In deze nieuwsbrief:
 
NCZ Themadag Thuiszorg, 20 mei in Nieuwegein
 
 
 
NCZ biedt een themadag voor (centrale) cliëntenraden en andere belangstellenden over cliëntenmedezeggenschap bij thuiszorg (ook wel wijkverpleging genoemd).
 
Thuiszorg is hulp en zorg aan huis voor mensen met een ziekte of beperking en kwetsbare ouderen. Het gaat in het kort om hulp bij het huishouden, begeleiding, persoonlijke verzorging en/of verpleging.
 
Thuiszorg kan vergoed worden door de gemeente vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), door de zorgverzekeraar vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) door het zorgkantoor vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz) door cliënten zelf vanuit een Persoons Gebonden Budget (Pgb) en  soms vanuit hun eigen portemonnee.
 
Zoveel verschillende financieringsmogelijkheden als er zijn, zoveel verschillende thuiszorgorganisaties zijn er ook. Groot en klein, separaat of als onderdeel van een grotere zorgorganisatie. In combinatie met huishoudelijke hulp en/of begeleiding of juist niet. Eén ding hebben de thuiszorgorganisaties gemeen: de wettelijke plicht om in cliënten medezeggenschap te voorzien (nu bij een erkenning Wet Toelating Zorginstelling (WTZi) en straks vanuit de nieuwe Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen ((Wmcz2018 vanaf 10 zorgverleners)
 
Soms zijn er één of twee leden binnen een clientenraad ‘portefeuillehouder(s) thuiszorg’ en soms is er een gehele cliëntenraad puur voor de thuiszorg.
 
Tijdens de Themadag Thuiszorg komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:
 
- Voor welke uitdagingen kom je als cliëntenraad thuiszorg te staan?
- Wat is het verschil in medezeggenschap vanuit de Wmo en vanuit de Wmcz en hoe ga je hiermee om?
- Hoe ga je om met de scheidingen tussen wonen (bewonerscommissie/huurdersvereniging), zorg (cliëntenraad) en huishoudelijke hulp (Wmoraad)?
- Wat kun je als cliëntenraad met het Kwaliteitskader Wijkverpleging?
- Welke onderwerpen spelen bij cliënten van thuiszorg een belangrijke rol?
- Wat zijn de belangrijke ontwikkelingen voor thuiszorg?
- Wat gaat de nieuwe Wmcz2018 voor cliëntenraden van thuiszorg betekenen?
- En, ‘last but not least’ HOE KRIJG JE CONTACT MET DE ACHTERBAN ALS CLIENTENRAAD THUISZORG?
 
 

 
 
Congres 'De patiënt aan het roer' door Guus Schrijvers Academie en het LSR, 12 april, Utrecht
 
Hoe kan je de invloed en medezeggenschap van patiënten in de curatieve zorg versterken? Wat levert dat op voor patiënten en voor zorgorganisaties? Hoe verbeter je de besluitvorming in de spreekkamer? En wat voor gevolgen heeft de nieuwe Wmcz? Deze (en andere) vragen staan centraal op het congres ‘De patiënt aan het roer’ op 12 april 2019 in Utrecht.
 
Wilt u meer informatie of u inschrijven voor het congres over (collectieve) patiënten invloed in de zorg?
 

 
 
 
 
Symposium 'Cliënt aan zet' door Nivel, Erasmus School en Tilburg University

Dit symposium gaat over kwaliteitsinstrumenten en de belangrijke, actieve rol die cliënten kunnen spelen bij kwaliteitsverbetering in de langdurige zorg. De kwaliteit van zorgrelaties in de gehandicaptenzorg, verpleging/verzorging en geestelijke gezondheidszorg staat centraal. Er worden instrumenten gepresenteerd die ervaringen van cliënten in beeld brengen, door hen te laten vertellen over hun ervaringen met zorgverleners, al dan niet met behulp van cliënten als co-onderzoekers.
 
 
 

 
Leergang (onafhankelijk) voorzitter (centrale) cliëntenraad
 
De leergang (onafhankelijk) voorzitter (centrale) cliëntenraad is geschikt voor (onafhankelijk) voorzitters van (Centrale) Cliëntenraden, Patiënten Advies Raden of andere vormen van Cliënten Medezeggenschap in de Zorg. Managers, Bestuurders in de zorg, andere belangstellenden.
Wanneer de leergang met goed succes wordt doorlopen ontvangt u een certificaat. 
De leergang kan ook per onderdeel worden besteld en op maat worden aangeboden. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie. 
De leergang wordt verzorgd door Hans van Dinteren, op 9 april, 14 mei en 11 juni 2019 in Nieuwegein
 
 
 
 
 
 
 
Gratis Kennis- en Leer netwerkbijeenkomsten: Ke(r)nNetwerken
 
Om de positie en verbondenheid van cliëntenraden verder te ontwikkelen, organiseert NCZ in samenwerking met VWS, 85 gratis kennis- en leer netwerkbijeenkomsten voor
clientenraden, voorzitters en ondersteuners van verpleeghuiszorg (Verpleging, Verzorging, Thuiszorg).   
 
 De volgende punten komen in de bijeenkomsten aan de orde:
-De rol en positie van de professionele ondersteuning
-De rol en positie van de voorzitter
-Kennis opdoen over inspraak en medezeggenschap voor cliëntenraden (Wmcz2018)
-Kennis opdoen over het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg
-Ervaringen uitwisselen over nieuwe vormen van medezeggenschap
-Leren van elkaars ervaringen met medezeggenschapswerk
  
 
 
 
 
                   

Nieuwsbrief en Privacy

 
Uiteraard heeft u al gehoord van de nieuwe regelgeving omtrent privacy. Daar hoort ook bij dat het niet meer is toegestaan om u ongevraagd mails te sturen.
Hierbij laten wij nog even weten dat het via deze link mogelijk is om u uit te schrijven voor onze nieuwsbrief. 
Wij gaan er van uit dat u mails van ons wilt blijven ontvangen als u zichzelf niet uitschrijft.

 Ondanks de zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze nieuwsbrief besteden, is het mogelijk dat de informatie die in onze nieuwsbrief wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan onze nieuwsbrief kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 

 In onze nieuwsbrief vindt u soms links naar andere websites. Wij houden ons niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoonlijke) gegevens. Lees daarvoor het privacybeleid, de disclaimer en algemene voorwaarden van de site die u bezoekt.
 
 Wij staan te allen tijde open voor suggesties ter verbetering van onze nieuwsbrief.
 
 Voor ideeën, op of aanmerkingen kunt u mailen naar: redactie@ncz.nl