericht die vanwege een aangepaste opdracht en een breder draagvlak opnieuw ingericht zal worden. Hoewel enkele van de huidige leden vanuit het oogpunt van continuïteit zullen aanblijven, is PPO Rotterdam op zoek naar nieuwe leden voor de stuurgroep. Een evenwichtige verdeling over de OAT-gebieden en de verschillende denominaties is een belangrijk aandachtspunt voor PPO Rotterdam.
 
Nieuwe locaties
Alle OAT's van PPO Rotterdam zijn inmiddels decentraal gehuisvest bij de CJG’s. De teams zitten daardoor dichter bij de scholen in de wijk. En daar zijn we erg blij mee!
Maatwerkbudget
Het aanvraagformulier voor het maatwerkbudget en de toelichting zijn geactualiseerd voor het schooljaar 2015-2016.
Lees meer...
Toekenning subsidie
PPO Rotterdam heeft 4828 euro professionaliserings-geld toegekend aan een initiatief van 15 scholen in Hoogvliet.
Lees meer...
Vacature OPR
De OPR van PPO Rotterdam is op zoek naar een kandidaat voor de personeelgeleding van de grote schoolbesturen (BOOR, RVKO, PCBO en Kind en Onderwijs).
Volg ons op Twitter!
@pporotterdam
@nicoleteeuwen
Hillevliet 126-A, 3074 KD Rotterdam - Postbus 52250, 3007 LG Rotterdam
info@pporotterdam.nl - www.pporotterdam.nl