MIJNWATER WENST U EEN ENERGIEK 2018!
 
Mijnwater Nieuws houdt u op de hoogte van zaken die Mijnwater B.V. aangaan, de ontwikkelingen, innovaties, activiteiten en werkzaamheden (in het veld). Ook bevat deze nieuwsbrief onderwerpen op het gebied van verduurzaming in de regio en ver daarbuiten. Wilt u iemand op de hoogte brengen van deze nieuwsbrief, mail 'm gerust naar uw relaties. Iedereen kan zich aanmelden voor Mijnwater Nieuws via de button op homepage van www.mijnwater.com.
 
Veel leesplezier!
 
In deze nieuwbrief
 
 1. Terugblik BIG Jongeren Event in Amersfoort
 2. Krijg jij ook energie van de buren? Workshop Futurum Heerlen
 3. Gothenburg Celsius Smart Cities
 4. Mooi presentje EGEC
 5. Mijnwater op vakbeurzen en symposia
 6. Een energiek en waardevol 2018
 
Terugblik BIG Jongeren Event – Amersfoort

 
Op 30 november jl. waren wij te gast bij het Buisleidingen Industrie Gilde (BIG) evenement in Amersfoort. Het BIG is een Belgisch-Nederlandse vereniging van bedrijven, instellingen en personen die beroeps- of bedrijfsmatig betrokken zijn bij het vakgebied (ondergrondse) buisleidingen. Het Gilde ziet de buisleiding, naast weg, rail, lucht en vaarweg, als de vijfde transportmodaliteit, onmisbaar voor het goed functioneren van de moderne maatschappij. Het BIG onderstreept daarbij de volgende stellingen:
 
Buisleidingen
 • Beschermen ons milieu
 • Geven ons meer groen
 • Verminderen onze files
 • Verhogen ons welzijn en onze welvaart

Elise Ritzen, junior projectmanager van Mijnwater B.V., gaf een lezing voor circa 45 jongeren uit de pijpleidingbranche, werkzaam bij onder andere aannemers, ingenieursbureaus en leidingeigenaren. Elise vertelde over het Mijnwaterconcept, de inzet van duurzame energie en hoe energie tussen gebouw uitgewisseld kan worden. Hubert Blom (technisch manager), Martijn Wenmeckers (assistent projectmanager) en Herman Eijdems (innovatiemanager) van Mijnwater B.V. waren erbij om mee te discussiëren over de energietransitie en het gebruik van buisleidingen voor transport van mijnwaterenergie. Naast onze bijdrage presenteerden ook de Gasunie New Energy, Young Pipeliner Association, Amsterdam hun verhaal. Gasunie New Energy gaf haar visie over de inzet van het huidige gasnet naar duurzame energie. Aansluitend werd de groep ontvangen in het Innovatie Café waar zij dieper in konden gaan op de gehouden presentaties. Via stellingen kon iedereen vanuit zijn eigen vakgebied de energietransitie beoordelen en meedenken over oplossingen. Het event werd afgesloten met een ‘Foodtruck’ moment, waarbij nog levendig nagepraat werd over deze leerzame middag. 
 
 
Krijg jij ook energie van de buren?
 
 
Mijnwater wel. Mijnwater levert energie, haalt het terug en geeft het aan de buren. Zo blijft de energie stromen en is de cirkel compleet. Hoe ons vernuft systeem in elkaar zit, vertelde René Verhoeven van Mijnwater BV tijdens de workshop ‘Krijg je ook energie van de buren?’ bij het Futurum Kick-Off event van Hogeschool Zuid op 24 november jl.
 
Futurum ging op 23 november succesvol van start en organiseert in het voorjaar van 2018 het Futurum Festival in de regio. Het wordt de ‘place to be’ voor innovatief Limburg. Futurum is het nieuwe Toekomstfestival waar kennis wordt gedeeld en talent ontwikkeld. Een ontmoetingsplek met inspirerende workshops, sessies, (toekomst)muziek en een wake-up call.
Tijdens de interactieve workshop ‘Krijg je ook energie van de buren?’ kregen de aanwezigen inzicht in hoe de nieuwste generatie warmte- en koude netten, voorzien van intelligentie, werkt. Ook kregen zij antwoord op de vraag ‘wat is de meerwaarde van het slim maken van warmte- en koudenetten voor eindgebruikers, zoals bijvoorbeeld bewoners?’
Door de transitie naar een andere energievoorziening zal het verwarmen en koelen van gebouwen, waaronder ook woningen, op termijn op een andere manier gaan plaatsvinden. Door verdergaande isolatiemaatregelen zal de behoefte aan koeling toenemen. Verwarming en koeling via warmte- en koudenetten is een van de alternatieven. Lees verder
De workshop werd georganiseerd door Faculteit Bèta Sciences and Technology Zuyd Hogeschool/docent Eric Curfs /docent Tjalle Fijlstra/innovatiemanager Carlo Guidici / docent Eric Hamers en Mijnwater B.V., René Verhoeven. Het werd mogelijk gemaakt door project STORM District Energy Controller, gefinancierd door EU Horizon 2020.

 
 
Celsius Smart Cities Summit in Gothenburg, Zweden
 
 
CELSIUS is een netwerk van grote steden in Europa en een platform om onderling kennis te delen. Dit gebeurt vanuit een holistische benadering om technische, sociale, financiële en politieke barrières te overwinnen voor de toepassing van stadsverwarming en -koeling (of de internationale term: DHC=District Heating and Cooling). Parkstad Limburg is sinds 2 jaar Celsius Member City. Mijnwater B.V. vertegenwoordigt met haar vijfde generatie DHC concept.
 
