Nieuwsbrief, Platform Wiskunde Nederland, oktober 2020
Prijsuitreiking Wiskunde Olympiade
Op vrijdag 9 oktober 2020, 19:30 uur heeft de online prijsuitreiking van de Nederlandse Wiskunde Olympiade 2020 plaatsgevonden.
Bij de finale op 11 september op de Technische Universiteit Eindhoven streden 159 deelnemers uit het hele land om de prijzen. Er zijn vijf prijswinnaars in elk van de drie categorieën: klas 6, klas 5 en klas 2, 3, 4. De prijzen voor de prijswinnaars variëren van 50 tot 250 euro en werden beschikbaar gesteld door de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren. Behalve het noemen van de vijftien prijswinnaars, is tijdens de prijsuitreiking ook bekend  gemaakt welke ca. 45 overige finalisten worden uitgenodigd voor een van de twee trainingsprogramma’s van de Wiskunde Olympiade: het reguliere trainingsprogramma voor de top ca. 30 en het beloftenprogramma voor de anderen uit de top ca. 60.
Tijdens deze ceremonie heeft prof.dr. Wil Schilders, directeur van Platform Wiskunde Nederland tevens de medaillewinnaars gehuldigd van de Internationale Wiskunde Olympiade, die —  i.p.v. afgelopen zomer in St. Petersburg, Rusland — op 21-22 september plaatsvond als wedstrijd-op-afstand in Egmond aan Zee. Zij krijgen van PWN ook een geldbedrag: 500 Euro voor de 2 gouden medaillewinnaars, 300 Euro voor de winnaar van een zilveren medaille, en 150 Euro voor elk van de 3 bronzen medaillewinnaars.
De prijsuitreiking is terug te zien op: www.wiskundeolympiade.nl/youtube
 
 
Het Nederlandse team voor de Internationale Wiskunde Olympiade. Van links naar rechts: Jesse Fitié, Rafaël Houkes, Jippe Hoogeveen, Hanne Snijders en Tjeerd Morsch in Egmond aan Zee, waarzij de wedstrijd maakten. Jovan Gerbscheid ontbreekt op de foto; hij studeert in Cambridge endeed mee aan de wedstrijd in Birmingham, tegelijk met het Engelse team.
Annual event EWM-NL 30 October 14.30 - 17.00 (online event)
Please forward this message to anyone in your department who might be interested, especially PhD and master's students!

We are happy to invite you to join us for our annual event on Friday 30 October. This year, the event will be online.

We have an exciting programme ready for you. First off, EWM-NL president Prof. Maria Vlasiou will give an overview of EWM-NL's activities and plans for next year.

Our first keynote speaker Prof. Tanja van der Lippe will tell us about differences between men and women regarding visibility, work-life balance and career opportunities, especially in covid-times. Her talk will be followed by a group discussion on how to mitigate these differences.

Next, Dr. Arjen Dijkstra will give us a historical overview of women in mathematics, focussing on how female mathematicians were perceived in their time. Afterwards we will have a group brainstorming session, where we aim to collect a list of female mathematicians who should (but currently do not) have a Wikipedia page, to contribute to the red list. All your contributions will be welcome!

14.30: Welcome
14.45: Presentation by EWM-NL president Maria Vlasiou
15.00: Talk by Prof. Van der Lippe, followed by a group discussion
16.00: Talk by Dr. Dijkstra, follow by a brainstorming session
17.00: End of the meeting

We hope that many of you will attend! You need to register to receive the Zoom link; please find the registration link below.

Looking forward to seeing you on October 30,
Valentijn Karemaker, on behalf of the EWM-NL board
 
Save the date: VC 2021 – 75 jaar vakantiecursus
De vakantiecursus (vooral voor wiskundeleraren, maar anderen zijn absoluut welkom) 2021 zal worden gehouden op vrijdag 27 augustus en zaterdag 28 augustus in Amsterdam en in Eindhoven op vrijdag 3 september en zaterdag 4 september. Noteer deze data vast in uw agenda!!
Hoofdspreker zal zijn Rainer Kaenders (Hausdorff Center for Mathematics, Bonn), op het onderwerp “Meetkunde in beweging” (voorlopige titel). Op zaterdag zal er een heel speciale en bekende gastspreker zijn vanwege het 75-jarig bestaan van de vakantiecursus.
 

Prof. Dr. Rainer Kaenders

Smartpool project
Het succesvolle “SmartPool” project van de KNBB is al op veel scholen uitgerold. Vorig jaar is, via de Sectorplan outreach call, ook een bedrag opgehaald voor verspreiding van het project op middelbare scholen (pool-biljart plus lesmateriaal en trainingen voor leraren). Samen met de Europese Pool Billiard Federatie (EPBF), de KNBB en een vijftal landen-federaties werd het plan opgevat om een Erasmus+ voorstel te schrijven, om zodoende het project op Europese leest te kunnen schoeien. Ben Moonen (eigen sportbureau) werd gevraagd het schrijfproces op zich te nemen, en het Mulier Instituut deed ook mee. PWN werd gevraagd mee te doen voor de wiskundige component, en ook EU-MATHS-IN voor de Europese dimensie. Hierbij waren er behoorlijk wat bijeenkomsten (online, 2x per week), om het voorstel door te spreken en allerlei stukken aan te leveren voor het voorstel. Deadline was medio april, uitslag werd verwacht in augustus. SmartPool is een erg mooi project, dat wiskunde goed op de kaart zet.
Inmiddels is duidelijk geworden dat het Erasmus+ voorstel is gehonoreerd! Projectleider is de Europese poolbiljart federatie (EPBF). PWN ontvangt een bedrag van 37347 Euro voor 3 jaar, waarvoor een persoon ingehuurd kan worden om mee te helpen bij het samenstellen van nieuwe materialen en andere taken in het project. Het project is uitermate zichtbaar op scholen, slaat ook goed aan bij de leerlingen, en het beschikbare materiaal is zeer inzichtelijk en mooi vormgegeven. De KNBB staat ook vierkant achter het voorstel, met ziel en zaligheid!
 
