Nieuwsbrief Sensomotorische integratie
 
Januari 2014
 
Allereerst voor iedereen de beste wensen voor het nieuwe jaar met hopelijk veel plezier en beleving - met of zonder prikkelverwerkingsproblematiek.
Als specifiek probleem wordt in deze nieuwsbrief allereerst besproken: zindelijk worden. Een probleem waar altijd veel vragen over zijn. De aanleiding is de  gastles die ik eind januari geeft op de bijscholing: Functiestoornissen van de bekkenbodem bij kinderen. Een reden om mijn visie over de sensomotorische integratie- of SI-problemen die het zindelijk worden extra moeilijk maken eens op een rijtje te zetten. Ik zou u willen aanmoedigen om er commentaar op te geven. Het maakt daarbij niet uit of u het mij eens bent of niet. Ik hoop op veel reacties.
Eind november heeft Sharon Heller mij haar nieuwste boek over SI bij volwassenen toegestuurd met het verzoek daar iets over te schrijven. Hetgeen ik met veel plezier heb gedaan. Er is zeker behoefte aan informatie over dit onderwerp. En hoewel zeker niet iedereen het maar eens zal zijn, geeft ze heel veel informatie in haar boek en leidt het zeker tot de nodige discussie.  
Voor mensen die beroepsmatig met sensomotorische integratie te maken hebben, ook weer de data voor de cursussen sensomotorische integratie of sensorische informatieverwerking die in januari en februari 2014 bij Facet trainingen beginnen.
Tot slot op verzoek van Lynn Horowitz de aankondiging van haar studiedag in maart over de Motorische Observatie.
 
Voor iedereen veel leesplezier. 
 
 Els
 
In deze nieuwsbrief:
 
 

Zindelijk worden

Zindelijk worden en sensomotorische integratie

De meeste kinderen worden ergens tussen twee en drie jaar zindelijk. Dat houdt in, dat er ook kinderen zijn die later zindelijk worden. 
Om zindelijk te worden moet een kind voelen dat zijn blaas of darmen vol zijn. Hij moet het dan nog even kunnen ophouden om naar het toilet te gaan, zijn broek naar beneden te doen en op het  toilet of op een potje te gaan zitten. (Jongetjes kunnen natuurlijk ook blijven staan om te plassen.) Daarna moet er gerichte druk op de blaas of de darmen worden uitgeoefend terwijl de sluitspieren zich juist moeten ontspannen om tot het gewenste resultaat te komen. Dit hele proces van het voelen van de aandrang tot aan het plassen of poepen in het toilet of op het potje heeft te maken met sensomotorische integratie: iets waarnemen en daarop reageren met een motorische handeling die het gewenste resultaat oplevert.  
Het is dan ook niet verbazend dat zindelijk worden en problemen met de sensomotorische integratie niet zo goed samen gaan. Hoewel er ook andere oorzaken aan zindelijkheidsproblemen ten grondslag kunnen liggen, is het altijd zinvol om te kijken in hoeverre   sensomotorische integratie problemen het niet of moeilijk zindelijk worden, beïnvloedt. 
Meer algemene informatie over zindelijk worden is in ruime mate op het internet beschikbaar. Hier wordt vooral aandacht besteed aan specifieke sensomotorische integratie problemen die invloed kunnen hebben op het zindelijk worden:
  
 • Niet goed voelen.
 • Last hebben van aanraking, geluid, geur en eventuele andere prikkels. 
 • Niet goed kunnen zitten op het potje of het toilet.
 • Alertheid.

Niet goed voelen
Het is moeilijk om zindelijk te worden als uw kind het verschil niet goed voelt tussen droog en nat en het niet vervelend vindt voelen als zijn luier of broek nat of vies is. Moderne luiers zijn bekend om hun hoge absorptievermogen waardoor het extra moeilijk is om het verschil tussen een droge of natte luier te voelen. Wanneer met zindelijkheidstraining begonnen wordt, is het daarom belangrijk de luiers uit te doen. Mogelijk  voelt uw kind niet alleen het verschil tussen nat en droog niet goed maar voelt hij zijn hele lichaam minder goed. Voelen doen we vooral met onze handen. We tasten dan het materiaal af en voelen of iets hard of zacht is, nat of droog enzovoort. We voelen bijvoorbeeld met onze handen of de was droog is. We voelen dat door met onze vingers over het voorwerp te gaan. Bij het zindelijk worden moet uw kind niet met zijn handen voelen maar vooral met zijn buik, billen en bovenbenen. Daarmee kun je niet gemakkelijk voorwerpen aftasten. We kunnen dat aftasten wel enigszins nabootsen door de volgende spelletjes.

