Het plenaire debat over de Wmcz2018 in de Tweede Kamer is verschoven naar week 45.
De exacte datum wordt t.z.t. bekend gemaakt.

LINEKE VERKOOIJEN: INMIDDELS WORDT MEER AAN DE CLIËNT GEVRAAGD WAT DIE WIL
 
 
gezondheidswetenschapper en lector Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg, Windesheim Flevoland in Almere. (Dr Verkooijen is gepromoveerd op het proefschrift ‘Eigen Regievoering en Vraaggestuurde Zorg) zal de presentatie Van Inspraak naar echte Invloed, houden; over de rol van cliëntenraden bij het bewerkstelligen van patiënten participatie.
 
‘INMIDDELS WORDT MEER AAN DE CLIENT GEVRAAGD WAT DIE WIL’
 
Dr Lineke Verkooijen (gezondheidswetenschapper en lector klantenperspectief in ondersteuning en zorg, Windesheim Flevoland) spreekt niet voor het eerst tijdens het NCZ-symposium. ‘Het hoort bij mijn werk om bij zulke bijeenkomsten te vertellen waar we ons mee bezighouden’, zegt ze. ‘In 2016 deed ik dat ook al, en in 2017 een collega van ons lectoraat.’
 
Verkooijen houdt zich bezig met eigen regievoering en vraaggestuurde zorg. Onderwerpen waarover op dit moment iedereen in de langdurige zorg het heeft, maar waarop zij promoveerde en waarover zij ook een duidelijke mening heeft. ‘Onder eigen regievoering versta ik het leven van je eigen leven’, zegt ze. ‘Het gaat om hoe je de regie voert, met welke gedragingen en met je eigen repertoire aan mogelijkheden en wat dat in de weg kan zitten. Met de invulling die nu vaak aan eigen regie wordt gegeven – waarbij het vooral wordt gezien als een normatief beginsel – heb ik niets.’
Wat die eigen regievoering in de langdurige zorg in de weg kan zitten, is het nemen van beslissingen zonder dat voldoende is nagedacht over de vraag of ze wel in het voordeel van de cliënt zijn. ‘Het opzetten van restaurants met als bedoeling de buitenwereld naar binnen te halen vind ik daarvan een heel sprekend voorbeeld’, zegt ze. ‘Mensen van buitenaf gaan niet voor hun plezier in zo’n restaurant eten als ze daar geconfronteerd kunnen worden met iemand die zijn gebit uit doet. Zo’n restaurant is dus alleen exploitabel te maken als alle cliënten er iedere dag gaan eten. En misschien vinden die op hun eigen kamer voor de tv eten met hun bord op schoot wel veel fijner.’
 
Inmiddels wordt meer aan de cliënt gevraagd wat die wil, en wordt het aan de professionals overgelaten om daaraan invulling te geven, stelt Verkooijen. ‘Een goede ontwikkeling’, stelt ze, ‘al is het laatste natuurlijk niets nieuws want dat gebeurt al vijftig jaar zo. Logisch ook want de bestuurder heeft daar echt geen kijk op. Alleen plaats ik wel vraagtekens bij de beslissing die nu nogal eens wordt genomen om teams zelfsturend te maken. Ze krijgen dan bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid om hun eigen budget op orde te houden en daarvoor zijn ze niet opgeleid. Het leidt af van de eigenlijke kerntaak waardoor de aandacht in de verkeerde dingen gaat zitten.’
geboden.’

Symposium Van Inspraak naar Invloed 08-11-18 Soest
 
Politieke en maatschappelijke ontwikkelingen, trends en nieuwe en aangepaste regels en wetten die in het voordeel zijn van cliënten en cliëntenraden.
Met als bedoeling de rol en stem van ‘de cliënt’ te versterken bij het zorgproces. 

Trefwoorden zijn participatie, inspraak, zeggenschap en medezeggenschap. Beleidsmakers, zorgverleners en toeleveranciers van de zorg zijn er maar druk mee. Adviseurs, coaches, digitale toepassingen of nieuwe plannen. Een klachtwet die voorziet in een laagdrempelige gang naar een geschillencommissie. Een wet die inzage in het eigen patiëntendossier toelaat, een wet die de privacy beschermt. Daarnaast een conceptwet die clientenraden instemming moet geven en een ambtelijk concept voor een nieuwe zorgverzekeringswet die cliënten invloed moet geven op hun zorgverzekering.
 
Dat klinkt goed, zou je zeggen.. Maar weten cliënten dit ook? Behalve de verdwaalde cliënt op Twitter of de cliënt die toevallig een familielid heeft die in de materie thuis is? Het antwoord is ‘nee.’ Cliënten weten niet of nauwelijks wat hun rechten zijn. Maar zitten cliënten daar eigenlijk wel op te wachten?
Willen zij niet gewoon een goede (vertrouwens)relatie en een professionele behandeling door hun arts en ‘that’s it?’
 
Cliëntenraden zijn de schakel tussen zorgorganisatie en cliënt. Zij hebben de plicht hun achterban, de cliënten, te informeren over wat er speelt, welke rechten cliënten hebben en waar zij naartoe kunnen met klachten. Ook hebben zij de plicht hun achterban te betrekken bij adviezen aan de organisatie en dus goed te weten wat er bij de achterban leeft en speelt.
 
Dit symposium onder leiding van dagvoorzitter Frank van Wijck gaat deels over wettelijke kaders die de rechten van cliënten en cliëntenraden moeten versterken.
En deels over de  praktijk van alledag van cliënten en cliëntenraden. Er is een programma samengesteld met theoretische presentaties en met verhalen uit de praktijk.
 
Er is voldoende ruimte voor discussie en om vragen te stellen. Na afloop is er een drankje en een hapje en gelegenheid om te netwerken met andere clientenraden.
 
Workshop Lezen begroting 27 november Nieuwegein
 
Veel cliëntenraden vinden het lezen en interpreteren van een begroting en jaarrekening lastig, omdat het niet hun dagelijkse werk is. Waar moet je 
nu eigenlijk op letten? En hoe kun je zien wat de relatie is tussen de getallen en de plannen van de zorgaanbieder?
Worden die plannen eigenlijk wel duidelijk? En wat zijn de gevolgen voor de cliënt als deze begroting wordt vastgesteld?
 
In deze workshop:
 
• Bekijken we een voorbeeld van een begroting
• Kijken we naar de relatie tussen de cijfers en de gevolgen voor de zorg
• Nemen we de belangrijkste financiële begrippen door 
  
Aan het einde van deze workshop heeft u inzicht in hoe u de begroting kunt lezen vanuit het cliëntenperspectief:
 
• U weet hoe u een begroting moet lezen en beoordelen
• U weet hoe het vanuit het cliëntenperspectief naar de begroting moet kijken
• U kunt uw taak als cliëntenraad nog beter uitvoeren
• Een concreet plan om in de komende maanden de achterban te betrekken
 
 
Verdiepingsdagen Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad 18-12 en 15-01 in Duiven
 
Als Ambtelijk Secretaris, Cliëntenraadondersteuner of coach van cliëntenraden in de zorg, bevindt je je vaak op het snijvlak
van de zorginsgtelling en de cliëntenraad. Je hebt overleg met allerlei mensen in de organisatie en je bent
daar meestal ook in dienst. Maar je werkt voor de cliëntenraad en je bent in die hoedanigheid onafhankelijk. 
Hoe geef je vorm aan die rol? En zie je door de bomen het bos nog?
 
NCZ biedt twee dagen voor verdieping van de praktische en theoretische basis(training) van waaruit de functie, taken en rol van
Ambtelijk Secretaris/Cliëntenraad Ondersteuner vorm kan worden gegeven. 
 
Tijndes deze twee verdiepingsdagen zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen:
 
Governance, invalshoeken (middels risicobenadering), persoonlijke competenties, teamrollen en financiën. 
 
 

                   

Nieuwsbrief en Privacy

 
Uiteraard heeft u al gehoord van de nieuwe regelgeving omtrent privacy. Daar hoort ook bij dat het niet meer is toegestaan om u ongevraagd mails te sturen.
Hierbij laten wij nog even weten dat het via deze link mogelijk is om u uit te schrijven voor onze nieuwsbrief. 
Wij gaan er van uit dat u mails van ons wilt blijven ontvangen als u zichzelf niet uitschrijft.

 Ondanks de zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze nieuwsbrief besteden, is het mogelijk dat de informatie die in onze nieuwsbrief wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan onze nieuwsbrief kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 

 In onze nieuwsbrief vindt u soms links naar andere websites. Wij houden ons niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoonlijke) gegevens. Lees daarvoor het privacybeleid, de disclaimer en algemene voorwaarden van de site die u bezoekt.
 
 Wij staan te allen tijde open voor suggesties ter verbetering van onze nieuwsbrief.
 
 Voor ideeën, op of aanmerkingen kunt u mailen naar: redactie@ncz.nl