Klik hier om deze email in uw browser te lezen

 
  

VALNIeuwsbrief       juni 2013

 
Woordje van de voorzitter
Blijf actief, vermijd vallen!
 
Vallen ... een onverwachte gebeurtenis waarbij de oudere op de grond, vloer of een lager gelegen niveau terechtkomt.
Vallen ... is het u al overkomen?
Vallen ... voorkomen!
  
Effectieve val- en fractuurpreventiemaatregelen ‘vallen of staan’ met de actieve medewerking en inbreng van de oudere zelf, de familie en de gezondheids- en welzijnswerkers. Onze slogan 'blijf actief, vermijd vallen' heeft dan ook een dubbele boodschap:
 
@ alle ouderen Een dagelijkse portie beweging houdt u fit en actief! Meer nog, uw evenwicht, uithouding en mobiliteit verbetert, waardoor de kans op vallen vermindert. Onze activiteitenpiramide helpt je om niet te vallen!
@ omgeving oudere Blijf actief in het op zoek gaan naar een creatieve aanpak ter preventie van vallen bij ouderen in je werk- of thuisomgeving. Ons aanbod voor thuissetting of woonzorgcentra brengt jullie mogelijks op goede ideeën!
 
Ook wij beloven actief te blijven en samen met jullie werk te maken van een valarm Vlaanderen!  
  
prof. Koen Milisen en het EVV-team
   Activiteiten
  Week van de Valpreventie 2013!
22-28 april 2013
 
Het concept van de ‘Week van de Valpreventie’ ontstond in 2010 vanuit het LOkaal GezondheidsOverleg (Logo) West-Vlaanderen. Gezien het succes, werd vanaf 2012 de ‘Week van de Valpreventie’ uitgebreid naar gans Vlaanderen. Op deze wijze wordt jaarlijks een weerkerende ’vitrine’ gecreëerd om val- en fractuurpreventie publiek in de belangstelling te plaatsen. De ‘Week van de Valpreventie’ betreft een samenwerking tussen het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV), het Vlaams Insitituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) en LOGO's, met ondersteuning van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.
  
Tijdens editie 2013 lag de focus op 'bewegen', één van de belangrijkste factoren om vallen te voorkomen. De algemene doelstelling is dan ook ouderen aansporen om zo lang mogelijk fit en actief te blijven! Met steun van Janine Bischops lanceerden we dan ook met groot succes onze campagne “Dans je leven lang!”. Dansen kan immers als activiteit gebruikt worden om het voordeel van beweging in het kader van valpreventie te promoten. Deelnemende organisaties konden zelf een dansfeest organiseren of bestaande dansinitiatieven gebruiken om valpreventie bespreekbaar te maken. Her en der in Vlaanderen werd gedanst dat het een lieve lust was! Neem eens een kijkje op onze Facebook-pagina en oordeel zelf! Daar kan je ook gaan kijken door wie de 'Week van de Valpreventie Award 2013' gewonnen werd! Met ruim 760 deelnemende organisaties doorheen gans Vlaanderen is ook de tweede Vlaamse Week van de Valpreventie een schitterende week geworden met ontzettend veel mooie initiatieven. Graag danken we alle deelnemers, jong en oud, voor hun inzet en medewerking! Hopelijk mogen we ook volgend jaar tijdens de Week van de Valpreventie, van 21 tot en met 27 april 2014, weer beroep doen op jullie enthousiasme!
Dans je leven lang!
Onderzoek
Voordelen van bewegen 

Blijf actief, vermijd vallen!

