Nr 6 - 2018   
Kära, kultur- och musikliv! Årets sista nyhetsmail ägnar vi åt lite reflektioner kring 'ta tag i listan' inför 2019. Men lyfter också musikpolitik, kulturbudgetar och konstaterar att vi fortfarande har långt kvar till jämställdhet och jämlikhet i musikindustrin. 
Kombinationen av att ytterst få politiker ens nämnt kulturen varken i debatter eller valrörelse, och när vi ser en rad tveksamma nedskärningar både på lokal- och riksnivå, gör att det är viktigare än någonsin att vi både syns och hörs i debatten. 

Liliana Zavala är en av Musikcentrum Östs alla artister och grupper. Förutom musikskapare och artist är hon slagverkare i bl a Fever Ray och The Forbidden Orchestra. Läs mer på vår hemsida.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi borde tala mer om om vad politiska åtgärder och budgetbeslut verkligen får för konsekvenser, mer om det under KULTURPOLITIK.
 
Vi borde tala ännu mer om musik för barn och unga, och hur musik kan bli ett sätt att höja deras livskvalitet både som publik och utövare, läs mer under KULTURPOLITIK och BARNKALAS.
 
Vi borde tala mer om svensk musikexport och hur system för detta egentligen skall se ut. Läs mer under INTERNATIONELLT.
 
Vi borde tala ännu mer om hur musik skall bli en angelägenhet för fler, både utövare och publik, läs mer hur vi vill puffa utvecklingen under KULTURPOLITIK.

Men vi vill såklart också passa på att tacka alla som har bokat våra artister, som hör av sig till oss för att bolla idéer, föreslå samarbeten, eller på andra sätt vill jobba med oss för ett starkare musikliv.
 
Tack alla medlemmar för all fantastisk musik, utan er är vi ingenting. Så en riktigt god jul och gott nytt år från Musikcentrum Öst!
 
 
 
BARNKALAS: En spaning inför 2019 från Mia Ternström
 
Vår flygande reporter Suvi Richter stannade denna gången på kontoret och tog ett snack med vår barnmusikkoordinator Mia Ternström och hon gav ett liten uppdatering av läget inför 2019.
 
 
För den som inte vet – visst är det du som roddar med mycket av Musikcentrum Östs verksamhet för barn och den yngre publiken?

— Jajamen! Jag jobbar alltså som barnmusikförmedlare och koordinator för vår verksamhet med musik för barn och unga – med fokus på Stockholms Län. 
 
Vi närmar oss årsskiftet – hur ser du på året som gått?

— 2018 blev mitt andra år som koordinator för de av våra medlemmar som spelar för barn och unga. Under året har jag hunnit träffa nästan alla medlemmar personligen och även sett deras akter. Det har gett mig en förståelse för hur artisterna arbetar och i samtal har vi rett ut frågetecken kring subventionssystem och andra förutsättningar för musik för barn och unga.
 
— Jag har även mött många inköpare och arrangörer i länet och berätta om våra medlemmar och att Musikcentrum fungerar som en gratis artistförmedling. Under Sweden Live i januari arbetade hela Musikcentrum Riks aktivt på att berätta för arrangörer i Sverige om alla våra fantastiska barnakter och så har året fortsatt. 
 
 

                                                foto: Peter Bothen
 
— Under 2018 har jag också fortsatt att producera vår fina konsertserie Efterhäng för barnfamiljer i Stockholm. 18 konserter har det blivit i år och till våren blir det ytterligare 16 st! Vi har också haft ett fint samarbete med Länsmusiken och Kulan och blivit en länk mellan artister, arrangörer och olika subventionsgivare.
 
Vad roligt att Efterhäng fortsätter – det som är så bra! Nu när du ändå kom in på framtiden – skulle vi kunna få en allmän spaning inför 2019 – vad ser du framför dig?
— Under 2019 ser jag fram emot att samarbeta mer på alla plan. Att hitta gemensamma strukturer och gemensam ekonomi med olika partners för att i förlängningen ge barnen mer livemusik. Idétavlan på kontoret svämmar över av idéer och jag ser fram emot att förverkliga åtminstone några av dem under detta år. När svångremmen dras åt kring kulturen måste vi hitta smartare och mer kostnadseffektiva sätt att nå ut med musiken - alternativet att musiken försvinner går jag inte med på!


 
KULTURPOLITIK: 
 
 
I skrivande stund styrs Sverige av en övergångsregering. Men oavsett när vi får en ny regering eller inte så ligger det nu en kulturbudget för som det kan finnas ett eller annat skäl att reflektera lite kring. 
 
