nieuwsbrief B.O.O.G.
 
Geachte leden van B.O.O.G.,
 
Het bestuur van B.O.O.G. laat u weten dat de volgende Algemene Ledenvergadering plaats zal vinden op zondagmiddag 3 juni a.s., in de middag, bij Restaurant Soit aan de 's-Gravendijkwal. Dus nog net in het voorjaar, op veler verzoek.
Programma en vergaderstukken volgen nog.
Maar noteer dit aub alvast in uw agenda! We hopen op een mooie opkomst.
Met vriendelijke groet,
Jeanne Hogenboom,voorzitter
 
 
Uitschrijven op deze nieuwsbrief kan doormiddel van onderstaande link: "adres wijzigen /uitschrijven"

website B.O.O.G. www.sgravendijkwal.nl
 
 
contact bestuur B.O.O.G.  BOOG_sGravendijkwal@hotmail.com

contact inzake technische vragen over de website of de nieuwsbrief  webbeheerder