______________________________________________________

28 april 2019 – nummer 380

 

Inhoud

·         VIERINGEN

·         GOED OM TE WETEN

·         OMZIEN NAAR ELKAAR

·         ACTIVITEITEN

 

http://www.pknzeistwest.nl/images/190426lintjesregengerardmetlintje_462.jpg

Gerard van Heiningen 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pcp.gif 

Op vrijdag 26 april is Gerard van Heiningen door burgemeester Jansen namens de koning benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Gerard heeft deze benoeming van harte verdiend door al zijn werk voor de kerk in de meest uiteenlopende taken, van bestuurder, ouderling kerkrentmeester tot beheerder van het Kerkelijk Centrum.
Maar nog meer verdient Gerard de onderscheiding door de wijze, waarop hij voornnoemde taken vervult. Gerard is vriendelijk, begrijpend, loyaal, geduldig en altijd behulpzaam. Hij staat altijd klaar voor zijn medemens en steekt een helpende hand uit als het nodig is.
Gerard zou alleen al een onderscheiding verdienen om de mens die hij is, omdat hij niet leeft voor erkenning, maar gewoon om het goede te doen voor wie op zijn weg komt.
Wij zijn daarom blij en dankbaar dat hij deze onderscheiding mocht ontvangen en willen hem hiermee van harte feliciteren. Ook u wordt in de gelegenheid gesteld hem hier persoonlijk mee te feliciteren, na de dienst van zondag 28 april a.s. in het Kerkelijk Centrum Zeist-West, onder genot van een kopje koffie met traktatie.

VIERINGEN

Zondagmorgen 28 april is ds. Greet van 't Slot voorganger; fijn dat zij voor gaat in ons midden. 

De diensten in de maand mei staan in het teken van de vraag: hoe ga je om met dat paasevangelie van bevrijding? Heeft dat ook vandaag nog kracht? 
Op zondag 5 mei lopen we mee met de Emmaüsgangers. Voorganger is dan ds. Tineke Dronkert.

Dienstvoorbereiding

Dienstvoorbereiding 1 mei 19.30 - 21.30 uur 
De eerstvolgende dienstvoorbereiding is op woensdag 1 mei. In ons midden is dan ook Siyabulela POTWANA., predikant uit een van de townships in Afrika. Hij is te gast bij Anton Stegeman, en zal ook een bijdrage leveren aan de dienst op zondag 5 mei. 
In verband met het bijzondere karakter van de dienst beginnen we dit gesprek om 19.30 uur (afwijkende tijd dus!!), en nemen we er ruim de tijd voor om elkaar te leren kennen en van gedachten te wisselen over de lezing uit Lukas 24: 35 - 48. 
De voertaal van het gesprek is voornamelijk Engels. Natuurlijk zullen er genoeg mensen zijn die even uw inbreng in het gesprek kunnen vertalen voor 't geval u liefst even in het Nederlands iets wilt zeggen. Het is echter wel praktisch als u Engels kunt verstaan, zonder vertaling.

 

http://www.pknzeistwest.nl/images/190421paasmorgennicoros800_462.jpg

Zie ook bij Foto's 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pcp.gifPaasfeest, een terugblik

We kijken terug op een week met bijzondere diensten en activiteiten, zoals de paasnacht-wandeling (waarbij een aantal gemeenteleden een lichtje en een groet bracht aan mensen in de wijk) en het paasontbijt met zo'n 40 deelnemers. Het opnieuw laten klinken van de klokken en het gezamenlijk zingen van De Steppe vormden een waardige afsluiting van dit alles. 
Ronduit indrukwekkend was de inzet van velen onder ons om deze diensten en activiteiten goed te laten verlopen! 
Natuurlijk zijn wij benieuwd wat uw ervaring was. Wellicht zijn er dingen die u met ons wilt delen, die positief opvielen of bepaalde elementen waar u meer moeite mee had of vragen over hebt. 
U kunt uw reactie (liefst via de mail) kwijt bij mij - ds.t.dronkert@pknzeistwest.nl
Dat helpt ons ook om de week op een goede manier te evalueren. 
Ds Tineke Dronkert 

 

