UPDATE: meet & greet met Minister Hugo de Jonge
tijdens het Congres Cliëntenraden 2018 ”LEF op locatie”
 
 
Meet & Greet met minister Hugo de Jonge tijdens Landelijk congres Cliëntenraden 2018
 
 Bent u lid van een cliëntenraad en wilt u een Meet & Greet met minister van VWS Hugo de Jonge? Dat kan! Tijdens het Landelijk congres 
Cliëntenraden: LEF op locatie op 10 december in De Doelen te Rotterdam. Voor een klein geselecteerd gezelschap is het mogelijk om van 9.00-9.30 uur in 
gesprek te gaan met de minister over uw werk. Om 9.30 uur start het officiële plenaire programma waarbij de minister de aftrap doet. Daarmee start het congresvroeger dan in het oorspronkelijke programma aangegeven stond. Zie hier de tijden en invulling van het gehele programma. Als 9.30 uur te vroeg is, dan kunt u gerust wat later komen. De eerste workshopronde start om 11.00 uur.
 
 Waarom wilt u dit congres niet missen? Carin Gaemers, mede-auteur van het manifest ‘Scherp op ouderenzorg’ en voormalig cliëntenraadslid verzorgt een 
inspirerende key note. We bieden in totaal 35 workshops en lezingen aan waar u nieuwe kennis opdoet, van elkaar leert en elkaar inspireert. Een aantal 
onderwerpen op een rijWorkshops over uw rol en inspraak bij eten en drinken, bij bouwplannen, bij zelfsturing en bij kwaliteitsplannen. Maar u kunt 
ook deelnemen aan workshops van inspecteurs van de Inspectie Jeugd en Gezondheid (IGJ) en zorginkopers van zorgkantoren over hun vernieuwde werkwijze. 
Of laat u inspireren op de uitgebreide informatiemarkt. Het congres is inmiddels een traditie. Jaarlijks komen er zo’n 800 CR-leden. Hoe mooi is het om elkaar 
daar te ontmoeten en te spreken. Tijdens een van de sessies of tijdens de royale en goedverzorgde pauzes. 
 
 Interesse in de Meet & Greet met de minister? Meld u snel aan en geef aan waarover u graag met de minister wilt praten. Uit de aanmeldingen loten we een aantal mensen die uitgenodigd worden. Mail uw naam, van welke cliëntenraad u lid bent, vanuit welke
zorgorganisatie u bent én het onderwerp waarover u wilt praten met de minister naar info@waardigheidentrots.nl. 
U ontvangt z.s.m. een bericht of u geselecteerd bent.   
 Meld u aan voor het landelijk congres Cliëntenraden 2018 op 10 december in De Doelen in Rotterdam. Het thema van het congres is LEF op locatie. Centraal staat hoe cliëntenraden zich nog sterker kunnen maken voor de kwaliteit van zorg voor bewoners. Op elke locatie van het verpleeghuis. 
De bijeenkomst is bedoeld voor cliëntenraden van zorgorganisaties die intramurale en extramurale verpleeghuiszorg leveren. Het congres wordt georganiseerd door LOC Zeggenschap in zorg en Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg (NCZ) i.s.m. het ministerie van VWS. 
 Het congres is geïnspireerd op het programmaplan van het ministerie van VWS: Thuis in het verpleeghuis. Dat draait om voldoende tijd, aandacht en goede zorg voor alle bewoners in het verpleeghuis. Versterking van de positie van bewoners is daarbij een belangrijk onderwerp. Cliëntenraden zijn als vertegenwoordiger van bewoners essentieel. Durf en daadkracht zijn voor cliëntenraden onmisbaar. Maar ook kennis en kunde.
Tijdens dit congres kunt u kennis en inspiratie opdoen door het volgen van workshops, lezingen of mee te doen aan discussies en debatten. Over de impact van  veranderingen op medezeggenschap, zoals het lokaal organiseren van zorg en toenemende zorgzwaarte van cliënten. En de zoektocht naar andere vormen  van medezeggenschap maar ook concrete handreikingen voor impactvolle medezeggenschap.
 

 
 
 
 
 
Symposium Van Inspraak naar Invloed 08-11-18 Soest
 
 
 

 
Politieke en maatschappelijke ontwikkelingen, trends en nieuwe en aangepaste regels en wetten die in het voordeel zijn van cliënten en cliëntenraden.
Met als bedoeling de rol en stem van ‘de cliënt’ te versterken bij het zorgproces. 

Trefwoorden zijn participatie, inspraak, zeggenschap en medezeggenschap. Beleidsmakers, zorgverleners en toeleveranciers van de zorg zijn er maar druk mee. Adviseurs, coaches, digitale toepassingen of nieuwe plannen. Een klachtwet die voorziet in een laagdrempelige gang naar een geschillencommissie. Een wet
die inzage in het eigen patiëntendossier toelaat, een wet die de privacy beschermt. Daarnaast een conceptwet die clientenraden instemming moet geven
en een ambtelijk concept voor een nieuwe zorgverzekeringswet die cliënten invloed moet geven op hun zorgverzekering.
 
