SAC-Dag, 3W2
Beste leerling(e) en ouder(s)
 
In het derde jaar krijgt “Leefsleutels” uit de eerste graad een concrete uitwerking in een klasproject waarbij waarden als vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen centraal staan. We noemen dit project “SAC”, wat staat voor “sociale activiteit”. Dat betekent zowel teambuilding als een gezamenlijke ervaring met een sociaal luik.
Het afgelopen trimester was de klas nogal rumoerig en druk. Omdat we geloven dat het beter kan en omdat we hier samen aan willen werken, hebben we gekozen voor een SAC-dag met de eigen klas.
Dit betekent dat we een hele dag samen zullen doorbrengen en zullen werken aan de klas als groep.
Hoe willen we dit aanpakken? We splitsen de dag op in twee delen. In de voormiddag maken we een zoektocht voor de bewoners van Alvinnenberg VZW. Dat is een woonvoorziening- en dagbestedingscentrum voor mensen met een beperking. Tijdens de lessen SAC werken de leerlingen samen aan deze grondig uitgewerkte en actieve zoektocht.
’s Middags eten wij samen een dessert, gemaakt door het kookatelier van Alvinnenberg.
In de namiddag trekken we naar het Jezuïetenpark in Ter Bank (Heverlee) voor teambuildingsspelletjes.
 
In de klas worden de veiligste fietsroutes uitgezocht Ook de busverbindingen vanuit Leuven zoeken we samen op. (Gaston Feremanslaan 27, Heverlee).
 
 
Praktisch:
  • 8.45u afspraak aan de Sint-Jorislaan 21 te Heverlee: per fiets of bus
  • Sint-Jorislaan: laatste hand aan de zoektocht en activiteit in Alvinnenberg, Gaston Feremanslaan 27, Heverlee
  • lunch meebrengen (dessert in Alvinnenberg)
  • namiddag: Jezuïtenpark Ter Bank
  • Einde 15.50u: leerlingen vertrekken van het Jezuïtenpark naar huis met fiets of bus
 
We zijn ervan overtuigd dat het een leerrijke en geslaagde dag zal worden!
 
Gert Ghysbrecht
(co-)klasleerkracht 3W2
 
 
 
 
Dit is een no-reply adres. Gelieve niet te reageren op de afzender van dit bericht.
Voor wijzigingen in contactadres, contacteer secretariaatsmedewerker nick.caron@hdc.ksleuven.be