Problemen met evenwicht, spierkracht en/of mobiliteit zijn enkele van de meest belangrijke risicofactoren voor een val. Bij ouderen die te weinig bewegen, nemen deze problemen snel toe. Verschillende wetenschappelijke studies beschrijven immers het voordeel van regelmatige beweging op het voorkomen van vallen of het verlagen van het valrisico.1, 2, 3 De motivatie en/of therapietrouw om te (blijven) oefenen/bewegen is echter zeer laag.4, 5 De integratie van bewegen in de dagelijkse bezigheden is daarom van groot belang.
Regelmatig bewegen / actief zijn (bvb. het uitvoeren van huishoudelijke taken, wandelen, fietsen, zwemmen, of het uitvoeren van specifieke oefeningen om evenwicht, spierkracht en uithouding te trainen en te verbeteren, ...) heeft niet alleen een positief effect op het valrisico bij ouderen, maar heeft tal van andere gezondheidsvoordelen, zoals bvb. het verminderen van stress (psychosociaal welbevinden), het behouden of bekomen van een gezond lichaamsgewicht (door het verhogen van het metabolisme), het verminderen van het risico op suikerziekte, hoge bloeddruk, hartproblemen, beroerte, sommige soorten van kanker etc. Actief en fit blijven door regelmatig te bewegen, bezorgt de oudere persoon bovendien sterke botten (belangrijk i.k.v. preventie van botontkalking), sterke spieren en gewrichten, en het verbetert de houding en lichaamscoördinatie.6, 7, 8
Blijf actief, vermijd vallen!
 
Dans je leven lang! Dansen kan beschouwd worden als een geschikte vorm van bewegen ter preventie van vallen. Een aantal nieuwe studies toonden een verbetering van evenwicht en spierkracht en een vermindering in aantal valincidenten bij ouderen na het volgen van een oefenprogramma gebaseerd op verschillende soorten dans.9, 10 Bovendien wordt in een recente literatuurstudie11 de voordelen van dansen op zich beschreven, namelijk het verhogen van het uithoudingsvermogen, het versterken van spierkracht en flexibiliteit van de onderste ledematen en het verbeteren van het evenwicht en de gangsnelheid.
In die zin bieden initiatieven als o.a. ‘Dans je leven lang!’ (Vlaanderen), ‘Mag ik deze dans van u?’ (Nederland) en ‘Shall we dance’ (Verenigd Koninkrijk) absoluut hun meerwaarde door te focussen op de positieve effecten van preventie (beweging), eerder dan op het negatieve effect van stil te blijven zitten.12, 13, 14
Aan het woord
Interview met Janine Bischops
  
Wat is uw persoonlijke ervaring met vallen?
"Ik ben door 'zot te doen', gevallen op een terras met bankirai planken. Ik heb er een dubbele enkelbreuk aan over gehouden. Door mijn voet nadien anders te zetten, om mijn voet te sparen, heb ik ondertussen ook wat problemen gekregen met mijn knie."
 
"Ik heb ook al ondervonden dat een goede verlichting belangrijk is. Door mijn leeftijd heb ik meer en meer last van nachtblindheid. Na een voorstelling lag ik ooit zelfs bijna tussen het publiek. Ze doofden de lichten en ik ging de verkeerde kant op. Gelukkig kon men mij nog net op tijd achter de coulisse trekken. Als ik naar de bioscoop ga, breng ik tegenwoordig een eigen zaklamp mee om de trappen te kunnen zien."
   
Waarom heeft u  de schouders gezet onder de Week van de Valpreventie?
"Ik vind de campagne bijzonder goed! Ik heb al veel mensen zien vallen, vb. door te struikelen over losse stenen op het voetpad. Tegenwoordig kijk ik steeds naar de grond als ik wandel. Actief blijven MOET! Een leven lang dansen is fantastisch en het komt bovendien ook de liefde ten goede!"
 
Wat heeft u zelf reeds bijgeleerd om vallen in de toekomst te voorkomen?
"Vallen voorkomen, is het belangrijkste. Je moet blijven doen wat je graag doet, maar voorzichtiger. Ik wandel graag. Af en toe ga ik op stap met Natuurpunt, maar meestal trek ik er met mijn familie op uit voor een stevige wandeling in de Ardennen."
  
