eNews |17 februari 2017 | week 8
DEZE WEEK
• Gastsprekers
• Voorbede
• Amsterdam HUB
• Mens Meeting
• Seniorenclub
• Doopbespreking
• Youth Event 'Next Generation'
• IMC2017
• Dankbetuiging
• Zilveren bruiloft
• Overleden
• Buitenland 
 
ZONDAG 10.00 EN 12.45 UUR

AGENDA WEEK 8
19 feb. t/m 26 feb. 2017

MAANDAG
10.00 uur  Amsterdam HUB
 
DINSDAG
10.00 uur  Amsterdam HUB
19.30 uur  Mens Meeting 
 
WOENSDAG
10.30 uur  Seniorenclub
19.30 uur  Woensdagavond samenkomst

DONDERDAG
19.15 uur  Doopbespreking
19.30 uur  Evangelisatie
 
VRIJDAG
20.00 uur  NextGen Youth Event
 
ZONDAG
10.00 uur  Samenkomst
12.45 uur  Samenkomst 
MARANATHA GEGEVENS

Adres Kerkgebouw
Hoek Cabot-/Vasco da Gamastraat
Amsterdam (nabij Mercatorplein)
Tel.: 020 616 46 89
klik hier voor de routebeschrijving

Samenkomsten
Woensdag 19.30 uur
Zondag 10.00 uur
Zondag 12.45 uur
De samenkomsten vinden plaats in het kerkgebouw.

Adres Secretariaat
Meer en Vaart 318
1068 LG Amsterdam
Tel.: 020 667 58 58
Fax: 020 410 06 30

Openingstijden Secretariaat
Dinsdag t/m vrijdag van
09.00 uur tot 16.30 uur
INTERNET

Website:
Email:
Email Apostel S.L. Hofwijks:
REKENINGNUMMERS
 
ING: 48 63 720
(IBAN:NL58 INGB 0004 8637 20)
 
ABN AMRO: 46 10 95 440
(IBAN:NL46 ABNA 0461 0954 40)

BOUWFONDS:
ABN AMRO: 50 12 82 890
(IBAN:NL05 ABNA 0501 2828 90)
GEMEENTEN

Zondag 09.30 uur
El Grecostraat 171
(Tussen de Vaarten)
Almere 

Zondag 10.00 uur
Bontekraai - Kraaiennest
Amsterdam Zuid-Oost

Zondag 10.00 uur
Gemeente Nieuw Leven
Hoofdweg 3
Wageningen,
Nickerie, Suriname

Zondag 10.00 uur
Gemeente Alpha en Omega
Calcutta, Saramacca
Weg naar Coppename, km. 63,5
Suriname

Zondag 10.00 uur
Iglesia Avivamiento Aruba
Pos Chiquito 11 B
Aruba
 
Zondag 11.00 uur
Gemeente MCTC
Huigenbos 100 A
A/dam Zuid-Oost
(Engelse dienst)
MARANATHA TV
 
Zaterdag
11.00 uur Family7
Zondag
01.00 uur Salto 2
13.00 uur Salto 2
17.00 uur Salto 2
20.00 uur Salto 2
Donderdag
12.00 uur Salto 2

MARANATHA TV BUITENLAND

Zaterdag
13.00 uur Curaçao
Zondag
08.00 uur Curaçao
Zondag
08.30 uur Suriname UCB
14.00 uur Suriname ATV
Zondag
16.00 uur Curaçao

MARANATHA TV LIVESTREAMS/ON DEMAND)
 DE KRACHT VAN LUISTEREN
Overdenking door Apostel S.L. Hofwijks
 
Er is een grote vraag naar mensen die kunnen luisteren. Het aantal mensen dat behoefte heeft aan een luisterend oor, groeit met de dag. Mensen willen hun verhaal kwijt, ze willen aandacht voor hun noden. Een gemeente waar men tijd vrij wil en kan maken om naar anderen te luisteren, zal een goede reputatie hebben. 
 
