Gweld mewn porwr
logo
Shwmae, Su’mae,

Croeso i e-gylchlythyr gwefan Lleol.cymru.

Dyma e-gylchlythyr wythnosol a fydd yn rhoi blas o'r hyn sydd ar y wefan, bydded hynny'n wybodaeth am fusnesau, newyddion, digwyddiadau, bargeinion neu swyddi.

Gellir chwilio yn lleol neu'n genedlaethol ym mhob adran, yn hawdd ac yn gyflym.
Siop Siarad
Dyma gipolwg ar erthyglau gwahanol gan unigolion, sefydliadau a busnesau ar hyd a lled Cymru.
 • - Arbenigwr yn trin a thrafod tafodieithoedd traddodiadol
 • - Cyfrol yn cofio Dic Jones
 • - Cyhoeddi casgliad o ganeuon o'r Rhyfel Byd Cyntaf
 • - O gell y cof - atgofion am Aberteifi
 • - Dau ymgyrchydd wedi eu lluchio allan o adeilad Cymwysterau Cymru
Gweld Pob Erthygl
Canolfan Peniarth
Hysbysebu Eich Erthygl
Hysbysfwrdd Swyddi
Dyma gipolwg ar hysbysebion swyddi gwag sydd gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru ar hyn o bryd.
 • - Cynorthwyydd Marchnata Dros Dro
 • - Rheolwr Cyllid (Bwrsar)
 • - Ymgynghorydd Busnes-Twf x2.5
 • - Cydlynydd Polisi
 • - Swyddog Cefnogi Systemau Busnes TGCh
 • - Cymrodyr Datblygu'r Gweithlu: Y Diwydiant Creadigol
 • - Cyfieithydd
 • - Rheolwr Yr Atom (Canolfan Gymraeg Caerfyrddin)
Gweld Pob Hysbyseb
Canolfan Peniarth
Hysbysebu Eich Swydd
Y Digwyddiadur
Dyma rai o'r digwyddiadau sy'n cael eu trefnu ar hyd a lled Cymru dros y dyddiau a'r misoedd nesaf.
 • - Gweithdy Ysgrifennu: Anni Llŷn, Bardd Plant Cenedlaethol Cymru.
 • - Sioe Bypedau: 'Bywyd Môr-Leidr i Mi'
 • - Gorymdaith Genedlaethol Gŵyl Dewi 2017
 • - Sioe Haf yn cynnwys Wilf Roberts
 • - Arddangosfa Girlguiding Cymru: Gwthio'r Ffiniau
 • - Ffair Lyfrau Porthaethwy
Gweld Pob Digwyddiad
Canolfan Peniarth
Hysbysebu Eich Digwyddiad
Llyfrau newydd
Dyma i chi rai o'r llyfrau newydd sydd ar werth ar hyn o bryd.
Cerddoriaeth newydd
Dyma i chi beth o'r gerddoriaeth ddiweddaraf sydd ar werth ar hyn o bryd.
Trefnu cyfarfod neu gynhadledd yng nghanol y Ddinas?
Yr Hen Lyfrgell yw'r lle i chi. Yma yn Yr Hen Lyfrgell gallwn gynnig amrywiaeth eang o gyfleusterau cyfarfod, cynadledda a digwyddiadau i'w llogi mewn lleoliad unigryw yng nghanol y brifddinas.
Y Cyfeiriadur Busnes
Mae Cyfeiriadur Busnes y wefan yn cynnwys manylion dros 3,000 o fusnesau, sefydliadau, ysgolion, darparwyr llety a llawer mwy, sy'n cynnig gwasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg. Medrwch chwilio'n lleol neu'n genedlaethol ar y wefan. Dyma gipolwg i chi.
 • - Angylion Amaeth
 • - Bodlon
 • - Biff Organic Gwartheg Duon Cymreig
 • - Bwthyn Gwyliau Beudy
 • - Bwthyn Gwyliau Y Stabl
 • - Cyhoeddwr Adnoddau Addysg
 • - Tinopolis Interactive - Siop
Defnyddio'r Cyfeiriadur
Canolfan Peniarth
Hysbysebu Eich Busnes
Bargeinion
O bryd i'w gilydd, rydym yn hysbysebu cynigion arbennig gan amrywiol fusnesau, sefydliadau, digwyddiadau ac atyniadau yng Nghymru. Dyma gipolwg i chi.
 • - 15% i ffwrdd o "Ffflic a Fflac - Pecyn 3"
Gweld Pob Bargen
Canolfan Peniarth
Hysbysebu Eich Bargen
Y Farchnad
Dyma gipolwg ar yr eitemau sydd ar werth, tai sydd ar werth neu ar osod ac ystafelloedd sydd ar gael i'w rhentu ar hyd a lled Cymru.
 • - Peiriant Rhedeg / Treadmill
 • - Ty 3 ystafell wely i'w rentu - Caerfyrddin
 • - Bungalow i'w Rhentu
 • - Ystafell ddwbl i'w rhentu yn Y Rhath
 • - 9 o fagiau coed tan ar gael yng Nghaerdydd
Gweld Pob Eitem
Canolfan Peniarth
Hysbysebu Eich Eitem
Cyfle hysbysebu effeithiol
Mae gwefan Lleol.cymru erbyn hyn yn un o wefannau Cymraeg mwyaf prysur ac adnabyddus Cymru. Mae hi'n denu dros 40,000 o ymwelwyr y mis a bellach mae ganddi dros 8,500 o aelodau.

Mae gwefan Lleol.cymru yn wefan hunanwasanaeth sy'n eich galluogi i hysbysebu eich Rhestriad Busnes, Hysbyseb Swydd, Digwyddiad, Eitem Ar Werth a Baner Hysbysebu Digidol yn hawdd ac yn gyflym ar unrhyw adeg.

Caiff eich cyfrif aelodaeth ei reoli'n gyfan gwbl gennych chi, sy'n golygu y medrwch reoli popeth yn hawdd ac yn gyflym.
facebook Facebook
facebook Trydar
facebook LinkedIn
facebook Google
Lleol.cymru, Elvris, Capel Dewi, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, SA32 8AD. E-bost: post@lleol.cymru Rhif Ffôn: 07595 370711
Caiff ein rhestr bostio e-byst ei llunio o ffynonellau amrywiol, ac mae'n bosib bydd eich cyfeiriad e-bost wedi cael ei ychwanegu at ein rhestr oherwydd ein bod yn meddwl efallai byddai gennych ddiddordeb mewn digwyddiad arbennig. Nid ydym wedi mynd ati'n fwriadol i anfon yr e-bost atoch fel sbam, ac os nad ydych yn dymuno derbyn e-gylchlythyrau yn y dyfodol, yna defnyddiwch y cyfleuster dad-danysgrifio ar waelod y dudalen, os gwelwch yn dda. Ymddiheurwn yn ddiffuant am unrhyw anghyfleustra a achoswyd i chi.