Nieuwsbrief / Newsletter 2020 - March - COVID-19
 
  Onderwerpen:
 • Update COVID-19
 • Haal en breng service
 • Nieuwe onderdelen
  Topics:
 • Update COVID-19
 • Collect and return service
 • New spare parts
 
 Update COVID-19
 
Maatregelen Van Eck Video Services in verband met Corona (COVID-19).

Door de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus en de extra maatregelen van het
kabinet om ons te beschermen, ziet het leven er voor ons allemaal heel anders uit. Dat brengt onzekerheden met zich mee.

En net als onze regering neemt Van Eck Video Services haar verantwoordelijkheid om de
verspreiding van het coronavirus te beperken. Wij hebben onze bedrijfsvoering hierop afgestemd en maatregelen getroffen met als doel de gezondheid van onze klanten, medewerkers en leveranciers zo goed mogelijk te beschermen.

Wij volgen hierbij de adviezen van het RIVM en de Nederlandse overheid.
• Max 3 klanten tegelijk op ons bezoekadres.
• Houd 1,5 meter afstand
• We raden aan zoveel mogelijk gebruik te maken van diensten die een contactloze
overdracht mogelijk maken, zoals verzending en digitale betaling.
• Voor medewerkers zijn duidelijke afspraken gemaakt.
• Voor alle medewerkers geldt dat zij extra goed op hun hygiëne moeten letten, hiervoor
zijn reeds maatregelen getroffen.
• Alle medewerkers weten dat ze afstand moeten houden van andere personen.

Verder doen wij er alles aan om uw opdrachten en aankopen tijdig bij u te krijgen.
We zijn hierbij echter afhankelijk van onze logistieke partners en de voor hun en ons
veranderende maatregelen. Sommige gebieden/landen zijn minder toegankelijk, waardoor bezorging mogelijk vertraging oploopt, of wij goederen later op voorraad hebben.

Samen maken we er het beste van. We hopen dat u in goede gezondheid door deze crisis
heen komt. Dat is uiteindelijk het belangrijkste voor ons allemaal.
 Update COVID-19
 
Measures taken by Van Eck Video Services in connection with Corona (COVID-19).
Due to the current developments surrounding the corona virus and the additional measures taken by the government to protect us, life looks very different for all of us. That brings with it uncertainties.
 
And like our government, Van Eck Video Services is taking its responsibility to the
to limit the spread of the corona virus. We have adjusted our business operations accordingly and taken measures to protect the health of our customers, employees and suppliers as best as possible.
 
In doing so, we follow the advice of RIVM and the Dutch government.
- Max 3 customers at the same time at our visiting address.
- Keep a distance of 1.5 metres
- We recommend that as much use as possible to use services that provide a contactless service, such as shipping and digital payment.
- Clear agreements have been made for employees.
- All employees pay extra attention to their hygiene.
- All employees know that they have to keep their distance from other people.
 
Furthermore, we do everything we can to deliver your orders and purchases to you on time. We are, however, dependent on our logistic partners and our evolving measures. Some areas/countries are less accessible, which may delay delivery, or we may have products in stock later.
 
Together we make the best of it. We hope you will be in good health during these difficult times.
 Haal en breng service GLS
 
In samenwerking met GLS bieden wij een haal en brengservice voor uw te digitaliseren materiaal en reparaties van film en dia apparatuur.
 
Voor opdrachten vanaf Euro 100,= is deze service gratis voor adressen in Nederland.
 
 Collect and return service GLS
 
In cooperation with GLS, we provide a collect and return service for digitalisation services and repairs to film and slide equipment.
 
For orders above Euro 100, = this service is free for addresses in the Netherlands.
 
 Nieuwe onderdelen
 
De volgende onderdelen hebben we toegevoegd aan ons assortiment:
 • PP-0049 EIKI NT, NST, EX-2000: opwindspoel koppelingsnok - Eiki Part 320-14081
 • PP-0079 Elmo 16-CL Hoofdbedieningsschakelaar
 • PP-0166 Bauer T170, T180, T190 series ... focus verstel knop
 • PP-0269 Sankyo Dualux 1000, 1000H, 2000H - filmgeleidingsstri
 • PP-0283 Hamimex tandwiel klein
 • PP-0286 Bauer P7 studio - tandwiel 5712 - Bauer part no: 8696370419
 • PP-0293 Eumig Mark 501, 502D - spoelhouder voor de opwindspoel
 • PP-0294 Bauer T500 - T600 serie - film invoer kanaal
 • PP-0295 Eumig 8-serie - invoer sprocket schijf
 • PP-0298 Rollei P3800/P3801/Twinvision 35, Transport Clip
 • PP-0299 Hokushin SC210 - Tandwiel passend op wormwiel
Zie onze onderdelenzoeker voor meer onderdelen voor uw apparaat.
 
Mocht u een onderdeel zoeken die u niet kunt vinden, dan horen we het graag. Het kan ook voor uw videorecorder, tapedeck, auto, etc, etc zijn.
 
 
 New spare parts
 
The following new parts have been added to our assortment:
 • PP-0049 EIKI NT, NST, EX-2000: take up clutch cam cover - Eiki Part 320-14081
 • PP-0079 Elmo 16-CL Main Knob
 • PP-0166 Bauer T170, T180, T190 series ... focus button
 • PP-0269 Sankyo Dualux 1000, 1000H, 2000H - film channel cover strip
 • PP-0283 Hamimex small gear
 • PP-0286 Bauer P7 studio - toothed wheel 5712 - Bauer part no: 8696370419
 • PP-0293 Eumig Mark 501, 502D - Take up reel holder
 • PP-0294 Bauer T500 - T600 series - film entry guide
 • PP-0295 Eumig 8-series - Input Sprocket Disc 
 • PP-0298 Rollei P3800/P3801/Twinvision 35, Transport Clip
 • PP-0299 Hokushin SC210 - Worm wheel shaft
 
See our spare part finder for more parts for your device.
 
If you can't find the part you are looking for, please let us know. It may also be a part for e.g. a video recoder, tape deck, car, etc, etc.
 
 
 
 
Van Eck Video Services, Herastraat 43-05, 5047 TX  Tilburg, The Netherlands
web: https://van-eck.net   E-mail:  info@van-eck.net     phone: +31 (0)13 5715148