Uw organisatie naamsbekendheid bij Cliëntenraden in de zorg!?
 
 
Wilt u uw organisatie naamsbekendheid geven binnen een groot netwerk van cliëntenraden en stakeholders in de zorg? Dan willen wij u graag spreken via deze brief en in een persoonlijk gesprek.
 
Het Netwerk Cliëntenraden Zorg (NCZ) is opgericht vanuit een particulier initiatief. Dit initiatief is uitgegroeid tot een onafhankelijke professionele non-profitorganisatie met een breed draagvlak onder cliëntenraden van ziekenhuizen, revalidatiecentra, expertiseklinieken, huisartsenmaatschappen, verpleeg, verzorging en thuiszorgorganisaties en GGZ instellingen. Binnen het netwerk participeren ook actieve professionals en netwerkpartners en overheid en politiek gerelateerde organisaties.
 
Clientenraden hebben een steeds belangrijkere functie in de zorg en zijn een directe adviseur en gesprekspartner voor bestuurders en managers in de zorg. Met betrekking tot zaken die de directe leefomgeving van cliënten raken zoals sfeer, gastvrijheid en voeding hebben cliëntenraden verzwaard adviesrecht. Op dit moment ligt er een wetsvoorstel bij de Raad van State waarin cliëntenraden zelfs Instemmingsrecht krijgen en in die hoedanigheid dus ‘mede-beslissers’ in de zorg zullen worden.  
 
NCZ is het kennis- en leernetwerk van cliëntenraden in de zorg. Wij verbinden, bevorderen en behartigen cliëntenmedezeggenschap in de zorg. Dat doen wij door middel van workshops, cursussen, masterclasses, themadagen en symposia. Maar ook door middel van onze actuele website, digitale nieuwsbrieven, sociale media en het NCZ Magazine.
 
Ziet u uw organisatie graag gerelateerd aan NCZ? Wilt u NCZ steunen en daarbij tevens uw eigen organisatie onder de aandacht van cliëntenraden brengen?
Wij doen u graag de volgende suggesties:
 
-Adverteren en/of publiceren in onze digitale nieuwsbrieven (ca. 20 per jaar) en/of in het NCZ Magazine (2 per jaar) met een gerichte oplage van respectievelijk 2500 adressen en 3500 e-mailadressen
-Adverteren op onze website en/of op uitnodigingen voor themadagen, workshops, cursussen. 
-Presenteren of een informatiestand tijdens één van onze landelijke themadagen.
-Voor andere ideeën staan wij natuurlijk ook open!
 
Tarieven voor adverteren gedurende de periode van één jaar in het NCZ Magazine en/of in onze digitale nieuwsbrief:
 
-A6, full-colour, 10x waarvan 2x in NCZ magazine en 8x in digitale nieuwsbrief: € 500,00
-A5, full-colour, 10x waarvan 2x in NCZ magazine en 8x in digitale nieuwsbrief: € 750,00
-A4, full-colour, 2x in NCZ magazine: € 500,00
 
Dit is ons voorstel; voor uw ideeën staan wij uiteraard ook open!
 
Bent u geïnteresseerd?
 
U kunt mij natuurlijk altijd bellen, mailen of schrijven. Ik kom graag langs om mogelijke samenwerking en/of sponsoring met u te bespreken.
 
 
Vriendelijke groeten,
 
Marika Biacsics
Directeur
Netwerk Cliëntenraden in de Zorg
0031 (0) 6 51 222 
marika@ncz.nl
 
 
 
 
Cliëntenraden mede beslissers over voeding in de zorg!
 
Geachte heer of mevrouw,
 
Wij hebben voor u als fabrikant of leverancier van voedingsmiddelen interessant nieuws!
Er is nl. een nieuwe wet op komst die de beslissingsbevoegdheid over inkoop en keuze van voeding binnen de zorg niet meer alleen neerlegt bij de bestuurders, maar ook bij de cliëntenraden. En dit kan voor u een uitgelezen kans zijn om nieuwe klanten in de zorg te werven. Wat is er aan de hand?
 