Dat klinkt goed, zou je zeggen.. Maar weten cliënten dit ook? Behalve de verdwaalde cliënt op Twitter of de cliënt die toevallig een familielid heeft die
in de materie thuis is? Het antwoord is ‘nee.’ Cliënten weten niet of nauwelijks wat hun rechten zijn. Maar zitten cliënten daar eigenlijk wel op
te wachten?
Willen zij niet gewoon een goede (vertrouwens)relatie en een professionele behandeling door hun arts en ‘that’s it?’
 
Cliëntenraden zijn de schakel tussen zorgorganisatie en cliënt. Zij hebben de plicht hun achterban, de cliënten, te informeren over wat er speelt, welke
rechten cliënten hebben en waar zij naartoe kunnen met klachten. Ook hebben zij de plicht hun achterban te betrekken bij adviezen aan de organisatie
en dus goed te weten wat er bij de achterban leeft en speelt.
 
Dit symposium onder leiding van dagvoorzitter Frank van Wijck gaat deels over wettelijke kaders die de rechten van cliënten en cliëntenraden moeten versterken.
En deels over de  praktijk van alledag van cliënten en cliëntenraden. Er is een programma samengesteld met theoretische presentaties en met
verhalen uit de praktijk.
 
Er is voldoende ruimte voor discussie en om vragen te stellen. Na afloop is er een drankje en een hapje en gelegenheid om te netwerken met andere clientenraden.
 
Het voorlopige programma is als volgt:
 
Dagvoorzitter: Frank van Wijck, medisch journalist voor o.a. Arts en Auto
 
9.30 – 10.00 uur: inloop met een kopje koffie/thee
 
10.00 uur: Yvonne Nijhuis, Advocaat gezondheidsrecht bij Kienhuis Hoving. Zal een presentatie houden over de wettelijke kaders die de rechten van
cliënten versterken. Rechters doen uitspraken op verzoek van cliënten, waar rekening mee dient te worden gehouden i.v.m. belangrijke wetten die de mede-zeggenschap positie en invloed geven. Trefwoorden zijn maatwerk en vernieuwende mede-zeggenschap door directe participatie van de cliënt. Het gaat zoal om:
 
Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens (WGBO)
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Wet Medezeggenschap Cliëntenrechten Zorg (WMCZ) (concept)
Ambtelijk concept Zorgverzekeringswet (verzekerdeninvloed)
 
11.00 uur: Dr Lineke Verkooijen, gezondheidswetenschapper en lector Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg, Windesheim Flevoland in Almere.
(Dr Verkooijen is gepromoveerd op het proefschrift ‘Eigen Regievoering en Vraaggestuurde Zorg) zal de presentatie Van Inspraak naar echte Invloed,
houden; over de rol van cliëntenraden bij het bewerkstelligen van patiënten participatie.
 
12.00 – 13.00 lunch
 
13.00 – 13.45 uur: Fred Stortelers, voorzitter centrale cliëntenraad Stg. Marga Klompé Zorg zal een presentatie houden met als titel “De houdbaarheidsdatum
van de medezeggenschap in de zorg”
 
13.45 – 14.30 uur: Désirée Hairwassers (the case of Dees) zal over haar eigen ervaringen met klachten in de zorg vertellen. Haar presentatie luidt “Een
klacht is een kans” (en alles wat niet leidt tot een echte klachtenprocedure is in het belang van cliënt, familie en organisatie)
 
14.30 – 15.30 uur: Marika Biacsics, netwerkvoorzitter Netwerk Cliëntenraden Zorg, geeft achtergrondinformatie en de highlights van de nieuwe Wmcz en
vertelt over de kansen die de Wkkgz biedt voor cliënten en cliëntenraden.
 
15.30 – 16.30 uur: Gelegenheid tot napraten met een drankje en een hapje.
 
Wijzigingen op het programma zijn voorbehouden, tijden zijn indicatief en een meer nauwkeurige invulling volgt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   

Nieuwsbrief en Privacy

 
Uiteraard heeft u al gehoord van de nieuwe regelgeving omtrent privacy. Daar hoort ook bij dat het niet meer is toegestaan om u ongevraagd mails te sturen.
Hierbij laten wij nog even weten dat het via deze link mogelijk is om u uit te schrijven voor onze nieuwsbrief. 
Wij gaan er van uit dat u mails van ons wilt blijven ontvangen als u zichzelf niet uitschrijft.

 Ondanks de zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze nieuwsbrief besteden, is het mogelijk dat de informatie die in onze nieuwsbrief wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan onze nieuwsbrief kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 

 In onze nieuwsbrief vindt u soms links naar andere websites. Wij houden ons niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoonlijke) gegevens. Lees daarvoor het privacybeleid, de disclaimer en algemene voorwaarden van de site die u bezoekt.
 
 Wij staan te allen tijde open voor suggesties ter verbetering van onze nieuwsbrief.
 
 Voor ideeën, op of aanmerkingen kunt u mailen naar: redactie@ncz.nl