 • Help uw kind op zijn buik op een niet te grote therapie- of fitnessbal te gaan liggen. De bal moet wel zo groot zijn dat zijn handen en voeten niet tegelijk de grond raken als hij op de bal ligt. Zorg dat uw kind niet van de bal afvalt door het tijdens dit spel op de bal vast te houden. Het kind staat voor de bal en gaat er met zijn buik op liggen. De bal rolt hierdoor naar voren waardoor zijn voeten van de grond komen. Beweeg uw kind op de bal verder naar voren zodat hij met zijn handen op de grond kan steunen. Eventueel kan hij op zijn handen ook wat verder naar voren lopen, maar zorg ervoor dat tenminste zijn onderbenen en voeten op de bal blijven. Laat hem dan weer op zijn handen naar achteren lopen zodat hij weer helemaal met zijn buik op de bal komt en uiteindelijk ook weer met zijn voeten op de grond staat. U kunt er een spelletje van maken door sneller of juist langzamer de bal naar voren te rollen, uw kind voorwerpen op te laten halen die in de ruimte voor de bal op de grond liggen, knuffels op zijn rug leggen als uw kind op de bal ligt en die knuffels van zijn rug af laten glijden als hij naar voren loopt, met krijt handen op de grond tekenen waar uw kind precies zijn handen in moet zetten enzovoort.
 • Het bovenstaande spel kan ook heel goed worden uitgevoerd op een rol of op een zogenaamde pindabal. Het is dan zelfs gemakkelijker dan op een bal en het is dan niet altijd nodig om uw kind steeds vast te houden. Ook de 'Donuts van bObles' of een aantal van hun andere speelmeubelen, en voor kleine kinderen de 'Chicco baby roller', zijn hiervoor ook heel geschikt. Zie hiervoor ook speelgoedtips.
 • Met een therapiebal over uw kind kind heenrollen. Zie hiervoor Druk uitoefenen met een bal.
 • Uw kind bovenop knuffels of opgerolde handdoeken laten liggen, die u probeert om onder hem uit te trekken. Zie hiervoor Bovenop knuffels liggen.
Na de bovenstaande voelspelletjes die uw kind helpen om zijn hele lichaam beter te voelen, kunt uw spelletjes doen om te laten onderscheiden of discrimineren wat het kind precies voelt. De volgende spelletjes zijn hiervoor geschikt:
 • Een droge spons en een natte spons in een bak doen en uw kind het verschil laten voelen. Daarna kan het kind op de droge spons wat water gooien en voelen of de sponsen dan even nat zijn. Hier zijn veel variaties op mogelijk. Uw kind kan bijvoorbeeld daarna iedere spons apart uitknijpen in een bakje en controleren of er in iedere spons evenveel water zat. 
 • Het bovenstaande spel kunt u ook doen als uw kind onder de douche of in bad gaat. De sponsen doet u dan in een afwasbak, een krat of iets dergelijks. Als de sponsen nat zijn, kunt u een beetje douchegel of vloeibare handzeep op een van de sponsen doen. Door erin te knijpen kan uw kind dan schuim maken. Hij kan dan ook het verschil tussen beide sponsen voelen. U kunt uw kind zijn rug bijvoorbeeld eerst met de schuimspons wassen en daarna met de andere spons. Uw kind kan dan raden welke spons u gebruikt. U kunt met de schuimspons ook een letter of cijfers op zijn rug tekenen of als dat te moeilijk is een cirkel of een rechte streep. Kijk of uw kind verschil tussen die vormen kan voelen.
 • Met uw hand, letters, cijfers of voorwerpen op de rug van uw kind 'tekenen' die uw kind dan weer natekent of benoemt. Hiervoor hoeft uw kind natuurlijk niet specifiek in bad. Hierop zijn natuurlijk ook weer allerlei variaties mogelijk. 
 • Voorwerpen opzoeken in een bak met rijst en die voorwerpen zo mogelijk benoemen. Zie hiervoor spelen met rijst.  
 • Voorwerpen opzoeken in een bak kastanjes. Zie hiervoor spelen met kastanjes. 
Lees verder over:
 
