Beste ,

Mei is traditioneel een feestmaand. Zo worden er heel wat communies gevierd. Ook mijn zoon Finn maakt zich klaar voor zijn vormsel. Naast deze familiefeesten zorgen  de meifoor en de Heilige Bloedprocessie voor een extra feestelijke toets in Brugge. 
 
Ondanks al dat feesten wordt in Brugge niet stilgezeten. De bushokjes op het vernieuwde stationsplein, waar ik een vergunning voor afleverde, staan er. Ook de werken op ’t Zand vorderen goed. De rei aan de Westmeers werd opengelegd en er komen enkele zittreden voor een gezellige en nieuwe ontmoetingsplek in het hart van onze stad. Daarnaast worden ook nieuwe projecten opgestart, zoals de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de site rond Kinepolis.  
 
Veel leesplezier en geniet van het warme lenteweer! 

Mogelijkheden voor site rond Kinepolis

Het gebied rond de Kinepolis site heeft heel wat mogelijkheden om als “de poort” tot de Stad Brugge te fungeren. Er kan een kantoortoren komen in combinatie met een randparking (Park & Ride) voor wie Brugge wil bezoeken. In functie van duurzaam grondgebruik voorzien we o.a. ook mogelijkheden voor wonen, sport en recreatie. Om dit mogelijk te maken, heeft het stadsbestuur, op mijn voorstel, beslist om het ‘Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP) Kinepolis’ op te laten maken.  

Klik hier voor meer info


Betere verkeersveiligheid nodig voor onze scholieren

Naar aanleiding van het ongeval in de Gistelse Steenweg rezen heel wat vragen bij de directies van de scholen omtrent het statuut van gemachtigd opzichter. Ook in Brussel zorgde dit incident voor heel wat rumoer. Daarom deed ik, samen met gemeenteraadslid Guy Rogissart, een steekproef bij enkele scholen. We peilden naar de onduidelijkheden en gevaren die zij ervaren. Ik stelde hierover een parlementaire vraag aan minister Bellot die beloofde de wetgeving te evalueren en te moderniseren.
 
 

De 'Tank' opent op 1 juni!

Ik kon als voorzitter van Het Entrepot een contract sluiten om op de Burg nieuwe atelierruimte mogelijk te maken voor kunstenaars, creatieve ondernemers en jonge culturele organisaties. De 'Tank' wordt een plek waar jonge Brugse artiesten een atelier kunnen huren aan een zacht prijsje.

Klik hier voor meer info

Klik hier voor het fragment in Focus


 

Eén front vormen om garanties te bekomen voor Bombardier

Ik vroeg in de plenaire vergadering aan minister Peeters om samen met zijn collega's, over de partijgrenzen heen, één front te vormen en actie te ondernemen om Bombardier open te houden. De minister plant een nieuw gesprek met de internationale directie op het hoogste niveau en bekijkt de juridische mogelijkheden om het order van de NMBS in Brugge te houden. Daarnaast ondersteunt de regering het plan B van de werknemers.

Ruimte voor jeugdwerk

We blijven investeren in het jeugdwerk.
Ik gaf mee de eerste spadesteek voor de bouw van het nieuw jeudlokaal bij KSA Ten Briel.  
Klik hier voor meer info
 
KSA Sint-Kruis en Male kan een overdekte speelruimte bouwen. Vanuit de Stad sloten we een financiële overeenkomst af die dit mee mogelijk maakt.
Klik hier voor meer info  
 
FOS De Boekaniers krijgt een nieuwe steiger. Ik mocht de oude steiger helpen afbreken. Bij Zeescouts Sint-Leo werd de nieuwe botenlift geopend.
 
Investeren in het jeugdwerk is investeren in de toekomst van onze jeugd.

 
 

Kabinet
Oostmeers 17
8000 Brugge
Tel.: 050 44 85 04
schepen.demon@brugge.be
www.frankydemon.be

Spreekuur: vrijdag tussen 9u en 11u na afspraak