"Een tijdje geleden zag ik bij vrienden dat zij tijdens TV kijken op de hometrainer fietsten. Dit vond ik zulk een goed idee, dat ik overweeg om dit in de toekomst ook zelf te doen. Verder heb ik ook het voornemen om te gaan zwemmen, want dat doe ik zeer graag."
Janine Bischops
persconferentie 22 april '13 met Janine Bischops
Janine Bischops tijdens opname promofilmpje in Gent

In Memoriam

Prof. Dr. Steven Boonen
Prof. Dr. Steven Boonen (1962-2013)
De voorzitter, ondervoorzitter, stafmedewerkers en partners van het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie melden met grote verslagenheid het overlijden van prof. dr. Steven Boonen. Door zijn gedrevenheid en expertise was prof. Boonen voor het  EVV een bijzonder waardevolle steun en toeverlaat. Het was onder zijn impuls dat meer aandacht werd besteed aan een geïntegreerde aanpak van val- en fractuurpreventie. Prof. Boonen vervangen, lijkt zowat een onmogelijke opdracht. We zullen ons laten inspireren door zijn passie voor de wetenschap en onmetelijke inzet voor een kwaliteitsvolle ouderenzorg.
Annemie Peeters (1950-2013)
Het Vlaams Instituut voor Volksgezonheid en Ziektepreventie nam in april afscheid van mevr. Annemie Peeters, directeur van het VIGeZ. Annemie zette zich reeds 14 jaar met hart en ziel in voor het VIGeZ. Sinds 2012 trad ze binnen het samenwerkingsverband van het Expertisecentrum Val- en Fractuurpreventie op als vertegenwoordiger vanuit VIGeZ.
 
Mieke De Ridder (1964-2013)
Het Rode Kruis meldde het droevige bericht dat Mieke De Ridder overleden is. Mieke was binnen het Rode Kruis verantwoordelijke medewerker voor het thema ongevallenpreventie. Zij was in het verleden actief binnen de EVV werkgroep ‘algemene bevolking’. Zij zette o.a. mee haar schouders onder het vormingspakket valpreventie t.a.v. poetshulp, verzorgenden en maatschappelijk werkers.

Ons medeleven gaat uit naar hun familie en collega’s.

Varia
Activiteitenpiramide
 
 Referentiepersonen EVV tijdens opleiding Zicht op Evenwicht
 
 Blijf Op Eigen Benen Staan!
 • Nieuwe EVV publicaties: De beste remedie voor ouderen om valincidenten te voorkomen, is aan lichaamsbeweging doen. Raadpleeg gratis volgende ondersteunende publicaties:
 • Onze Referentiepersonen volgden de opleiding 'Zicht op evenwicht' van het Trimbos-instituut uit Nederland, waarin zij zich verdiepten in het concept valangst. Interesse in een vorming over val- en fractuurpreventie bij ouderen (gericht aan huisartsen, ergotherapeuten, kinesitherapeuten, verpleegkundigen en zorgkundigen)? Neem contact op met de referentiepersoon uit uw regio.
 • Oeps, BOEBS! Wist u dat valpreventie pas effectief is, wanneer het ook op lange termijn wordt uitgevoerd? Met het vernieuwde gemeenschapsproject BOEBS (Blijf op Eigen Benen Staan) van VIGeZ kunt u met uw gemeente werk maken van een duurzaam valpreventiebeleid en streven naar een leeftijdsvriendelijke gemeente. Neem een kijkje op www.boebs.be of contacteer vanaf september 2013 het Logo in uw buurt.
Agenda
 • 28-29 juni 2013: Symposium valpreventie: posturale controle - leidraad voor therapeutische interventies. Klik hier voor meer info.
 • September 2013: Lancering vernieuwd gemeenschapsproject BOEBS (Blijf op Eigen Benen Staan). Meer info op www.boebs.be 
 • Het EVV start dit jaar met volgende nieuwe themagroepen waarin concreet zal worden gewerkt rond enkele specifieke actiepunten in kader van valpreventie m.n.:
  • medicatie
  • implementatieplan woonzorgcentra: pilootproject
 • De Week van de Valpreventie 2014 zal doorgaan van 21-27 april. Zodra beschikbaar, wordt alle informatie op onze website gepubliceerd.
 • 24 november 2013: Dag van de Wetenschap: “Innovatieve zorgsector, maar in Leuven kan alles!” Het EVV zal, in samenwerking met de valkliniek UZ Leuven, het luik valpreventie aan bod brengen.
Blijf actief, vermijd vallen!
Contact

 
2013 ● Volume 2, editie 1 ● Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen
 Stuur deze email door naar een vriend