Het Mijnwater concept werd tijdens de Summit op 27 en 28 november jl., met de fraaie titel  “The power of Networks”, genomineerd voor de ‘Innovative District Cooling Award’. Parkstad Limburg eindigde bij de laatste 3 van de 67 member cities, waaronder grote zustersteden als London, Antwerpen, Rotterdam, Gothenburg, Keulen en Genua. Behalve deze mooie podiumplek was het een nuttige bijeenkomst om contacten te leggen en de internationale samenwerking te versterken. Zo werd Mijnwater onder andere ter plekke uitgenodigd om als ‘demonstrator’ te participeren in twee Horizon2020 projecten.
 
 
 
Mooi presentje van EGEC
 
 
 
Lees meer >>
 
 
Mijnwater op vakbeurzen en symposia
 
 
Mijnwater B.V. blijft in beweging. De (eerste smart grid) oplossing voor het duurzaamheidsvraagstuk in binnen- en buitenland ligt in Heerlen. Om dat uit te dragen is het team van Mijnwater B.V. regelmatig te vinden op vakbeurzen en symposia/lezingen of geeft excursies naar de ‘aansluitingen’ en clusterkelders in Heerlen. Events in november/december 2017/1e helft 2018:
 1. RHC-ETIP, DG ETIP and DHC+ brokerage event, Brussel, 16 november
 2. Workshop Futurum Kick-off event Heerlen, 24 november
 3. Warmterotonde Provincie Zuid Holland, 24 november
 4. CELSIUS Summit - The Power of Networks, Göteborg, 27-28 november
 5. Global Geothermie Energy Summit, Amsterdam, 29-30 november 
 6. Werkconferentie Topsector Energie, Nieuwegein, 29 november
 7. BIG jongeren event, Amersfoort, 30 november
 8. Klimaatfestival Vlaamse Overheid, Brussel, 14 december
 9. Duurzaam Gebouwd congres, Biobased Economy, #van Gas Los, 1 februari, Hoofddorp 
 10. ENERGY STORAGE EUROPE Düsseldorf, 13-15 maart 2018
 11. Building Holland, RAI 17 t/m 19 april 2018 
   
Een energiek en waardevol 2018!
 
 
Mijnwater sluit het jaar af met een positieve blik naar de toekomst. 2017 was een roerend jaar waarin we veel kennis deelden in binnen- en buitenland, maar ook enorm veel werk verrichtten. Gebouwen als Shared Services Center, GGD-Zuid, maar ook de eerste fase nieuwe stadsdeel Maankwartier is aangesloten op Mijnwaterenergie. Dat betekent dat Heerlen weer een stukje duurzamer is geworden nu er weer minder gas stroomt om gebouwen en woningen te verwarmen in deze donkere dagen. Zoals mannen vroeger zwoegden om steenkool uit de mijnen te halen, zo legden vele werklieden meters leidingen aan om mijnwaterenergie te transporteren. Speciaal dank aan al die mensen die in het veld voor de aanleg en de installaties zorgden, zodat onzichtbaar, schoon en duurzaam energie uitgewisseld kan worden tussen de gebouwen onderling. De interesse in ons mijnwaterconcept is gewekt; bedrijven, onderwijs en overheden staan aan onze deur om van ons te leren. Als het aan ons ligt, delen we die kennis (met in achtneming van het erfgoed) zodat we Parkstad Limburg, Zuid-Limburg, Nederland, Europa van de vierde/vijfde generatie ‘district Heating and Cooling’ kunnen laten meeprofiteren.
 
We gaan 2018 fier tegemoet en stropen de mouwen op voor de uitrol van dit unieke bedrijf. De schouders onder het mijnwaterconcept dat als project begon en nu een belangrijke bijdrage levert aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving van Heerlen in het bijzonder!
 
We wensen u hele fijne feestdagen en een energiek en waardevol 2018.
 
 
Wie zijn wij?
 
 
Mijnwater B.V. is in 2013 opgericht en heeft de ambitie om het project van de gemeente Heerlen uit te rollen tot een volwaardig duurzaam energiebedrijf. De basis van het mijnwatersysteem ligt ondergronds, in het enorme stelsel van verlaten mijngangen waar zowel warm als koud water opgeslagen en gewonnen kan worden. Daarnaast voorziet Mijnwater B.V. ook in andere energie-uitwisselingen, die niet direct in verbinding staan met de ondergrondse mijnwaterbuffers.
Het bedrijf heeft inmiddels diverse omvangrijke gebouwcomplexen in Heerlen op mijnwaterenergie aangesloten. 270 woningen, diverse kantoorgebouwen, (basis)scholen, kinderdagverblijf, een sporthal en een tweetal supermarkten ervaren het comfort van mijnwaterenergie. Met deze (en toekomstige) aansluitingen levert Mijnwater B.V. een belangrijke bijdrage aan de ambitie van Parkstad Limburg om in 2030 tot een reductie van 65% CO2 uitstoot te komen.
 
 
Valkenburgerweg 177
6419 AT Heerlen
(+31) (0)495-590503
 info@mijnwater.com
www.mijnwater.com