Tegenwoordig hebben we weinig tijd voor elkaar. We hebben tijd voor allerhande zaken, zolang die onze eigen zaken zijn. De Bijbel zegt echter dat de liefde zichzelf niet zoekt. Wie een liefdevol hart heeft, zal niet slechts op zijn eigen belang letten, maar ook op dat van anderen. In deze drukke en gejaagde tijd raakt het medeleven met het wel en wee van elkaar op de achtergrond. De mens heeft genoeg aan zichzelf en vergeet vaak dat er mensen om hem heen zijn die hem nodig hebben; in de eerste plaats om te luisteren. 
Zelfs in persoonlijke relaties komt het nog veel te vaak voor dat mensen met elkaar in gesprek zijn, zonder echt naar elkaar te luisteren of te trachten het probleem, waar het in feite om gaat, te begrijpen. Men praat langs elkaar heen, omdat men niet echt aandacht heeft voor elkaar. Men probeert pasklare antwoorden te vinden om zo gauw mogelijk een einde te maken aan het gesprek. Aangezien de ander niet de gelegenheid gehad heeft zich uit te spreken, blijft hij of zij met nóg grotere frustraties zitten. Het enige waar hij of zij behoefte aan had, was een luisterend oor. 
 
We moeten daarom nooit vergeten dat luisteren erg belangrijk is voor een goede en gezonde relatie. Daar waar niet naar elkaar geluisterd wordt, kan er geen sprake zijn van vrede, maar meer van onbegrip, want hoe kunnen we weten wat de ander bedoelt te zeggen, als we niet eens de tijd nemen om te luisteren naar wat hij of zij te zeggen heeft? Wie naar de ander luistert, zegt zonder woorden: "Ik neem je heel serieus. Je bent voor mij zó kostbaar, dat ik tijd wil vrij maken om naar je te luisteren."
 
Sommige pastorale werkers staan te gauw klaar met een antwoord of raadgeving. In plaats van de hulpzoekende te helpen door hem de nodige aandacht te geven, zadelen ze hem op met het gevoel dat ze beter zijn en het beter weten dan hij. Maar al te vaak verlangt de hulpzoekende niet naar een antwoord op het probleem waar hij voor gekomen is, maar naar iemand die eindelijk de moeite neemt goed naar hem te luisteren. Het gaat er bij hem niet zozeer om van het probleem afgeholpen te worden, maar om een luisterend oor. Een luisterend oor kan vaak veel meer betekenen dan alle goed bedoelde adviezen bij elkaar. Aandachtig luisteren werkt in menig opzicht genezend. De persoon vat weer moed en zijn zelfrespect groeit als hij ervaart dat er iemand is die hem belangrijk genoeg vindt om naar hem te luisteren. 
Het kan zelfs in een onrustige omgeving rust teweegbrengen.
Het kan voor een onrustige ziel de deur openen naar vrede. 
Het kan de eerste stap zijn tot genezing van verwerping en gevoel van minderwaardigheid. Daarom is het goed tijd vrij te maken om te luisteren. Trouwens, de persoon die aandachtig luistert, zal in veel gevallen in staat zijn, indien nodig, een goed en eerlijk advies te geven. 

Gastsprekers
Op zondag 19 februari hebben wij twee gastsprekers:
Dr. James Davis – ochtenddienst
Pastor Jerry Kolompoy – middagdienst
Voorbede
Maandag 20 en donderdag 23 februari gaat de wekelijkse voorbede niet door.
U kunt vanaf maandag 27 februari weer elke maandag- en donderdagochtend in de kerk terecht voor voorbede. Het voorbedeteam bidt wekelijks voor de noden van de gemeente, de gemeente, de voorganger en tal van andere zaken. Er wordt in de kerk gebeden van 10.00 tot 12.00 uur. U bent er van harte welkom.
Amsterdam HUB
Zoals reeds eerder aangekondigd, organiseert de One Billion Soul organisatie op maandag 20 en dinsdag 21 februari twee bijzondere dagen voor pastors en leiders.
De bijeenkomsten zijn op beide dagen van 10.00 tot 16.00 uur.
Leiders van de Maranatha gemeente die nog wensen deel te nemen, kunnen dat nog dit weekend kenbaar maken via email: info@maranatha.nl. De bijdrage bedraagt € 50,00 per persoon, dit is inclusief een lunch.
Mens Meeting
Mannen, denk aan de Men’s Meeting van dinsdag 21 februari. U bent van harte welkom om samen met de mannen van de gemeente de Here te prijzen en te fellowshippen. 
De Men’s Meeting vindt elke 3e dinsdag van de maand plaats in één van de zalen van de kerk. De dienst begint om 19.30 uur.
Seniorenclub
Op woensdag 22 februari gaan de samenkomsten van de seniorenclub weer van start. Deze bijeenkomsten zijn voor alle gelovigen vanaf 55 jaar. Het programma is zeer gevarieerd.
De seniorenclub wordt middels een agenda op de woensdagochtend gehouden. Houd hiervoor ook de Info in de gaten. De bijeenkosten beginnen telkens om 10.30 uur en duren tot ongeveer 12.30 uur. U bent van harte welkom.
Doopbespreking
Wij herinneren de doopkandidaten aan de belangrijke doopbijeenkomsten van donderdag 23 februari en donderdag 2 maart. Tijdens deze bijeenkomsten willen wij de doopkandidaten zo goed mogelijk in geestelijk en praktisch opzicht voorbereiden op de onderdompeling in water die op zondag 12 maart plaatsvindt in de kerk. De bijeenkomst begint om 19.15 uur en vindt plaats in één van de zalen van de kerk.
Jongeren Event ‘Next Generation’
Vrijdag 24 februari is het dan zover. Dan gaat onze ‘Next Generation’ event van start. Alle jongeren van 17-35 jaar zijn dan van harte welkom.
Het belooft een hele inspirerende avond te worden, die je niet mag missen. Dit event begint om 20.00 uur; de deuren van de kerk gaan om 19.30 uur open.
IMC 2017
De voorbereidingen voor onze IMC2017 zijn in volle gang. Het wordt een bijzondere tijd met als Thema: Herleving en Opwekking. De conferentie vindt plaats op vrijdag 24 en zaterdag 25 maart.
Houd deze dagen vrij in uw agenda.
Dankbetuiging
Zr. Ilse Sarucco wil op deze wijze allereerst de Here bedanken voor de kracht die Hij haar gegeven heeft om dienstbaar te kunnen zijn in het kinderwerk. Vervolgens bedankt zij voorganger Hofwijks voor het in haar gestelde vertrouwen gedurende al die jaren. Ook dankt zij de Here voor het geweldige team van medewerkers. Zonder hen zou het werk niet tot zijn recht zijn gekomen. Zij wenst br. Ronny en zr. Jennifer Roseval heel veel kracht en wijsheid toe.
Zilveren bruiloft
Op maandag 20 februari hopen br. Henk en zr. Jane Liliënthal-Comvalius hun zilveren bruiloft te vieren. Zij zijn dan 25 jaar getrouwd.
Overleden
Zuster Cornelia Olf is op 10 februari op 86- jarige leeftijd in Suriname overleden. Haar zoon Roy van onze gemeente en haar dochters Marcia, Vesla en Florence zijn op 16 februari voor de begrafenis naar Suriname vertrokken. 
 
Br. Harold Stoutenburg is op 11 februari op 82- jarige leeftijd overleden. Br. Harold was 23 jaar lid van onze gemeente. Hij wordt op maandag 20 februari om 11.30 uur op de Algemene Begraafplaats aan de Wibautstraat 282 in Zaandam begraven.
Buitenland
Zr. Jane Caffé is dinsdag 14 februari voor 8 dagen naar Suriname vertrokken.
 
Ook br. Danny Feurich is dinsdag naar Suriname vertrokken. Hij hoopt 5 weken van zijn vakantie te genieten.
 
Br. Christian Sambo, één van onze predikers, is op vrijdag 17 februari naar Italie vertrokken om te dienen bij “The Signs and Wonders conferentie”. 
 
MARANATHA MINISTRIES | Adres kerk: hoek Cabot-/Vasco da Gamastraaat |  www.maranatha.nl