Beste/lieve geliefd kind van God,
 
Er gebeuren bijzondere dingen wereldwijd. Niemand zal dat ontgaan. Het raakt ons allemaal.
God is bezig met een plan.
Het was duidelijk dat er iets moest gebeuren. De wereld werd steeds gekker. We hebben een goddelijk ingrijpen nodig.
 
Sommige mensen denken dat Bill Gates de totale controle van de wereld wil overnemen door vaccinatie, 5G en chippen. Maar wees gerust.
Jezus heeft controle over wat er gaande is. Niet de zogenaamde elite club van de wereld. Het gaat zoals God wil en niet zoals mensen of de duivel het wil. Dat wil niet zeggen dat de pandemie Gods wil is maar God begeleid het proces naar Zijn doel. Er gebeuren afschuwelijke dingen en het hart van God huilt maar God heeft een plan.
 
Mattheüs 28:18  En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde.

Los van alle narigheid en alle verhalen die de ronde gaan en speculaties over het ontstaan van corona en de verborgen agenda achter dit wereldgebeuren, wil ik me vooral focussen op wat God aan het doen is wereldwijd.
Ik kan niet in de toekomst kijken maar ik vertrouw God dat Hij een hoopvolle toekomst voor ons heeft.
Jeremia 29:11  Want Ik weet wat mijn plannen voor jullie zijn, zegt de Heer. Ik heb mooie plannen voor jullie. Plannen vol vrede, niet vol ellende. Want Ik heb een hoopvolle toekomst voor jullie.
 
Ik zie mooie dingen gebeuren.
Ik geloof dat deze crisis kan leiden naar een betere wereld. Je kunt het ook zien als een door God opgelegde wereldwijde sabatsrust om tot inkeer te komen. Een kans om nieuwe dingen te ontplooien.
Het is nu de tijd dat de kinderen van God wakker worden en gaan opstaan om Gods koninkrijk zichtbaar te maken in woord en daad. Meer dan ooit.
Ben jij er klaar voor?
 
2 Kron 7:14  Maar als mijn volk dan echt spijt heeft en stopt met de slechte dingen die het doet, als de mensen weer tot Mij gaan bidden en weer gaan leven zoals Ik het wil, dan zal Ik vanuit de hemel naar hun gebed luisteren en hun vergeven dat ze Mij ongehoorzaam zijn geweest. Dan zal Ik zorgen dat het weer goed gaat met hun land.

Mattheüs 5:16  Laat op dezelfde manier jullie licht schijnen voor de mensen. Laat hun de goede dingen zien die jullie doen. Dan zullen ze jullie hemelse Vader ervoor prijzen."
 
Live uitzending over corona crisis maandag 20 april 20:00 uur via youtube
In deze uitzending ga ik dieper in op hoe wij als kinderen van God mogen omgaan met deze bijzondere tijd.
Deze vlinder heb ik vanmiddag gefotografeerd. De vlinder staat symbool voor transformatie. Ik geloof dat we in een tijd van transformatie zitten wereldwijd. Alles gaat anders worden.
In deze uitzending ga ik o.a. in op de volgende vragen.
Dit keer ga ik de live uitzending via youtube streamen omdat bleek van diverse mensen zonder facebook de vorige live uitzendingen niet hebben kunnen bekijken. Als het goed is kan nu iedereen de live streaming volgen.
Je kunt de uitzending bekijken via onderstaande link.
https://agapecoach.nl/healing-webinar/
 
Video van de zonsopgang 1e Paasmorgen.
Op 1e Paasdag ben ik vroeg opgestaan om de zonsopkomst te bekijken. Ik heb dat een keer eerder gedaan op 1e Paasdag en vind het een heel bijzonder begin van Pasen.
Het is zo mooi symbolisch. Jezus stond op uit de dood de eerste dag van de week. Onze zondag.
De vogels kondigen de opstanding aan. De lucht kleurt rood en daar verschijnt de opgestane Heer.
Je kunt dit met me mee beleven via de natuur opname.
Bekijk het op een groot scherm en zet je geluid aan.
Richt je op God en zie in de zonsopgang de verschijning van Jezus. Laat Zijn liefde je hart verwarmen.
Geniet.
https://youtu.be/PHLx94IhyvU
 
