Nyhetsbrev #1 2024
 
 
Vi ger er: Historiens första drama slam på Göteborgs-mark. Två podd-avsnitt. Info om kommande reading. Fullt med tips om premiärer och annat matnyttigt. Och lite till. Ett nytt år har startat, för BtA:s del i framåtlutat läge.
 
Arbetet i våra tre pågående grovmanusprojekt går fint. Tre lovande processer och texter handlar det om, när Hanna Haag, Nadine Holmberg och Klara Persson skriver. Alla tre texterna är snart redo för att möta de konstnärliga teamen i läsning/workshop nummer två. Och sedan väntar offentliga presentationer, först i Göteborg och sedan i Helsingborg under bibu. Göteborgsreadingen, som också är det tillfälle då texterna kommer läsas i sin helhet, har nu fått spikat datum: Kryssa för 23 april på kvällen i kalendern!
 
Som årets första arrangemang har vi den stora glädjen att tillsammans med Månteatern och Masthuggsteatern presentera: Drama Slam. Den 11 mars äger det rum. På scen tre eminenta dramatiker och en dito livemusiker. Läs mer nedan! Och missa inte att säkra din plats, för vi tror det kan bli rätt poppis!
 
Vi har publicerat två nya poddavsnitt på temat centrum-periferi. Läs mer om dem längre ner på sidan!
 
Därill snickrar vi som bäst på våra två arrangemang som valts ut att vara med på bibu. Mer om det i nästa nyhetsbrev!
 
Vidare har vi fått fin förstärkning i vår styrgrupp med David Oest från Göteborgsoperan, Skapa. Det är vi mycket glada för.
 
Och så ser vi fram emot att se en massa ny scenkonst. Se till höger! Där står också att läsa om en mycket intressant satsning från Riksteatern och centrum för barnkulturforskning: Ett dramatikerresidens.
 
Och just det: Under Folk och Kultur tillkännages vilka produktioner som valts ut till årets bibu. Närmare bestämt kl 14:30 onsdag 7 februari. Släppet livestreams också på bibus Facebooksida. Spännande!
 
Varma februarihälsningar,
 
Kristina Ros
Projektledare
 
 
Drama Slam Gbg 11 mars!

 
Liveskriven dramatik på Masthuggsteatern
 
Tre dramatiker. En pjäs som skrivs från scen. Tre skådespelare som läser ur pjäsen som skrivs från scen. En livemusiker som skapar en otrolig stämning. En kväll du aldrig kommer glömma.
 
Hösten 2023 arrangerade Månteatern tidernas första Drama Slam i Sverige. Nu första gången i Göteborg! Var med när det skrivs historia. Och historier.
 
Medverkande:
Dramatiker: Erika Lindahl, Kristian Hallberg, Manda Stenström
Livemusiker: Kristina Issa
Samt skådespelare från Masthuggsteaterns ensemble
 
Var: Masthuggsteatern, Masthuggsterrassen 3
När: Måndag 11 mars 19-21
 
Inträde gratis. Men föranmälan gäller, till: boka@masthuggsteatern.se Boka senast 7 mars!
 
Ett arrangemang av Månteatern, Masthuggsteatern & Barnteaterakademin.

 
Barnteaterakademin podden

 

Sveriges, Nordens, Europas första och enda podcast om scenkonst för barn & unga. Kanske även världens.
 
#3:1
Centrum och periferi 2 - Många drömmar är nog väldigt lika oavsett var en befinner sig
Vårt land sträcker sig från nord till syd och de naturresurser som finns i norra Sverige är på många sätt avgörande för befolkningen i södra Sverige. På vilka sätt är frågor som rör centrum och periferi aktuella inom scenkonsten som skapas i norra Sverige? Finns det en sydsvensk norm inom scenkonsten och på vilka sätt kan den i så fall utmanas? Och vilka scenkonstnärliga strategier kan behövas om en är verksam i norra Sverige?
Sandra Grehn samtalar med skådespelaren, regissören och konstnärliga ledaren Johanna Salander som länge varit verksam i Västerbotten med Umeå som bas, och snart tillträder som konstnärlig ledare på Västerbottensteatern i Skellefteå.
Avsnittet kopplar också an till 2023/24 års manustävling vars ena utgångspunkt är att handlingen inte ska utspela sig i en storstad. (Tävlingen resulterar i tre nya grovmanus med offentlig presentation våren 2024.)
 