 
 
Een boek voor en over volwassenen:
 
 
Uptight & Off Center

How Sensory Processing Disorder throw Adults off Balance & How create Stabilty 

Auteur: Sharon Heller. Kindle Edition. 242 pagina's. Oktober 2013.
Een splinternieuw boek voor en over volwassenen die last hebben van prikkelverwerkingsproblemen. Sommige mensen reageren veel te sterk op zintuigprikkels en weer anderen laten veel te veel prikkels langs zich heen gaan waardoor het normale functioneren moeilijker wordt. Ze zijn daardoor vaak niet goed in staat om zich op een bepaalde taak te richten en daar hun aandacht bij te houden. Veel situaties kunnen hierdoor zeer stressvol worden.
Sharon Heller legt in haar boek duidelijk uit dat sensorische problemen toenemen in stressvolle situaties, waardoor het denken moeilijker wordt en het dagelijks functioneren wordt belemmerd. Zij beschrijft dat problemen met prikkelverwerking of de sensomotorische integratie op die manier emotionele en psychische problemen kunnen veroorzaken, die lijken op of bijdragen aan psychiatrische ziektebeelden. Mensen die last hebben van angsten, despressies, Obsessieve Compulsieve Stoornis (OCS) en zelfs depersonalisatie, kunnen een stoornis in hun sensomotorische integratie hebben.   
 
Uptight & Off Center beschrijft de symptomen, oorzaken en verschillende behandelmogelijkheden. Daarvoor wordt in dit boek een enorme hoeveelheid informatie aangedragen. De interventie methoden zijn zeer holistisch en hebben geen verder nadelige bijwerkingen. Het kan een probleem zijn om uit te zoeken wat een geschikte behandelstrategie is. In dat geval kan het zinvol zijn, een therapeut te zoeken die zich heeft gespecialiseerd in sensomotorische integratie. Zie hiervoor zoek een therapeut.

Vooral aanbevolen voor volwasenen met prikkelverwerkingsproblemen  en therapeuten en andere professionals  werkzaam met volwassenen met prikkelverwerkingsproblemen en andere psychische ziektebeelden.


Dit boek is momenteel alleen als e-book verkrijgbaar. U kunt het bestellen via mijn Engelse website bij Amazon.com. Deze informatie samen met een ander boek van Sharon Heller is ook te vinden op boeken volwassenen
 
Informatie over het lezen van Kindle e-books: Lezen e-books
 
 
 
 
Cursussen sensomotorische integratie/sensorische informatieverwerking voor paramedici:
 
 
De verschillende cursussen sensomotorische integratie worden sinds september 2012 onder de naam sensorische informatieverwerking door Facet trainingen georganiseerd. Aan de opzet en inhoud van de cursussen sensomotorische integratie die sinds 1983 in Groningen werden georganiseerd is verder niets veranderd. Er wordt nu ook een cursus georganiseerd voor paramedici werkzaam met ouderen. 
 
Cursusplaats: Ermelo.

Cursussen sensorische informatieverwerking die in februari 2014 beginnen:
  
Cursus voor ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten werkzaam met kinderen (zonder verstandelijke beperking):
 
 • 6 en 7 februari, 13 en 14 maart, 3 en 4 april, 8 en 9 mei, 26 en 27 juni 2014.
Deze cursus wordt gegeven door Esther Fleurbaay  .
 
Cursus voor ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten werkzaam met kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking:  
 • 13 en 14 februari, 6 en 7 maart, 17 en 18 april, 15 en 16 mei , 19 en 20 juni 2014.
   
Deze cursus wordt gegeven door Cor Reusen.
 
Zie voor verdere informatie cursussen en Facet Trainingen.
 
 
Cursus voor ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten en andere professionals met een HBO opleiding werkzaam met ouderen:  
 • 13 en 14 februari, 13 en 14 maart, 10 en 11 april, 8 en 9 mei.
   
Deze cursus wordt gegeven door Erik Storck.
 
Zie voor verdere informatie Facet Trainingen.
 