Agape Coach - praktijk is gewoon open.
https://agapecoach.nl/
Mijn coaching praktijk is ondanks de crisis gewoon open.
Juist in deze tijd is het nog belangrijker om je diep te verankeren in Gods liefde en af te rekenen met belemmerende angsten en patronen in je leven.
Als je vrij bent en verbonden met Gods liefde kun je veel makkelijker meebewegen met wat de toekomst gaat brengen. Uiteindelijk is God de enige stabiele factor in ons leven.
Ik werk nu alleen wat meer via telefonische consulten of via beeldbellen. Voor het resultaat maakt het niks uit. Gods Geest werkt dwars door alles heen. Voor God is geen afstand. We zijn in de Geest verbonden. Ook via telefonische consulten.
Het is echter ook mogelijk om naar de praktijkruimte te komen met in acht neming van de richtlijnen van het RIVM. (afstand bewaren en geen lijfelijk contact)
Omdat ik echter een grote ruimte heb en niet veel mensen ontvang zijn deze richtlijnen prima te houden.
Ik werk nog wel met de behandeltafel waar mensen op kunnen liggen om een zegen te ontvangen. Ik zegen echter nu zonder aan te raken. Maar ook zonder aanraking wordt deze vorm van zegening als heel bijzonder ervaren en worden mensen diep aangeraakt door Gods Geest.

De korte telefonische consulten van 45 minuten blijf ik nog even aanhouden maar ik overweeg hier mee te stoppen omdat er weinig gebruik van wordt gemaakt.
https://agapecoach.nl/tel-skype-consult-45-minuten/
De inloop spreekuurtjes zijn alleen deze week nog open. Daarna komen deze te vervallen. De testfase van de software is dan voorbij en ik heb besloten deze niet aan te schaffen. Dus wil je er nog gebruik van maken dan kan dat vanavond en vrijdag morgen.
https://cursus.agapecoach.nl/gratis-inloop-spreekuur/
 
Video bijeenkomsten ledensite - woensdag 22 april 10:00 uur
Via de ledensite ben ik aan het experimenteren met video bijeenkomsten. Vorige week hebben we avondmaal met elkaar gevierd waarbij we elkaar ook konden zien via webcam. Dat was heel bijzonder.  De software was echter niet zo geschikt waardoor het niet iedereen gelukt is mee te doen.
Maar komende woensdagmorgen om 10:00 uur ga ik met andere betere software weer een video bijeenkomst organiseren voor de ledensite.
Juist nu is deze vorm van kerk zijn belangrijk. Ik vind het heel mooi te zien dat er overal nieuwe vormen van kerkzijn worden ontwikkeld.
Wil je een keer meedoen of eens rondkijken. Je kunt lid worden voor slechts € 9,95 per maand. Maandelijks opzegbaar. Je kunt niet alleen actief elkaar bemoedigen, dingen delen en vriendschappen sluiten, je kunt ook heel veel video's en cursussen volgen die niet elders te zien zijn.
Bovendien sponsor je ook Leven in God ministy op deze wijze. Het is dus een dubbele zegen.
https://samen.leveningod.nl/
 
 
Liefdevolle groet en Gods zegen,
 
Robert van Mierlo
https://agapecoach.nl/
 
https://www.facebook.com/agapecoach/
https://www.instagram.com/leveningod/
http://www.youtube.com/user/AgapeCoach
https://www.linkedin.com/in/robertvanmierlo/
 

ps. met toen ik deze nieuwsbrief wilde versturen kreeg ik een bericht in mijn mailbox van een ramp die zich op dit moment voltrekt in India vanwege corona. Er is momenteel een volledige lockdown en 40 miljoen dagloners hebben geen inkomen meer en vluchten massaal naar het platteland zonder eten en drinken. Voor € 20,- kun je een gezin helpen een maand te overleven.
We kunnen een steentje bijdragen. Ik heb net een gift overgemaakt. Doe je mee?

https://www.abbachildcare.org/ramp-india-2020.html