#2:2
Centrum och periferi - Snarare än en bortlängtan, var det: Kom hit med grejerna då! 
I dramatik är ofta platsen där allt utspelas viktig. Men sällan talar vi om hur ofta staden ses som en neutral utgångspunkt och om hur idéer om vad som är centrum och periferi genomsyrar berättande.
I första avsnittet av två på temat centrum och periferi i scenkonsten, träffar Sandra Grehn dramatikern, dramaturgen och lektorn Anders Duus som problematiserar och utforskar urban och icke-urban dramatik och hur det formar vår förståelse för människor i staden eller på landsbygden.
Avsnittet kopplar också an till 2023/24 års manustävling vars ena utgångspunkt är att handlingen inte ska utspela sig i en storstad. (Tävlingen resulterar i tre nya grovmanus med offentlig presentation våren 2024.)
 
#2:1
Manustävling 2023/2024
Reglerna var: 1. Skriv för högstadiet. 2. Handlingen ska inte utspela sig i en storstad. Och bidragen vällde in.
I det här avsnittet av Barnteaterakademin Podden samtalar Lisa Gröön (Regionteater Väst) med Kristina Ros (Masthuggsteatern samt projektledare för BtA), Torben Sigelius Kulin (Teater Jaguar) och Manda Stenström (Regionteater Väst) som alla satt med i juryn, och med Marcus Lilliecrona (Teatercentrum), som administrerade den anonyma tävlingen och alltså var den ende som kände till de tävlandes identiteter.
 
#1:6
Skolan och scenkonsten 2 - Rektor Sara: "Styr inte upp för mycket"
Lisa Gröön från Regionteater Väst och Ida Kaivola från Göteborgs stads kulturförvaltning samtalar med Sara Olausson, rektor för en F-6-skola i Mariestad. Vi pratar om förutsättningar, statistik och styrning och om hur konsten kan ta plats i barnens liv, med stöd av kompetenta och engagerade vuxna.
Med avstamp i Assitej Sveriges rapport "Spelar mindre roll?, om den ojämlika fördelningen av scenkonst för barn och unga i skolan".
 
#1:5
Skolan och scenkonsten 1 - Assitej Sverige: "Vi måste göra nåt"
Erika Isaksson från Backa Teater samtalar med Niclas Malmcrona och Michael Cocke från Svenska Assitej som ger en fördjupad bakgrund och vänder och vrider på de förslag till åtgärder som rapporten tar upp.
Med avstamp i Assitej Sveriges rapport "Spelar mindre roll?, om den ojämlika fördelningen av scenkonst för barn och unga i skolan".
 
#1:4
Climate Action Plan
Inbjuden gäst: Christian Gade Berrum med projektet Baeredygtig Scenekunst NU; redaktör Sandra Grehn.

#1:3
Man kan ju inte turnera med nåt som är enbart mörker
Medverkande: dramaturgen och dramatikern Ninna Tersman, (bl a på Riksteatern). redaktörer Sandra Grehn och Sara Klingvall.
 
#1:2
Unga Klara - nationell scen för barn och unga
Medverkande: Farnaz Arbabi, regissör och konstnärlig ledare på Unga Klara i Stockholm; redaktörerna Sandra Grehn redaktör och  Sara Klingvall.
 
#1:1
Ge oss stor och fet scenkonst!
Andreas Ferrada-Noli, frilansande skådespelare just nu på Backa Teater, i samtal med Sandra Grehn och Sara Klingvall.

 
 
 
 
 
På Bibu 2023 blev vi stolta mottagare av finaste priset i vår del av branschen och världen: Prix d'ASSITEJ!
 
Juryns motivering löd:
 
"Uppmuntrande, uppsökande och utvecklande – Barnteaterakademin har en särställning när det gäller att stimulera framtagandet av dramatik för barn och unga. Barnteaterakademin placerar scenkonst för barn och unga i centrum. Där kräver den inte bara sin plats utan också sin tid och eftertanke. Ty genom bra förutsättningar kan nya röster höras och dramatiken blomstra.
 