Meer beslissers over voeding
 
In de herziene Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) krijgen cliëntenraden meer zeggenschap door onder andere instemmingsrecht op de besluitvorming door bestuurders. Dit betekent dus ook dat cliëntenraden de besluitvorming over bijvoorbeeld voeding kunnen beïnvloeden. Sterker nog; zij kunnen zelfs een veto uitspreken!
U moet weten dat voeding hoog op de agenda staat bij cliëntenraden. Bezuinigingen op maaltijdverstrekking heeft er soms toe geleid dat de kwaliteit daalde en hierdoor maar liefst 30% van de voeding werd verspild, oftewel niet werd geconsumeerd. Ondervoeding en uitdroging is geen incident meer, maar een feit. Reden waarom er momenteel allerlei (landelijke) projecten zijn gestart om de voeding in de zorg om te buigen naar lekker, gezond en duurzaam eten. Een goed voorbeeld hiervan is ‘Duurzaam en gezond aan tafel’: www.duurzaamgezondaantafel.nl.
Dit soort ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd door cliëntenraden. Zij hebben binnenkort dankzij de nieuwe Wmcz een handvat om binnen hun eigen organisatie verbeteringen op dit vlak te bewerkstelligen.
 
Een voorsprong door snel handelen
 
NCZ is een onafhankelijke, professionele non-profitorganisatie met een breed draagvlak onder cliëntenraden van ziekenhuizen, revalidatiecentra, expertiseklinieken, huisartsen-maatschappen, verpleeg-, verzorg- en thuiszorgorganisaties.
Wij verbinden, bevorderen en behartigen cliëntenmedezeggenschap in de zorg. Dat doen wij door middel van workshops, cursussen, masterclasses, themadagen en symposia. Maar ook door middel van onze actuele website, digitale nieuwsbrieven en sociale media en door middel van ons papieren magazine.
Omdat voeding momenteel een ‘hot topic’ onder onze leden is, hebben wij besloten u de mogelijkheid te geven gebruik te maken van onze communicatiemiddelen zodat u uw organisatie kunt presenteren aan ons grote netwerk van cliëntenraden in de zorg.
 
Maak nu al kennis met uw nieuwe doelgroep
 
Er zijn tal van mogelijkheden om uw naamsbekendheid onder onze leden te vergroten.
De website van NCZ heeft zo’n 5.000 bezoekers per maand. Een groot deel van deze bezoekers heeft straks beslissingsbevoegdheid over úw product of dienst. Maandelijks brengen wij een nieuwsbrief uit welke zowel digitaal als geprint onder 5.500 leden wordt verspreid. Ons magazine, welke tweejaarlijks wordt uitgegeven, heeft een oplage van 3.000 exemplaren.
Het is ook mogelijk u te introduceren tijdens één van onze landelijke themadagen.
Bent u geïnteresseerd? U kunt ons altijd bellen, mailen of schrijven. Op uw verzoek komen wij graag langs om mogelijke samenwerking en/of sponsoring van het NCZ met u te bespreken. Graag tot ziens!
 
Vriendelijke groeten,
 
Marika Biacsics
Directeur
Netwerk Cliëntenraden in de Zorg
0031 (0) 6 51 222
marika@ncz.nl
 
 
 
                   
Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen dan kunt u zich afmelden via deze link

 Ondanks de zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze nieuwsbrief besteden, is het mogelijk dat de informatie die in onze nieuwsbrief wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan onze nieuwsbrief kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 

 In onze nieuwsbrief vindt u soms links naar andere websites. Wij houden ons niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoonlijke) gegevens. Lees daarvoor het privacybeleid, de disclaimer en algemene voorwaarden van de site die u bezoekt.
 
 Wij staan te allen tijde open voor suggesties ter verbetering van onze nieuwsbrief.
 
 Voor ideeën, op of aanmerkingen kunt u mailen naar: redactie@ncz.nl