GOED OM TE WETEN

Zuid-Afrikaanse predikant te gast

http://www.pknzeistwest.nl/images/potwana_150.jpgEvenals 11 jaar geleden heb ik, Anton Stegeman, me opgegeven voor een predikantenuitwisseling Nederland-Zuid-Afrika. Vanaf 26 april tot en met zondag 5 mei verblijft ds. Potwana bij mij. Hij is voorganger van de URCSA, een kerkgemeenschap met ruim 800 leden in Khayelitsha, een township bij Kaapstad. In Khayelitsha wonen ruim 1 miljoen mensen. 
Samen bezoeken we enkele bijeenkomsten in het gemeenteleven. Zo zullen we aanwezig zijn bij de dienstvoorbereiding op 1 mei en bij de viering op zondag 5 mei. Ds Potwana spreekt Engels. In 2020 hoop ik te gast te zijn in Zuid-Afrika. Wellicht zal ik daarover te zijner tijd meer vertellen, ook in gemeente-verband.

 

Zonnepanelen op het dak van het KC

Het Stichtingsbestuur heeft in beginsel besloten om zonnepanelen voor eigen gebruik op het dak van het KC te plaatsen. 
Van enkele gemeenteleden en ook van de ZWO commissie hebben wij de wens gekregen om het hele dak van het KC met panelen te beleggen en dat gemeenteleden daarin kunnen deelnemen. Dit past in de gedachte van de Fair Trade en Groene kerk die wij zijn.
Als je ook voor anderenpanelen op het dak wil leggen, dan kan dat via de zogenaamde Postcoderoos waar het dak dan wordt ingebracht en waar derden (gemeenteleden) certificaten voor panelen kunnen kopen. Voorwaarde daarbij is dat dan op het dak een recht van opstal wordt gevestigd voor 15 jaar. 
Echter, nu hervormd en gereformeerd Zeist het eens zijn over de fusie en dat die komende zomer wordt geeffectueerd kan ook de Stichting worden opgeheven hetgeen ook in gang is gezet. Het Bestuur wil de nieuwe organisatie(AK, CvK) niet belasten met een recht van 15 jaar. Wij zijn van mening dat de nieuwe AK dat besluit moet gaan nemen.
Hoewel wij een technisch rapport hebben met de conclusie dat panelen kunnen worden aangebracht hebben wij nog wel een aantal vragen waaraan wij nog werken. Als we meer panelen leggen, dan gaat onze voorkeur ernaar uit dat we panelen voor de andere PKN kerken van Zeist leggen die dat niet kunnen. We blijven dan bij dezelfde eigenaar zodat een recht van opstal niet nodig hoeft te zijn. 

Koos Keestra

Enquête Opgang al ingevuld?

http://www.pknzeistwest.nl/images/logoopgang_150.jpgIn 2017 is Opgang als gemeenschappelijk kerkblad van de Hervormde Gemeente te Zeist en de Gereformeerde Kerk van Zeist vernieuwd. 
Om inzicht te krijgen in wat u als lezer van deze veranderingen vindt, willen we u namens de algemene kerkenraden vragen een korte enquête in te vullen. 
U kunt de vragen via internet beantwoorden op www.opgang.info. Eventueel kunnen andere gezinsleden die Opgang lezen daar ook aan deelnemen. 
Als u de enquête op papier invult, kunt u die inleveren in uw kerk. Op de koffiebalie staat een doos waar u het ingevulde formulier in kunt doen. 
U kunt tot en met 28 april uw reactie sturen of inleveren. 
Alvast hartelijk dank voor uw deelname.

 

Gereformeerd Kerkelijk Bureau

De openingstijden van het Gereformeerd Kerkelijk Bureau wijzigen per 01 mei 2019.
Wij zullen open zijn op maandag van 12:00 – 15:00 uur en woensdag van 9:00 – 12:00 uur.
Mail: gkb@pkn-zeist.nl
Tel: 030-6916072

 

OMZIEN NAAR ELKAAR

Wake bij kamp Zeist

http://www.pknzeistwest.nl/images/raadvankerkenmiddenliggend_150.jpgOp zondag 5 mei is er weer een wake voor de hekken van Detentiecentrum Zeist. 
Met onze wake proberen we de vrouwen een hart onder de riem te steken: we denken aan jullie. 
We steken bloemen in het gehate hek.

Zondag 5 mei
Tijd: 16.30 uur


Breng bloemen mee! 
Breng mensen mee! 
Breng licht!