Europees voorstel MATE4IN
Via de organisatie EU-MATHS-IN is een voorstel ingediend voor een infrastructuur op Europees niveau, een zogenaamd INFRAIA project. De commissie Innovatie behartigt de Nederlandse belangen, vormt het Nederlandse “national network” binnen EU-MATHS-IN, en was als zodanig, via Kees Vuik, betrokken bij het projectvoorstel. Bureau PWN heeft meegekeken en ook input geleverd voor dit voorstel dat de naam MATE4IN mee kreeg. Het voorstel is op 14 mei ingediend.
Voor dit voorstel is nog geen uitslag bekend, maar wordt in november verwacht.
Outreach call ivm Sectorplan Beta & Techniek
Vorig jaar was er nog een aparte call voor wiskunde en informatica (2020 call). De betadecanen moesten nog allerlei onvolkomenheden repareren, waardoor de call dit jaar pas laat gekomen is. Ditmaal bedoeld voor de 4 disciplines natuurkunde, scheikunde, wiskunde en informatica. PWN had verzocht om bij deze call nu ook de disciplines wiskunde en informatica op te nemen in de beoordelingscommissie, voorheen werd dit gedaan door NNV en C3. PWN werd in de zomer gevraagd om toe te treden tot de beoordelingscommissie, en de directeur van PWN heeft dit op zich genomen. Ook vertegenwoordigers van de NNV, C3 en IPN zijn aan boord, daarnaast een vertegenwoordiger van NEMO alsmede een vertegenwoordiger van de vice-decanen. De deadline voor de call was uiteindelijk 15 september, PWN heeft alle instituutsdirecteuren ingelicht over de call, tevens allerlei andere geinteresseerden, zoals “Vierkant voor Wiskunde”, de KNBB, de cie Publiciteit. Ook is de call gepubliceerd op de PWN website en verspreid via Twitter.
Er was een totale pot beschikbaar van 700 kEuro voor 2021. Echter, natuurkunde en scheikunde hadden vorig jaar bij de 2020 call reeds een 6-tal projecten gehonoreerd voor 3 jaar. Dit betekende dat er 440 kEuro beschikbaar was voor 2021.
Uiteindelijk bleken er 30 projectvoorstellen ingediend te zijn. Dit moest via een online invulformulier, waarop nogal veel vragen stonden. Dit betekende ook dat het beoordelingsformulier erg veel vragen bevatte, leidend tot een werklast van zo’n 15 uur voor het beoordelen van de projecten, 2 volle dagen dus.
Op 9 oktober werd, via een online vergadering, gesproken over alle voorstellen en gepoogd concensus te bereiken. Ook werd een advies geformuleerd voor de vergadering van de vice-decanen, op 15 oktober. De uitslag zal binnenkort worden medegedeeld aan de indieners.
 
Teneinde de slaagkans voor wiskundige voorstellen groter te maken, zal PWN volgend jaar aanbieden om mee te kijken met de voorstellen, en adviezen te geven, via de commissie Publiciteit. Het is belangrijk om de vragen in het online formulier gedegen te beantwoorden.
Internationale conferenties
Een aantal conferenties welke vooral vanuit de commissie Innovatie belangrijk gevonden worden, voor de aansluiting met het bedrijfsleven, kunnen naar Nederland gehaald worden als de betreffende “bieding” gehonoreerd wordt.
Zo zal de grootste SIAM conferentie, Computational Science and Engineering (CSE) in 2023 naar Nederland komen. TU Eindhoven (voorzitter Wil Schilders, directeur PWN) heeft deze bieding gewonnen, en het congres SIAM CSE 2023 zal van 26 februari tot 3 maart 2023 plaatsvinden in de RAI te Amsterdam. Nadere informatie volgt zsm, eerst zal SIAM CSE 2021 worden gehouden, door corona volledig online; anders zou het in Texas plaatsgevonden hebben.
Voor ICIAM 2027 is het biedingsproces nog niet afgesloten, maar Kees Vuik (TU Delft en lid van het DB van de cie Innovatie) heeft het Nederlandse voorstel op 26 september gepresenteerd tijdens de bestuursvergadering van ICIAM, en samen met Auckland mag Den Haag (World Forum) naar de volgende ronde. In 2021 zullen er site visits plaatsvinden, indien mogelijk, en op 30 oktober 2021 zal in Tokyo (ICIAM 2023 vindt in Tokyo plaats) tijdens de bestuursvergadering gestemd worden.
Platform Wiskunde Nederland, Science Park 123, kamer L013, 1098 XG Amsterdam