Efter en debatt fastslogs igår kulturutskottets förslag efter resevationer från L och SD. Läs hela betänkandet här:

Betänkandet ger en bild av de politiska strömningar som finns inom partierna och när man ser de sammantagna förslagen framträder skillnaderna tydligare. 

Det förslag som nu beslutades innehåller till skillnad från regeringens förslag en nedskärning på 148 miljoner av kulturbudgeten varav 100 miljoner handlar om stöd till kulturskolan.

Det är här som ett musikintresse kan födas hos framtidens musiker men kulturskolans uppdrag är självklart bredare än så, att musiken kan skapa bredd och nyfikenhet och förståelse hos en ung publik oavsett om man väljer att fortsätta som utövare.

Det går också stick i stäv med det nyskapade Kulturskolecent-rum som skapats för att utveckla verksamhetens metoder och kvalitet men också med målet att ge fler barn och unga tillgång till Kulturskolan.

Den andra större nerdragningen handlar om kulturverksamhet i utsatta områden, det s k Kreativa platser/Äga rum-projektet. Projekten har utformats utifrån de boendes intressen och med stark lokal förankring och projekten har genomförts tillsammans med t exkulturföreningar, fotbollslag och centrumägare. Är det verkligen nu vi behöver mer gentrifiering och mindre satsning på integration? Läs, reflektera, debattera!
 
Lokala effekter
Mycket kulturpolitik beslutas lokalt i kommuner och landsting så det är viktigt att följa vad som sker även där. I Stockholm så hade redan tidigare den nya grön-blå majoriteten aviserat stora besparingar i bl a Kulturskolans verksamhet och vi kommer att nära följa utvecklingen på hela musikområdet i kommande nyhetsmail.
 
Nästan alla 60 deltagare i Keychange på Tallinn Music Week i april 2018
 
Keychange & jämställdhet
Jämställdheten har varit i fokus för oss under flera år och Keychange har erbjudit en tydlig plattform att jobba utifrån. 
 

Nu pågår finansieringen av nästa steg med en dubbelt så lång satsning i ytterligare fyra länder (totalt 11 Sverige, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Norge, Irland, Estland, Spanien, Italien, Island och Kanada). Följ projektet på https://keychange.eu 
 
 
Vi hoppas att Musiksveriges poster snart sitter på alla Sveriges musikarbetsplatser.
 
Håll koll på siffror genom Musiksverige
I Sverge finns en lång rad organisationer i musiklivet som långsiktigt och utifrån olika perspektiv arbetar för ett mer jämställt musikliv och vi kommer att kontinuerligt följa vad som händer i kommande nyhetsmail. För en översikt över både situationen inom musikbolag, vad som görs i olika organisationer och statistik kring jämställdhet rekommenderar vi att hålla koll på Musiksverige och deras sida om jämställdhet. Självklart skall du också passa på att beställa affisch och pins för att visa att just din arbetsplats jobbar jämställt.
 
Ett musikliv för alla!
I uppstarten av valrörelsen 2018 återaktiverades uppropet Ett musikliv för alla där vi ingår tillsammans med ytterligare 21 nationella musikorganisationer arrangerade i våras en uppmärksammad musikpolitisk debatt där de flesta rikstadspartierna deltog.
 
En av uppropets slutsatser är att vi behöver bättre analyser av musiklivets hela ekosystem. Tidigare har även obalansen mellan offentligt stöd till institutioner och det fria kulturlivet belysts. Dokumentation från seminariet här: 
 
Under 2019 planeras ytterligare ett seminarium på Folk & Kultur, 6-9 februari 2019 i Eskilstuna, missa inte det. Mer info om sammanhanget  här: 
 
Ett musikliv för alla är den bredaste manifestationen från det fria musiklivet där man enats om några grundfrågor att driva och vi hoppas att det skall bli en enande kraft i det ibland något fragmentiserade musiklivet.
 
INTERNATIONELLT: 
 
2018 har inneburit en hög aktivitet internationellt och vi har jobbat på ett antal mässor med vårt ordinarie utbud, parallellt med jämställdhets-projektet Keychange. Från APAP och WInter Jazz Fest i NYC till Tallin Music Week, Jazzahead och Iceland Air Waves. Totalt 13 musikmässor under året.

Tusentals festivalbesökare på dj-set med Malmöbaserade DJ:n Ulf Eriksson, MUTEK Montréal 2019.
 