Samarbetet både inom och utanför organisationen skapar mötesplatser för samtal och progression, inte minst vad det gäller i utrymmet mellan det fria teatersverige och institutionerna vilket i sin tur ger synergier långt utanför Göteborg och Västra Götalandsregionen."
 
Grattis till alla som jobbat och jobbar med vår kära akademi. Tack alla som bidragit och hejat på under alla år! Tack också Göteborgs Stads kulturnämnd som stöttar oss! Hurra!!!
 
 
 
Tre nya röster för scenen
 
Den 26 april 2021 ägde regisserade läsningar rum på Backa Teater, av tre nya grovmanus. Av pandemiskäl kunde detta inte ske inför offentlig publik. Men det hela filmades och här finns länkarna (varje läsning följs av ett samtal mellan personer från respektive team):

Om du vill av Hanna Rajs Lara. Se läsningen här!
 
Teorier om människan, del 1 av Bereket Hailemariam Se läsningen här!
 
Orisia av Khashayar Naderehvandi. Se läsningen här!
 
Den som vill läsa texterna hittar dem här på vår hemsida. Här ligger också dokumentet BtA Grovmanus 2021 med presentationer av dramatikerna.
 
Under scenkonstbiennalen ägde ett (direktsänt) samtal rum. Denna gång med två av dramatikerna, Bereket och Khashayar (Hanna hade tyvärr förhinder): 
Tre nya röster för scenen -  klicka här för att se samtalet!
 
 
 
Barnteaterakademins styrgrupp

Ledamöter från teatrar:
David Oest - GöteborgsOperan/Skapa, teaterpedagog
Erika Isaksson - Backa Teater, informatör
Johanna Larsson - Angereds Teater, konstnärlig ledare o regissör
Kristina Ros - Masthuggsteatern, dramaturg
Kristina Brändén Whitaker - GEST, skådespelare, regissör, konstnärlig ledare
Lisa Gröön - Regionteater Väst, producent
Manda Stenström - Regionteater Väst, dramaturg
Sara Klingvall - Hagateatern, skådespelare, regissör
Stefan Åkesson - Backa Teater, dramaturg
Torben Sigelius Kulin - Teater Jaguar, skådespelare, konstnärlig ledare
 
Adjungerade ledamoter
Ida Kaivola – Kulturförvaltningen, barnteaterkonsulent 
Samuel Ek - verksamhetsledare Teatercentrum Västra (tjänstledig våren 2024)
 
Projektledare
Kristina Ros

 
 
Barnteaterakademins publikationer

Samtal om devising, Makt och maktlöshet, Kultur -nytta eller mening, Nio röster - nio pjäser
 
Kan efter överenskommelse hämtas på en rad teatrar - Angereds Teater, Andra Stället, Backa Teater (biljettkassan, öppen vid föreställning), Folkteaterns biljettkassa, Hagateatern, Masthuggsteatern, Regionteater Väst (Uddevalla), Teater Jaguar och Teater Sesam.
 
Det går också att få våra publikationer per post. Man står då för portokostnaden; själva böckerna är gratis. Maila info@barnteaterakademin.se för vidare information!
 
 
Barnteaterakademin startades 2005 och verkar på uppdrag av Göteborgs Stads Kulturnämnd.

I Barnteaterakademin uppdrag ligger att stimulera produktion av ny dramatik för barn och ungdom, att med olika medel bidra till en kvalitetsmässig utveckling av barn- och ungdomsteatern samt att främja samarbetsmöjligheter och kontakter mellan olika teatrar, dramatiker, arrangörsled och skola.
 
Sedan 2008 är Angereds Teater huvudman för projektet, som drivs av en projektledare samt en styrgrupp, i huvudsak bestående av representanter från barn- och ungdomsteaterfältet i Göteborg och Västra Götalandsregionen.
 

Premiärer och andra tips!
Regionteater Väst
Honey Honey
I bisamhället tillverkar bina honung, städar och vaktar. De kommunicerar genom att dansa och alla arbetar tillsammans, för bisamhällets bästa. Hur är det med oss? Vi människor? Hur är vi med varandra? Nykomponerad musik och inspiration från svärmar, drönare och bi-danser i en dansföreställning om de allra viktigaste.
Åk 4-6
Premiär 26 jan
Blair B Project
Mira älskar Blair. Mårten älskar Blair. Blair hatar den här hålan. En skräckföreställning om vänskap och kärlek, svartsjuka och gränsdragningar. Om skogen som en plats för både den varmaste trygghet och den djupaste rädsla. Och om hur långt man kan gå för att nå sina drömmar.
Åk 7-9
Premiär 14 feb
Gudarna
En pjäs om mötet mellan den mesopotamiska gudinnan Ishtar och asarna från nordisk mytologi; en råbarkad, existentiell actionföreställning som tar avstamp i de många likheter som finns mellan olika kulturers gamla myter och sagor.
Åk 4-6
Premiär 14 feb
 
 
Backa Teater
Odysséen
En generös, lekfull och ­­kreativ röra om att färdas från Troja till Ithaka, från det ena till det andra – eller tvärtom. Om människan som genial och fantastisk, men patetisk på samma gång. Om att ibland behöva gå vilse för att hitta hem. Homeros episka hjältedikt blir en utforskning av den mänskliga fallhöjden, i en storslagen scenografi där gränsen mellan dans och teater upplöses.
Från 13 år
Premiär 17 februari
 

Teater Sesam
Fairytale in Shadow
Tre föräldrar möts medan de hänger upp tvätt. Mellan att mata, och natta och fixa och dona hittar de en liten stund för lekfullhet. Bland de upphängda lakanen och tvättlinorna. Två av våra mest berömda europeiska folksagor på skuggspelsskärmar. Med ljus, skuggor och ljud presenteras en ny spin på sagor vi inte väntat oss.
Från 6 år
Premiär 24 februari
 
 
Big Wind
Gro
En taktil och poetisk dansföreställning för bebisar med sina vuxna. Här finns inga regler, vi är tillsammans i en värld av ljud, ljus och rörelse. Barnen får känna, lyssna, härma eller iaktta. Ett mjukt tält, lurviga ben, mormors trasmattor, fårskinnet från barnvagnen, en förälders nynnande.
Målgrupp: 0-3 år
Premiären ägde rum 10 dec 2023
Läs mer här

 
Dramatikerresidens
Utlysning från Centrum för barnkulturforskning och Riksteatern:
Är du professionellt verksam som dramatiker inom scenkonst för barn och unga? Vill du dessutom ingå i en akademisk miljö för att fördjupa ditt konstnärliga skrivande? Då kan du söka ett dramatikerresidens på fyra veckor 1–30 september 2024.
Syftet med satsningen är att "utveckla nya former av dramatik och att utbyta erfarenhet och kunskap mellan dramatiker, forskare och studenter. Syftet är även att utmana det konstnärliga arbetet såväl som de akademiska samtalen."
Ansök senast 31 mars.
 
 
Centrum för barnkulturforskning
Barnkultursymposium 2024
Barnkultur ses ofta utifrån olika fostransanspråk, som en pedagogiskt instrumentell väg att normera barndom och styra barns handlingar i vuxnas ideala riktning. Men barnkultur kan precis lika gärna tolkas och förstås som konstnärlig frihet, sökande och utforskande. Och barns egen kultur – i lek eller i estetiska uttryck – är ett idogt vridande och vändande på rådande idéer som spräcker ramar och utmanar vuxna.
Under årets symposium kommer barnkulturens möjligheter att belysas från olika håll och kanter under rubriken Bak å fram och upp å ner och ut å in - barnkulturens egna vägar. 
21-22 mars
Aula Magna, Universitetsvägen 11, Stockholms universitet.
 
 
Folk och Kultur 2024
Dags för rikets största kulturpolitiska konvent. 
7-10 februari, Eskilstuna
 

Kulturakademin
Ett axplock ur det aktuella kursutbudet:
Workshop i Motion capture och VR för dansare och skådespelare
Musikrättigheter & avtal  
Stress och oroshantering
Kontakta Barnteaterakademin
 
Kristina Ros, projektledare

Postdress:
Barnteaterakademin
Angereds Teater
Kulturhuset Blå Stället
Angereds Torg 13
424 65 Angered
 
Mail:
info@barnteaterakademin.se

Hemsida: