Mei 2023

Voorstel voor een landelijke toegankelijkheidsrichtlijn voor openbare parken

Kenniscentrum Groen & Handicap heeft de afgelopen jaren meerdere openbare parken bezocht, waarbij ons is opgevallen dat veel parken niet of nauwelijks toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.
 
Tijdens de lockdown (corona) hebben wij ervaren hoe belangrijk parken zijn, met name voor mensen die beperkt zijn in hun mobiliteit. Even naar buiten, een ommetje maken, mensen ontmoeten dicht bij huis: veel mensen hadden daar tijdens de coronaperiode behoefte aan en zijn dat blijven doen. Voor mensen met een beperking blijkt dat toch niet zo normaal te zijn. Veel parken zijn slecht of niet toegankelijk. Niet alle paden hoeven toegankelijk te zijn, maar vaak is zelfs een gewoon ommetje niet mogelijk. Bij de aanleg van parken wordt met een toegankelijk ommetje veel te weinig rekening gehouden. Ook bij het onderhoud worden vaak tegenstrijdige maatregelen genomen. Hoe vaak zien we niet dat toegankelijke paden na onderhoud zijn voorzien van een dikke laag onberijdbaar grind?.
 
Groen & Handicap wil samen met u een richtlijn voor parken vaststellen, die wij kunnen voorleggen aan gemeenten. Helpt u ons mee?
Wij hebben in een vragenlijst een aantal voorstellen beschreven waar openbare parken aan zouden moeten voldoen.
Wilt u deze vragenlijst invullen en ons laten weten of u het eens bent met onze voorstellen? Het invullen kost slechts een paar minuten.
De link naar de vragenlijst.  
 
* Wij willen zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid stellen om met ons mee te denken en stellen het op prijs, wanneer u de link van deze enquête wilt doorsturen.
In december zullen wij de uitslag via onze nieuwsbrief bekend maken.

 
 
                                                          
 

Inclusiepact en Onbeperkt meedoen

Groen & Handicap bepleit - via Guusje ter Horst, bestuurlijk aanjager Onbeperkt Meedoen - inclusiepact van natuurterreinbeheerders bij Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport).

Guusje ter Horst (ex Minister)  is nu bestuurlijk aanjager Onbeperkt Meedoen. Zij  brengt partijen die een inclusiepact willen afsluiten bij elkaar.
Kenniscentrum Groen & Handicap stelt aan haar voor om de beheerders van natuurgebieden, zoals LandschappenNL, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Waterleidingmaatschappijen te bewegen werk te maken van inclusie.
Zij heeft daarop positief gereageerd en wij volgen haar inspanningen om ook natuurgebieden beter toegankelijk te maken voor mensen met een beperking met belangstelling.

 

Recreatie voor mensen met een beperking in het gedrang?

Komt de bereikbaarheid, de toegankelijkheid en het gebruik van voorzieningen  voor mensen met een beperking in het gedrang?
 
Volgens een artikel in de Meppeler Courant zijn er niet voldoende financiële middelen om recreatie in de natuur te betalen. Onder recreatie in de natuur vallen ook de wandelpaden en ommetjes voor mensen met een beperking. In dit artikel wordt gesproken over Staatsbosbeheer (SBB), die in het verleden de financiële middelen voor natuur en recreatie kreeg vanuit Den Haag, en nu alleen nog middelen krijgt voor natuur, vanuit de provincie.
 
Wat gaat dit in de toekomst betekenen voor o.a. het onderhoud van deze paden?
 

Word ambassadeur!

Wij zoeken personen, met of zonder fysieke beperking, die van natuur houden en graag wandelen of rollen in de natuur.
Wat verwachten wij van die personen?
  • Signaleren van problemen bij gebruik van o.a. wandelpaden.
  • Deze signalen doorgeven aan de beheerder van het natuurgebied en aan het bestuur van Kenniscentrum Groen & Handicap.
  • Eventueel contacten onderhouden met boswachters of eigenaren van de natuurgebieden.
  • Informatie/tekst aanleveren voor onze sociale media en nieuwsbrief over het gebruik van de natuur. Wat maakt je enthousiast of minder enthousiast.
  • Om kunnen gaan met een PC.
Lijkt jou bovenstaand iets, word dan Ambassadeur. Klik op deze link voor meer informatie.
 
                                                     
 

Wordt u onze nieuwe secretaris?

Groen & Handicap zoekt dringend een nieuwe secretaris!

Kenniscentrum Groen & Handicap (G&H) is al meer dan 30 jaar dé adviesorganisatie als het gaat om de bevordering van de toegankelijkheid voor mensen met een beperking van natuur- en recreatiegebieden in Nederland. In de loop der jaren is een schat aan kennis en ervaring opgedaan over de beste manier om deze gebieden aan te passen, zodat ook mensen met een beperking er gebruik van kunnen maken en van de natuur kunnen genieten.

 
Ieder jaar bezoeken bestuursleden van G&H, samen met ervaringsdeskundigen, op verzoek van de beheerders enkele natuurgebieden. Op basis van die visitatiebezoeken worden adviezen verstrekt over de manier waarop verbeteringen kunnen worden aangebracht op het gebied van de bereikbaarheid, toegankelijkheid, bruikbaarheid en informatievoorziening.
 
Het kenniscentrum (een ANBI-stichting) wordt op dit moment bestuurd door vier onbezoldigde bestuursleden en is op zoek naar een nieuw bestuurslid met affiniteit voor secretariële werkzaamheden. De werkzaamheden van dit nieuwe bestuurslid zullen op den duur bestaan uit onder andere de verslaglegging van de bestuursvergaderingen, het opstellen van visitatie-overeenkomsten en het schrijven van het jaarverslag. De activiteiten kosten maximaal enkele uren per week. De meeste bestuursvergaderingen vinden online plaats.
 
Wilt u meehelpen om natuur en recreatie ook toegankelijk te maken voor mensen met een beperking en hebt u tijd en energie om bestuurlijke taken te verrichten, neem dan contact op met Kees Kuijken, voorzitter van het kenniscentrum.
 
 
 
GEITEN- EN BOKKENTOCHT LIMBURG
______________________________________________________________________________________________________
 
De markt in Wessem (Limburg) is het vertrekpunt van een mooie afwisselende route die toegankelijk is voor zowel rolstoel, scootmobiel alsmede wandelwagen. Je hebt de keus uit drie verschillende afstanden.
Onderstaande link leidt naar het begin van een avontuurlijke wandeling!
Klik op deze link.