Nieuwsbrief H2W | Februari 2014

H2W
H2W

De zorg blijft onverminderd geconfronteerd worden met bezuinigingsmaatregelen, marktwerking, kritische klanten en kritische zorgverzekeraars. Een goede bedrijfsvoering met adequate inzet van mensen en middelen is van essentieel belang. In de hectiek van alle dag wordt vergeten om de dagelijkse zorg-logistieke processen kritisch onder de loep te nemen. Hiervoor is leanmanagement uitermate geschikt. Met behulp van leanmanagement worden de dagelijkse zorg-logistieke processen met alle betrokkenen kritisch geanalyseerd, worden verbeteringen vastgesteld en worden veranderingen in de zorg-logistieke processen geborgd.

Leanmanagement is gericht op het continu verbeteren en het elimineren van verspilling in de dagelijkse zorg-logistieke processen. De verbeteringen zijn gericht op het verbeteren van de kwaliteit, verkorten van doorlooptijden, aanpakken van verstoringen, verhogen van de veiligheid, voorkomen van fouten, elimineren van onnodige kosten en onnodige activiteiten. Voor het realiseren en borgen van deze verbeteringen worden lean-methodieken toegepast. H2W heeft hiervoor de kennis en ervaring in huis en helpt u graag dit veranderingsproces in uw organisatie te realiseren.

Wilt u meer informatie over Leanmanagement of heeft u andere interessen? Wij staan u graag te woord.

H2W

Een rondgang op de vakbeurs voor facilitair management in Den Bosch leert dat de huidige FMIS leveranciers steeds meer nieuwe technieken inzetten om de facilitaire medewerkers te ondersteunen. Hierdoor kan vaak veel efficiënter worden gewerkt. Meldingen kunnen via Twitter worden geplaatst. Facilitair medewerkers gaan gewapend met een smart phone of tablet de organisatie in. Alle relevante informatie is online beschikbaar. Meldingen kunnen online worden afgehandeld. Geen gesleur meer met werkbonnen. Registraties zijn up to date. Daarnaast beschikken de meeste FMIS pakketten over een dashboard waarbij de meeste informatie kan worden gepresenteerd. De KPI’s worden eenvoudig inzichtelijk gemaakt. Of u uw FMIS optimaal gebruikt en of u er meer uit kunt halen kan door een quick scan relatief snel inzichtelijk worden gemaakt. H2W Facility kan een dergelijke quick scan in een korte tijd uitvoeren. Door de quick scan worden de mogelijkheden van vergaande optimalisatie van uw FMIS duidelijk in beeld gebracht. Een gedegen kosten – baten analyse is een standaard onderdeel van de quick scan van H2W Facility.

Wilt u meer informatie over FMIS of heeft u andere interessen? Wij staan u graag te woord.

H2W

Op 1 januari 2014 is de nieuwe organisatie Comicro BV opgericht om alle medisch microbiologische activiteiten van het WFG en ZMC uit te voeren. H2W Facility heeft deze fusie op financieel, fiscaal en juridisch gebied begeleid. De nieuwe organisatie heeft meer dan 60 medewerkers en is op twee locatie gevestigd.

Wilt u meer informatie over dit project of heeft u andere interessen? Wij staan u graag te woord.

H2W H2W

Verpleegkundigen en verzorgenden moeten zo veel administratie bijhouden, dat dat ten koste gaat van de zorg voor patiënten. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en de beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN).

Lees meer

NZa melding minifusietoets

Minifusies in de Zorg moeten vanaf 1 januari 2014 vooraf worden gemeld bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Onduidelijk is wat een “Zorgfusie” eigenlijk is. Drempels voor de zorgspecifieke fusietoets ontbreken. Er is een reëel gevaar dat zorgbestuurders niet alle situaties zullen herkennen waarin een meldplicht bestaat met en boeterisico's van dien.

Lees meer

H2W

H2W
Poort van Veghel 4934
5466 SB Veghel
0413 244 130
info@h2w.nl
www.h2w.nl