Detta ger oss en bred erfarenhet både av hur förutsättningarna är för svensk musik att verka på den internationella marknaden, men också en inblick i hur andra länder arbetar. Vi har en kontinuerlig kontakt med många internationella exportkontor och samverkar på en allt mer reguljär basis med det Export Music Sweden.
 
I dag talas det om det svenska musikundret som något som ständigt pågår och där svenska musikgrupper och artister tycks surfa på en evig musikvåg som sköljer ut över våra gränser. Sverige har förvisso har ett vidunderligt och mångfacetterat musikutbud men vi får kämpa lika hårt som andra för att nå igenom bruset och skapa en rimlig livssituation.
 
Och förutsättningarn att nå ut är ofta sämre än i jämförbara länder. Med rätt förändringar av både stödsytem, regelverk och möjligheter att samverka skulle vi uträtta otroligt mycket mer.
 
Vi menar att Export Music Sweden behöver både större och mer långsiktiga medel. Det var först i november som det blev klart att den mångåriga satsningen på Jazzahead kunde genomföras även 2019 vilket sätter Sverige på efterkälken i planeringsarbetet. 
 
Sverige behöver också en strategi för att utveckla både aktörer som jobbar med management och bokning internationellt, speciellt inom genrer där framtida intäkter behöver beräknas mer långsiktigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ett mer utvecklat turnéstöd som fungerar betydligt snabbare än idag parallellt med en satsning på showcasestöd av den modell som finns i England, Norge, Finland etc skulle göra det lättare för svenska artister och grupper att ta det viktiga första steget mot en internationell karriär på ett strukturerat sätt och verkligen nå ett genomslag. Nu är alldeles för många artister oförberedda på vad som krävs för den internationella marknaden och förmår inte att komma igenom bruset.

Vi uppmanar att företrädare för offenligt kulturstöd och dito från tillväxtsatsningar på allvar måste börja diskutera tillsammans med hela musiklivet hur vi skall kunna bygga en stabilt fundament där artister och musiker skall kunna växa, utvecklas och skapa rimliga förutsättningar för både konstnärlig utveckling och karriärutveckling.

Där är också Musikcentrums räsrotsperspektiv en viktig byggsten. Ni vet var vi finns och håller alltid koll på mailen när vi inte är på kontoret.
 
 
Luca Boscagin, Emilia Mårtensson & Filip Jers på The Vortex Jazz Club
 
En julhälsning från Jazz Alloy!
Att intresset är stort för svensk musik är dock oomtvistat och vi vill bjuda på ett smakprov från premiären av Jazz Alloy — Swedish and UK Music Mixer på The Vortex Jazz Club den 18 november. Kolla in ett litet kort reportage från en magisk kväll i nordöstra London här: På Scen Emilia Mårtensson, Luca Boscagin, Adriano Adewale, Sam Lasserson & Filip Jers. Som så många internationella projket sker detta med stöd av Musikverket

I slutet av januari möter Emilia Amper och Marque Gilmore den fantastiska saxofonisten Steve WIlliamson. Hela projektet kommer att filmas så vi återkommer självklart med nya nedslag.
 
 
SOCIALA MEDIER: Musiktips på Facebook & #Instatake
 
 
Facebook
Varje vecka ger vi tips på en bra låt och en aktuell konsert med våra medlemmar på Facebook
 
#Instatake varje vecka
På vårt Instagramkonto följer vi artisterna bakom kulisserna - Musikcentrumost
 
 
 
 
OM MUSIKCENTRUM ÖST: 
 
 
Musikcentrum Öst är till för dig som är arrangör lika mycket som för musiker. Vill du ses för att bolla programidéer eller diskutera livemusiken i Sverige?

Maila oss på: info@musikcentrum.se  
och boka ett möte.
 
 
 
 
 
Musikcentrum Öst är musikernas egen agentur och drivs utan vinstsyfte. Vi kan alltid hjälpa dig att hitta rätt akt till rätt tillfälle! Vårt kontor ligger centralt i STIM-huset på Hornsgatan i Stockholm. Kontaktuppgifter till oss och alla våra artister hittar du på vår hemsida
 
Vår hemsida innehåller mycket information men vi står också till tjänst med tips och råd kring hur du kan använda våra medlemmars musik på olika sätt. Ring eller maila oss!
 
Musikcentrum Öst finansieras huvudsakligen av medel från Statens Kulturråd & Stockholms Läns Landsting
 
hemsida: www.musikcentrumost.se mail: info@musikcentrum.se tel: 08-651 01 42