Proclamatie - dankviering - Corona, 6e Jaar
Beste ouders
 
Het laatste jaar van onze zesdejaars is helemaal anders verlopen dan verwacht. Ook het einde van hun loopbaan op het HDC ziet er anders uit dan wij allen hadden gedroomd. We vinden dat echt spijtig.
Tegelijkertijd is dat de realiteit, waarin gesakker weinig helpt. Beter is het om er, in de gegeven omstandigheden, het best mogelijke van proberen te maken.
 
Wat betekent dat voor de dankviering & proclamatie die we op zaterdag 27 geplaatst hebben?
 
We hebben een script waarin we feestelijkheid, dankbaarheid en samenhorigheid zo goed en zo kwaad als het kan, verzoenen met de coronamaatregelen die voor scholen nog steeds erg strikt zijn. We hebben lang gewacht met de communicatie naar jullie allen omdat wij voortdurend geconfronteerd werden met nieuwe maatregelen en voorschriften. Het was wachten op de laatste voorschriften (van maandag 15/06), positief advies van de externe preventie-adviseur en vervolgens de goedkeuring van de bestuurders alvorens we deze brief konden versturen en het script daadwerkelijk kunnen uitrollen.
 
Het programma voor de dankviering ziet er als volgt uit:
 
  • We mogen maximaal 100 personen op eenzelfde locatie verzamelen. Dat gegeven bepaalt eigenlijk de setting van de dankviering.
  • We houden de dankviering per klas, in de feestzaal, en voorzien daar telkens 1 uur voor.
  • Elke leerling kan 2 familieleden meenemen -- niet meer. Eens ze in de feestzaal zijn, blijven leerling en familieleden in hun bubbel.
  • De concrete planning ziet er zo uit:
-   11.00 u - 6HW
-   12.30 u - 6WEWIe1
-   14.00 u - 6GL+GWIe+GWIi+ LWIe+LWIi
-   15.30 u - 6WEWIi+LMT+ MTWE
-   17.00 u - 6WEWIe2+MTWI+ EMT+EWI
  • Het spreekt voor zich dat er tal van andere preventiemaatregelen gelden. Die zullen we in de loop van volgende week meedelen.
 
We hopen dat we jullie zoons en dochters blij, fier en verbonden zullen kunnen uitwuiven.
 
In afwachting wensen we jullie goede moed en veel zorg voor elkaar
 
Paul Vereecke, namens de werkgroep dankviering
Frank Baeyens, namens de directie  
 
 
 
Dit is een no-reply adres. Gelieve niet te reageren op de afzender van dit bericht.
Voor wijzigingen in contactadres, contacteer secretariaatsmedewerker nick.caron@hdc.ksleuven.be