Nieuwsbrief H2W | Juni 2014

H2W
H2W

H2W Partners: Congres van de Vereniging voor Technische Diensthoofden in de Verzorgingsinstellingen (VDTV)

Het 25e VTDV congres in Lommel was druk bezocht met deelnemers uit België en Nederland. H2W sponsorde dit jaar voor het eerst dit congres en deelde kennis en ervaring met deelnemers aan het congres. Thema van dit jaar was De architect & ingenieur met de bouwheer “IN TEAM”. Het realiseren van een ”bouwproject” is een immense uitdaging die gedurende jaren van alle betrokken partijen 100% inzet vraagt; niet alleen voor de realisatie ervan maar eveneens bij de voorbereiding en de nazorg.

H2W Partners brengt unieke expertise in op vlak van de verankering van het primaire zorgproces in het bouwproces. Daarnaast ondersteunt H2W Partners de bouwheer met het ontwerp en de implementatie van de medische uitrusting en Informatiesystemen zoals PACS, EPD en PDMS conform de Wet Overheidsopdrachten.

Wilt u meer informatie over dit congres of heeft u andere interessen? Wij staan u graag te woord.

H2W

Haal meer uit uw contracten met leveranciers. In de praktijk wordt contractmanagement vaak gezien als een noodzakelijk kwaad maar contractmanagement mag zeker niet onderschat worden. Contractmanagement omvat meer dan het “administratief beheren” van het contract nadat een leverancier is geselecteerd voor de levering van goederen. In de huidige tijd, waarin steeds meer bedrijfsprocessen aan externe partijen zijn uitbesteed, is het noodzakelijk dat de gemaakte afspraken ook vastgelegd worden.

Naast vastlegging moet getoetst worden of de leverancier zijn afspraken nakomt. Het gaat om het beheersen van risico’s. Goed contractmanagement zorgt ervoor, dat risico’s beheersbaar zijn en dat leveranciersprestaties gemaximaliseerd worden ten behoeve van de gestelde bedrijfsdoelen. Uiteindelijk wil elke organisatie dat haar supply chain in control is zowel operationeel als financieel. Wij helpen u graag in het professionaliseren van uw contractmanagement.

Wilt u meer informatie over contractmanagement, klik dan hier.

H2W

De ziekenhuissector zal de komende jaren worden opgeschud door het wegvallen van het tijdelijke transitievangnet en de herinrichting van de acute zorg. Dat voorspelt ING Economisch Bureau in de sectorvisie ziekenhuiszorg. Door fusie en samenwerking zal uiteindelijk “een beperkt aantal zeer grote ziekenhuisorganisaties” overblijven.

Lees meer >>

H2W

Vrijwel alle ziekenhuizen in Nederland zijn bezig met 'lean' als verbeterinstrument, maar bij acht van de tien ziekenhuizen heeft de verbetermethode een projectmatig, gefragmenteerd karakter. Dit is de conclusie op basis van onderzoek onder 21 Nederlandse ziekenhuizen.

Lees meer >>

H2W

H2W
Poort van Veghel 4934
5466 SB Veghel
0413 244 130
info@h2w.nl
www.h2w.nl