 
 
 
Cursus sensomotorische integratie /sensorische informatieverwerking voor andere professionals:
 
 
Cursussen voor orthopedaggogen, psychologen, leerkrachten, remedial teachers, sociaal pedagogische hulpverleners, groepsleiders, verpleegkundigen en andere hulpverleners of professionals met een HBO opleiding.
 
Deze cursussen sensomotorische integratie worden sinds september 2012 onder de naam sensorische informatieverwerking door Facet trainingen georganiseerd. Aan de inhoud en de opzet van de cursus is verder niets veranderd.
 
Cursusplaats: Ermelo.
 
Cursussen sensorische informatieverwerking die in januari en februari 2014 beginnen:

Voor orthopedagogen, psychologen, groepsleiders, sociaal pedagogisch medewerkers, remedial teachers, leerkrachten, verpleegkundigen en andere professionals werkzaam met kinderen (zonder verstandelijke beperking):
 • 30 en 31 januari, 27 en 28 maart, 5 en 6 juni 2014.
Deze cursus wordt gegeven door Esther Fleurbaay.
  
Voor orthopedagogen, psychologen, groepsleiders, sociaal pedagogisch medewerkers, remedial teachers, leerkrachten, verpleegkundigen en andere professionals werkzaam met kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking:
 • 3 en 4 februari, 7 en 8 april, 2 en 3 juni 2014.
Deze cursus wordt gegeven door Cor Reusen.
 
Zie voor verdere informatie cursus voor anderen en Facet Trainingen.
 
Voor ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten en andere professionals met een HBO opleiding werkzaam met ouderen:  
 • 13 en 14 februari, 13 en 14 maart, 10 en 11 april, 8 en 9 mei.
   
Deze cursus wordt gegeven door Erik Storck.
 
Zie voor verdere informatie Facet Trainingen.
 
 
 
  
 
MOTORISCHE OBSERVATIES TEST
 
Zaterdag, 15 maart, 2014
 
 
 
De MOTORISCHE OBSERVATIES TEST is een gestandaardiseerde diagnostische test, die gebruikt kan worden als een pre- en een post test om de effectiviteit van uw therapie aan te tonen - dus evidenced based. Ontwikkeld voor alle paramedici.
Er is een korte inleiding over de statistische onderbouwing van de Motorische Observaties.
 
PRIJS:
€ 195,- voor de cursusdag of € 380,- – voor de combinatie van de cursusdag plus de aanschaf van de Motorische Observatie Test per website. U bespaart in dat geval € 35,-. Deelnemers, die kunnen aantonen dat ze de cursus Sensomotorische Integratie of Sensorische informatingverwerking in Groningen, of bij Facet Traingen, Sensorische Integratie bij de TRO of het NSCI, of Sensorische Informatie verwerking bij AKK hebben gevolgd, kunnen ook alleen het middagdeel volgen. De kosten hiervoor zijn € 125,-. (Het aantal plaatsen hiervoor is beperkt.) 
 
WAAR:
Hartenlustschool te Bloemendaal. 
 
TIJD:
Van 9.15 tot 16.45 uur.  
 
CONTACT:
 
ACCREDITATIE:
Voor ergotherapeuten en logopedisten 10 accreditatiepunten. Voor fysiotherapeuten is accreditatie aangevraagd.
 
 
Nieuwsbrief:
 
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u in mijn adressenbestand voorkomt.
 
Iedereen die belangsteling heeft voor sensomotorische integratie, sensorische integratie, sensorische informatie verwerking of sensory processing kan zich voor de nieuwsbrief aanmelden via de website sensomotorische integratie.  Aanmelden.
 
Heeft u geen behoefte aan deze informatie dan kunt u zich voor deze nieuwsbrief afmelden. Uitschrijven / Gegevens wijzigen
 
U kunt de nieuwsbrief ook naar andere belangstellende doorsturen.  Stuur deze email door naar een vriend
 
Deze nieuwsbrief is gemaakt met het YMLP your mailinglist provider.
 
Deze nieuwsbrief zal afhankelijk van de beschikbare wetenswaardigheden verschijnen. U kunt ook informatie voor deze nieuwsbrief insturen.  
 
 
Met vriendelijke groet
 
Els Rengenhart