Whitepaper privacy in de zorg en de rol van de cliëntenraad 
 
 
Met de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) op 25 mei jl. is de privacywetgeving in de hele Europese Unie hetzelfde.
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) wordt daarmee buiten werking gesteld.
 
Deze whitepaper van auteur Yvonne Nijhuis (Kienhuis Hoving advocaten en notarissen) in samenwerking met NCZ, geeft, op hoofdlijnen, de gevolgen van de AVG en andere zorgspecifieke wet- en regelgeving betreffende privacy voor de zorgsector weer en licht daarbij de rol van de toezichthouders en de cliëntenraad (CR) toe.
 
Een fragment:

“Naast de verplichtingen uit de AVG en de Wabv gelden vanaf 1 januari 2018 specifieke functionele, technische en organisatorische eisen voor een elektronisch gegevensuitwisselingssysteem en een intern zorginformatiesysteem die een zorgaanbieder gebruikt. Deze eisen zijn neergelegd in het Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders (Besluit). In dit Besluit is allereerst opgenomen dat de zorgaanbieder verplicht is tot benoeming van een functionaris voor de gegevensbescherming. “
 
U kunt de whitepaper geheel kosteloos opvragen. Wij sturen deze dan digitaal per omgaande naar u toe.
 
 
klik op de afbeelding om de whitepaper aan te vragen.
 
18 september 2018: Workshop AVG wat moet de cliëntenraad ermee?  
 
De Algemene Verordering Gegevensbescherming, oftewel de ‘AVG’ is op 25 mei 2018 van start gegaan. In de periode daarvoor liepen mailboxen vol met berichten van bedrijven die hun privacystatement aankondigden of die vroegen om toestemming voor het toesturen van hun nieuwsbrief. Maar wat betekent de AVG voor zorginstellingen? En hoe heet wordt die soep gegeten? Moet uw organisatie bijvoorbeeld een contactgegevens functionaris aanstellen? En heeft u daar als cliëntenraad wel of geen adviesrecht over? Moet de cliëntenraad zelf ook dingen anders doen? Bijvoorbeeld bij het communiceren met de achterban?
In de workshop AVG, wat moet de cliëntenraad ermee? gaan we hier op in.
 
In deze workshop gaan we na:

wat de AVG inhoudt,
wat belangrijke items zijn binnen deze verordening voor de Zorgsector,
wat cliënten moeten weten en of zij daarvan op de hoogte zijn,
wat belangrijk is voor medewerkers en vrijwilligers van uw organisatie,
wat uw rol is als Cliëntenraad.
 
Uw trainer is Ria van Haren, adviseur voor NCZ en de workshop wordt gehouden op 18 september 2018 van 10.00 - 12.00 uur bij 't Veerhuis in Nieuwegein.

 
 
Nieuwsberichten
 
 
 
Eend en Konijn laten zien wat zorg is, is een boek dat is gebaseerd op eigen kennis en ervaring in de zorg, op wat we mensen hebben zien doen in de zorg en op wat we mensen (die zorg ontvangen, verlenen en vele anderen) hebben horen duiden als zorg die goed is. En wat hierbij helpt en wat dit juist belemmert. De schrijvers laten op eenvoudige wijze zien waar zorg over gaat. Lees hier verder...
 
 
 
Voorwoord: Het beleid voor de verpleeghuiszorg moest vorm en inhoud krijgen aan de hand van het rapport “Waardigheid en Trots”. Toen het veld er volgens het Zorginstituut geen kwaliteitskader mee wist te verbinden, heeft het –instituut dat met doorzettingskracht zelf gedaan. Het heeft het ook organisatorisch en budgettair uitgezet. Op papier klaar, blijkt de praktijk dan toch weerbarstig. Er was een maatschappelijk breed gedragen manifest voor nodig om de vertaling te bewerkstelligen naar uitbreiding van formatie en op de inhoud gerichte kwaliteitseisen. Lees hier verder...
 
 
 
In dit jaarverslag leest u over de activiteiten van Franciscus in 2017. Met groot genoegen kan gesteld worden dat de fusie tussen de twee raden van Franciscus Gasthuis en Franciscus Vlietland in 2017 als geslaagd kan worden betiteld. Eensgezind en met enthousiasme zijn de leden van de Cliëntenraad aan de slag gegaan. Lees hier verder...
 
 
 
 
 
In dit jaarverslag leest u over de activiteiten van Franciscus in 2017. Met groot genoegen kan gesteld worden dat de fusie tussen de twee raden van Franciscus Gasthuis en Franciscus Vlietland in 2017 als geslaagd kan worden betiteld. Eensgezind en met enthousiasme zijn de leden van de Cliëntenraad aan de slag gegaan. Lees hier verder...
Actueel aanbod van opleidingen, leergangen en workshops
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   

Nieuwsbrief en Privacy

 
Uiteraard heeft u al gehoord van de nieuwe regelgeving omtrent privacy. Daar hoort ook bij dat het niet meer is toegestaan om u ongevraagd mails te sturen.
Hierbij laten wij nog even weten dat het via deze link mogelijk is om u uit te schrijven voor onze nieuwsbrief. 
Wij gaan er van uit dat u mails van ons wilt blijven ontvangen als u zichzelf niet uitschrijft.

 Ondanks de zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze nieuwsbrief besteden, is het mogelijk dat de informatie die in onze nieuwsbrief wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan onze nieuwsbrief kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 

 In onze nieuwsbrief vindt u soms links naar andere websites. Wij houden ons niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoonlijke) gegevens. Lees daarvoor het privacybeleid, de disclaimer en algemene voorwaarden van de site die u bezoekt.
 
 Wij staan te allen tijde open voor suggesties ter verbetering van onze nieuwsbrief.
 
 Voor ideeën, op of aanmerkingen kunt u mailen naar: redactie@ncz.nl