De mensen binnen weten dat we er zijn en hen niet vergeten. 

Werkgroep Kerkelijke Ondersteuning Vluchtelingenwerk
van de Raad van Kerken Zeist 

Plaats:
 Detentiecentrum Kamp van Zeist, Richelleweg 13, Soesterberg
Route: 
per auto: Afslag Soesterberg, voor de brug rechts = Richelleweg; 
openbaar vervoer: bus 56, halte Kampweg Soesterberg, 10 min. lopen via Kampweg; 
per fiets: via Kampweg in Soesterberg. 

Namens de Raad van Kerken Zeist en Soest 

Informatie: 030 6962283 / 035 6013882
Bekijk ook de websites: www.wakezeist.nl en www.saviz.nl (Steunfonds)

 

Verkoop FairTrade producten

http://www.pknzeistwest.nl/images/fairtradelogo132_150.jpgZondag 28 april worden na afloop van de dienst weer FairTrade artikelen verkocht. Uiteraard is er dan het gebruikelijke assortiment maar er zijn ook leuke non-food artikelen te koop. 
Elk product uit het assortiment is met zorg en volgens de FairTrade criteria geproduceerd en ingekocht. Ondernemers in ontwikkelingslanden krijgen op deze manier toegang tot de Europese markt en daarmee de kans een beter bestaan op te bouwen. 

De ZWO-commissie

 

Opbrengst collectes en FairTrade

http://www.pknzeistwest.nl/images/geld_150.jpgDe opbrengsten van de collectes van zondag 21 april 2019 zijn:

- Diaconie: € 196,72
- Plaatselijke gemeente: € 188,60
- Paascollecte (Kerk in Actie): € 196,57 

 

Lief en leed

Bloemen afgelopen week  

* De bloemen van zondag 21 april zijn met een hartelijke groet van onze gemeente gegaan naar mw. van Ravenswaay en naar Wil Nijenhuis. Ze hebben beiden wat problemen met de gezondheid. 

Nieuwe adressen  

* Adressen vanuit de gemeente voor de zondagse bloemengroet kunt u sturen aan bloemengroet@pknzeistwest.nl. Graag jong en oud, vreugde en verdriet, of andere bijzonderheden. U kunt eventueel ook bellen en een bericht inspreken op de volgende nummers: Jannie van Beest 06- 30 25 41 98 of Chantal van Lieshout 030-69 59 931 (de voicemail wordt aangenomen met de familienaam Wagenaar).  Jaarverslag Wijkinloophuizen

Het jaarverslag 2018 over de werkzaamheden van onze vier Zeister wijkinloophuizen is verschenen: 
- Het Lindenhuis
- Vollenhove
- Zeist Centrum
- Zeist-West
Wij hopen dat onze werkzaamheden ook uw belangstelling trekt. U kunt het hier downloaden.

Coördinatoren en bestuur Stichting Kerk en Samenleving

 

ACTIVITEITEN               

Muziek voor Iedereen

Vrijdagmiddag 3 mei is weer de maandelijkse Muziek voor iedereen middag in het Lindenhuis, 
Gertjaap Kardol zal vertellen over Bach`s cantate BWV 147 en de cantate in een mooie uitvoering laten horen.

Aan zanglustigen en belangstellenden!

Een groepje zangers uit een opgeheven koor onderzoekt mogelijkheden om verder te kunnen zingen onder leiding van Carlijn Budde.

Er is een voorlopige verkenning gepland in mei.
Ø We nodigen je uit om op drie maandagavonden te komen zingen onder leiding van Carlijn 
Ø op 13 en 20 en 27 mei
Ø 19.45u inloop | 20.00 – 21.15 uur zingen | 
Ø op 13 mei om 21.15 uur: informatierondje en gesprek
Ø op 27 mei om 21.15 uur: peiling – hoe gaan we verder? 

De plaats van samenkomst is nog niet bekend, die hoor je nog. 

Info en aanmelding: 
e-mail Anton Stegeman: antonstegeman@live.nl
Fijn als je deze uitnodiging doorstuurt of verspreidt.

