nieuwsbrief B.O.O.G.
 
cie. EHMV Openbare Overlegvergadering 22 juni 2011 punt 6.
inzake overkapping 's-Gravendijkwal / Motie Harreman /kaderbrief
video met inspreek moment van B.O.O.G.
 
zie de website voor de link naar vergaderpunt 6

website B.O.O.G. www.sgravendijkwal.nl
 
 
contact bestuur B.O.O.G.  BOOG_sGravendijkwal@hotmail.com

contact inzake technische vragen over de website of de nieuwsbrief  webbeheerder