Rondleiding en lunch in Gods Werkhof

http://www.pknzeistwest.nl/images/godswerkhof_150.jpgBij het dorpje Werkhoven ligt een mooi rustiek klooster. Het ligt daar als een pareltje in het landschap. Het straalt een grote mate van serene rust, stilte en meditatie uit. Het nodigt uit om even naar binnen te gaan en het lawaai van alledag even achter je te laten. Het zoeken van de rust in je zelf en bij elkaar.
Enkele gemeenteleden van Zeist-West nodigen jullie uit om kennis te maken met dit mooie (en vrij nieuwe) kloostercomplex. 
Dat kan op zaterdag 25 mei 2019 van 10.00 tot 14.00 uur. 
Na ontvangst met koffie en appeltaart (met of zonder slagroom) krijgen we een rondleiding door de zalen en de kapel, alsmede door de mooie tuinen. Tuinen die ook zo zijn aangelegd dat ze stilte ademen. Na de rondleiding gaan we met z’n allen aan tafel voor een heerlijke lunch. 
De kosten zijn € 29,- per persoon. Maak je geen gebruik van de lunch dan is het bedrag € 11,50.
Bij mooi weer kunnen we met de fiets gaan. We vetrekken dan om 09.15 uur vanaf het Kerkelijk-Centrum De Clomp. 
Is de fiets geen optie dan kan het ook per auto. Vertrek is dan vanaf 09.30 uur. Meerijden kan dan uiteraard ook.
Geef bij deelname op waar de voorkeur naar uit gaat.
De Priorij (klooster) Gods Werkhof nabij Werkhoven is een zeer markant complex. Het is het laatste slotklooster dat in Nederland werd gebouwd (1960) volgens de richtlijnen van de RK-kerk in Nederland. Het werd tussen 1960 en 1997 bewoond door de monialen Augustinessen. Sinds 1998 is het in gebruik als een prachtig conferentiecentrum. De gemeente Bunnik heeft het een monumentale status gegeven.

Interesse?
Geef je dan zo spoedig mogelijk - maar voor 18 mei - op bij:
Jeannette van Andel, tel. 030-6955221, je.andel@wxs.nl of
Henri Wigman, tel. 030-6959536, hemawig@gmail.com of
Ronald van Gemeren, tel. 06-28845176, ronaldvgemeren@hotmail.com
Het verschuldigde bedrag kan je overmaken naar: NL44 ABNA 0558312950 tnv J van Andel ovv 'Werkhoven'. 
Betaal je ook voor een 2e persoon, geef dan ook die naam door.

 

Agenda deze week

Zo 28 apr      Na de dienst           Verkoop Fair Trade artikelen 

Wo 1 mei      19.30 21.30 u         Dienstvoorbereiding 

Vr 3 mei       14.30 u                  Muziek voor Iedereen, Lindenhuis 

Zo 5 mei       16.30 17.30 u         Wake bij Detentiecentrum Zeist 

Ma 6 mei       13.30 15.30 u         Bibliodrama, Kerkelijk Centrum Zeist-West, ds. Tineke Dronkert Eerder verschenen

 

190327 Terugplaatsen klokken Op woensdag 27 maart zijn de volledig gerveiseerde klokken weer teruggeplaatst.

Ik zoek U in den blinde - schilderen van een lied Het lied 'Ik zoek U in den blinde'(lied 853) hebben we voorafgaand aan de veertigdagentijd met een aantal mensen van de Ontmoetingsgroep geschilderd.

Alles wat je aandacht geeft, groeit 1 maart was de eerste dag van haar laatste jaar van Miriam Bierhaus als jeugdwerker in Zeist-West. Hoe is het om het laatste jaar in te gaan?

Opvolger gezocht bij Communicatie De cc vergadert een keer per maand, met uitzondering van de zomervakantie, dan slaan we een keertje over. Onze gemeente, Zeist-West, heeft een aantal manieren waarop we elkaar en anderen op de hoogte houden over wat er speelt in onze gemeente.

 

 

 

Sluitingstijd kopij

De sluitingstijd voor kopij voor de website en de Nieuwsbrief is op donderdagavond 20:00 uur.
Stuur uw berichten aan 
publiciteit@pknzeistwest.nl.

 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pl462.gif

http://www.pknzeistwest.nl/images/pcp.gif

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifWijkgemeente 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifKerktaxidienst 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifWijziging E-mail adres? Geef het door! 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifKopij Insturen 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifCollectebonnen bestellen 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifPrivacyverklaring