Klik hier om deze email in uw browser te lezen   

  

              VALNIeuwsbrief        juni 2017 

 
  Woordje van de voorzitter
 
Vanuit het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) hebben wij het genoegen u mede te delen dat voor een periode van 5 jaar een nieuwe beheersovereenkomst werd ondertekend tussen de Vlaamse gemeenschap en het EVV. We kijken er dan ook naar uit om met al onze partners de constructieve samenwerking uit het verleden verder te zetten.
 
Naast de voortzetting van een aantal bestaande initiatieven zoals de Week van de Valpreventie, zullen we ook starten met nieuwe initiatieven zoals de ontwikkeling en organisatie van een multidisciplinaire opleiding valpreventie, een uitbreiding van het pilootproject ‘implementatie van valpreventie in Vlaamse woonzorgcentra’ en een update van de richtlijn ‘Valpreventie in woonzorgcentra’. Meer informatie over onze huidige en toekomstige projecten kan u terugvinden in het jaarplan 2017.
 
We willen u bedanken voor uw steun tijdens de voorgaande jaren en bouwen graag samen met u verder aan de toekomst van het EVV!
prof. dr. Koen Milisen,voorzitter EVV
 
mede namens het EVV-team
Eddy, Ellen, Joris, Julie, Elke en Greet
   Activiteiten
 
Pilootproject 'implementatie van
valpreventie in Vlaamse woonzorgcentra'
voorgesteld op EU Falls Festival 2017
 
 
Vorig jaar startte het EVV het pilootproject ‘Implementatie van valpreventie in Vlaamse woonzorgcentra’ op in samenwerking met zes woonzorgcentra. Momenteel draait dit project op volle toeren. De deelnemende woonzorgcentra ontwikkelen een actieplan en proberen dit op een duurzame wijze te implementeren. Deze implementatie gebeurt onder leiding van een valpreventiecoördinator en een valpreventieteam, bestaande uit verscheidene disciplines over de verschillende afdelingen van het woonzorgcentrum.
 
Op 9 maart organiseerde het EVV een intervisie voor de valpreventiecoördinatoren. Diverse ervaringen met betrekking tot het implementatieproces in de verschillende woonzorgcentra werden onderling verkend aan de hand van een systematische methodiek, die ondersteuning biedt bij de verdere uitwerking en realisatie van ieders actieplan. Via een telefonische procesevaluatie met elke valpreventiecoördinator bespreekt het EVV maandelijks de stand van zaken m.b.t. het implementatieproces.
 
Het pilootproject werd als good practice voorbeeld voor implementatie aangehaald door het Europese ProFouND (Prevention of Falls Network for Dissemination). Naar aanleiding hiervan presenteerden prof. Dr. Koen Milisen en mevr. Ellen Vlaeyen het pilootproject op het EU Falls Festival 2017 te Amsterdam. Zij mochten op 8 mei de spits afbijten van dit congres met als thema ‘Collaboration Accross Professions and Throughout Europe’.
 
Internationale sprekers gaven voordrachten over wereldwijde perspectieven en uitdagingen m.b.t. interprofessionele samenwerking omtrent valpreventie. Het potentieel van en mogelijke aandachtspunten bij het gebruik van technologie in valpreventiemethodieken werden onderwerp van een boeiend en veelzijdig debat. Aanleiding van dit debat was de in 2016 gepubliceerde “Silver paper on falls prevention in older age: executive summary” waarin de conclusies van het EU Falls Festival 2016 werden meegegeven en een oproep werd gedaan om actie te nemen rond valpreventie in Europa.
 
 
 
prof. Dr. Koen Milisen en mevr. Ellen Vlaeyen
Silver paper on falls prevention in older age
 
Nieuw: Multidisciplinaire opleiding valpreventie
 
In het voorjaar van 2018 start het EVV met de opleiding ‘Expert Valpreventie bij Ouderen’. Tijdens deze vierdaagse opleiding verbreden professionele zorgverleners in de thuis- en woonzorgsector hun kennis en vaardigheden rond valpreventie bij ouderen. 
 
Het multidisciplinaire, praktijkgerichte en interactieve karakter van de opleiding draagt bij tot een goede implementatie in de eigen praktijkwerking. Naast wetenschappelijke bevindingen komen casuïstiek, groepsdiscussies en praktijkvoorbeelden aan bod.
 
Bovendien kunnen de deelnemers ingezet worden als expert voor vormingen en kunnen zij het huidige valpreventienetwerk mee helpen uitbouwen. Na de opleiding ontvangen deelnemers een gepersonaliseerd getuigschrift. Ook accreditering is mogelijk!
 
Heb je interesse? Houd dan zeker onze website en de volgende VALNIeuwsbrief in het oog, en kom zo meer te weten over de opleiding ‘Expert Valpreventie bij Ouderen’.
 
Week van de Valpreventie 2017
Passantenhuis Wetteren VZW IKOO
Passantenhuis Temse vzw IKOO
Passantenhuis Dendermonde vzw IKOO
 
 Week van de Valpreventie 2017
 24-30 april
 
Van 24 t.e.m. 30 april 2017 vond de 6de editie van de Week van de Valpreventie plaats. Met de slogan ‘Blijf in beweging, doe het veilig!’ riepen we iedere 65-plusser op om deel te nemen. Tijdens deze 6de editie lag de focus op het actief zijn en dit op een veilige manier. Dit wil zeggen, met de nodige aandacht voor verschillende valrisicofactoren zoals schoeisel, zicht, medicatie, duizeligheid, voeding of gedrag en veiligheid in huis.
 
Alle verenigingen, organisaties, intermediairs, woonzorgcentra, gezondheids- en welzijnswerkers en iedereen die in contact komt met 65-plussers, werd opgeroepen om valpreventie-activiteiten te organiseren. Met 1027 deelnemende organisaties behaalde de Week van de Valpreventie zijn record. We kunnen dus spreken van een groot succes! 
 
Een welgemeende dank voor jullie enthousiasme en alle geleverde inspanningen!

De winnaar van de Award
Week van de Valpreventie 2017 is bekend!
 
Er werd massaal deelgenomen aan de ‘Award Week van de Valpreventie 2017’. Liefst 194 organisaties uit verschillende settings (thuissetting, woonzorgcentra, ziekenhuizen en andere) streden mee voor de Award, waarvan er slechts eentje kon winnen.  De jury verkoos een organisatie die valpreventie op een veelzijdige manier in de kijker zet en voldeed aan alle vooropgestelde criteria: een origineel initiatief, met extra aandacht voor moeilijk te bereiken senioren en een samenwerking tussen verschillende actoren.
 
Het EVV is dan ook zeer blij om het project van de Passantenhuizen van vzw IKOO als winnaar van de ‘Award Week van de Valpreventie 2017’ uit te roepen. Vzw IKOO heeft drie passantenhuizen (Dendermonde, Temse en Wetteren): drie dagverzorgingscentra voor ouderen en personen met een verhoogde zorgbehoefte. Elk passantenhuis bood tijdens de Week van de Valpreventie 201Award Week van de Valpreventie7 gevarieerde activiteiten aan rond beweging en educatie. Het LE(r)GO-spel vormde de rode draad doorheen de drie dagverzorgingscentra.
 
In Passantenhuis Wetteren was er een groot LE(r)GO-spel: een spel waarbij deelnemers een Lego-huis met diverse valrisico’s doorliepen en oplossingen zochten om valincidenten te vermijden. In Passantenhuis Temse werd een fit-o-meter opengesteld aan de hand van foto’s van Lego-figuurtjes. In passantenhuis Dendermonde werd een serviceflat op basis van het Lego-huis opengesteld, waarbij deelnemers via een spel risicosituaties op valincidenten zoeken en oplossingen bespreken om vallen te vermijden.
 
Onze welgemeende dank aan alle andere organisaties voor de geleverde inspanningen! Het grote aantal inzendingen toont aan dat vele organisaties in Vlaanderen gemotiveerd en inspirerend werken rond valpreventie. Doe vooral zo verder en wie weet sleept jouw organisatie volgend jaar de Award in de wacht!
Onderzoek
 
Implementation of Fall Prevention in Residential Care Facilities: a Systematic Review of Barriers and Facilitators
 
 
Zoals reeds aangehaald doorheen deze nieuwsbrief, speelt een duurzame implementatie van valpreventie een belangrijke rol. Daarom voerde het EVV een systematische literatuurstudie uit om barrières en facilitatoren te identificeren die de implementatie van valpreventie in woonzorgcentra beïnvloeden.
 
Op basis van onze zoekmethodologie werden in totaal 2240 onderzoeken gevonden in 5 verschillende databanken. Acht van deze onderzoeken voldeden aan onze inclusiecriteria en aan de hand hiervan konden we 44 determinanten identificeren die een invloed hebben op de implementatie van valpreventie waarvan 17 facilitatoren en 27 barrières. De meest geciteerde facilitatoren waren onder andere een goede communicatie en de beschikbaarheid van de juiste middelen en uitrusting binnen het woonzorgcentrum zelf. Personeel dat zich overweldigd, gefrustreerd of bezorgd voelt over hun vermogen om valincidenten aan te pakken, personeelstekort, beperkte kennis en vaardigheden en slechte communicatie zijn de meest geciteerde barrières.
 
Succesvolle implementatie van valpreventie hangt dus af van verschillende factoren, maar de focus moet gericht zijn op wijzigbare factoren zoals communicatie, kennis en vaardigheden. Effectieve valpreventiemaatregelen bestaan uit multifactoriële interventies gericht op het individueel valrisicoprofiel van iedere bewoner en zouden moeten worden aangepast aan context-specifieke barrières en facilitatoren.
 
Voor meer informatie kan u het volledig artikel raadplegen.
 
In woord & beeld
Dr. Arlette Wertelaers
v.l.n.r. prof. Verbeke G., prof. Flamaing J., echtgenoot Deblieck R., ererector Vervenne M., prof. Milisen K.
v.l.n.r. ererector Vervenne M., prof. Milisen K., echtgenoot Deblieck R.
 
 
Dr. Arlette Wertelaers fonds voor valpreventie bij ouderen
 
 
Op dinsdag 25 april 2017 werd aan de KU Leuven het Dr. Arlette Wertelaers fonds voor Valpreventie bij ouderen opgericht. Dit Fonds heeft als doel:
  • het bevorderen en ondersteunen van de kennis en het onderzoek naar valpreventie bij ouderen
  • het ondersteunen van initiatieven van KU Leuven omtrent valpreventie bij ouderen
 
Aan dit fonds is de “Prijs Dr. Arlette Wertelaers voor valpreventie bij ouderen” verbonden. Deze Prijs beoogt het bekronen van innovatieve onderzoeksprojecten of praktijkinitiatieven in het domein van de valproblematiek bij ouderen. De prijs heeft een waarde van €2500.
 
 
Meer informatie over het fonds en hoe je dit kan steunen, alsook informatie over het reglement m.b.t. deelname aan de “Prijs Dr. Arlette Wertelaers voor valpreventie bij ouderen” verneemt u door op onderstaande logo's te klikken.
 
 
Steun wetenschappelijk onderzoek naar valpreventie   Prijs Dr. Arlette Wertelaers

Vliegende Reporter Week van de Valpreventie

Tijdens de Week van de Valpreventie 2017 doorkruiste onze vliegende reporter, Lieve Demeester, gans Vlaanderen. Hieronder vindt u een overzicht van de initiatieven die zij bezocht heeft. Op onze website kan u haar uitgebreide verslagen lezen. Onderstaand alvast een overzicht.

WZC Huize Bloemenveld:'In zo’n pak besef je wat ouderen meemaken.'

WZC Plazarama: 'Alles om het vallen te voorkomen.'

WZC Vincenthove: 'Een maand in plaats van een week.'

 
WZC Huize Bloemenveld
 
WZC Plazarama WZC Vincenthove

PVT Andreas: 'Geen gram vet in peperkoek.'

residentie Prieelshof: 'Met eenvoudige dingen veel bereiken.'

WZC De Ceder OCMW Beersel: 'Volhouden is cruciaal.'
 
pvt Andreas
 
residentie Prieelshof WZC De Ceder OCMW Beersel

WZC Mariahuis: 'Wanneer kom je me halen?'

WZC H. Familie: 'Tai chi houdt taai.'

WZC De Boarebreker: 'Geen zonnebril binnenshuis.'

 
wzc Mariahuis
 
wzc H. Familie wzc De Boarebreker
 
Gezien de talrijke initiatieven, kon onze Vliegende Reporter helaas niet overal een bezoekje brengen. Maar we ontvingen wel talrijke foto's van geweldige valpreventie initiatieven: WZC Residentie Prinsenpark, Startmoment Logo Kempen, WZC Ten Kerselaere, Seniorensportdag Beerse, LDC Harten Drie, WZC Hemelrijck, WZC 't Smeedeshof, WZC Hof ter Lande, Stad Herentals, UZ Brussel, WZC De Overbron, WZC Pagode Armonea, GC Nekkersdal
 
Laat je alvast inspireren voor de Week van de Valpreventie 2018!
 
Het EVV weet raad
    
Hoe kan ik als mantelzorger aan valpreventie doen?
 
Ook als mantelzorger kan, samen met de persoon voor wie gezorgd wordt, op een eenvoudige manier aan valpreventie gedaan worden. Zo kan er samen dagelijks of meerdere malen per week bewogen worden. Denk maar aan een wandeling, een fietstochtje of een spelletje petanque. Meer inspiratie voor eenvoudige oefeningen om thuis te doen, vind je in ons oefenpakket zowel voor zittende houding als voor stabiele houding, evenwicht en spierkracht. Moedig de persoon voor wie je zorgt ook aan om langdurig zitgedrag te onderbreken. Laat de persoon om het halfuur even rechtstaan en stappen, een glas water halen of een ander bewegingstussendoortje uitvoeren. Daarnaast kan je ook samen de leefomgeving bekijken waarbij enkele valrisico's in kaart gebracht worden. Gebruik hiervoor de checklist voor een veilige huisinrichting. Heb je nog vragen over de oefeningen, neem dan contact op met de huisarts of kinesitherapeut. Heb je vragen over een veilige huisinrichting? Dan kan je contact opnemen met de ergotherapeut. 
 
Tip: surf naar www.valpreventie.be voor andere veelgestelde vragen
 
Varia
 
Implementation of Fall Prevention in Residential Care Facilities: a Systematic Review of Barriers and Facilitators
 
Het toepassen van valpreventiemaatregelen bij thuiswonende ouderen: een survey onderzoek in Vlaanderen.
 
VIGeZ: Liever Actiever
 
  • Validatie richtlijn: 0nze richtlijn 'Valpreventie bij thuiswonende ouderen: richtlijn voor Vlaanderen’ werd gevalideerd door CEBAM. De richtlijn zal in het najaar gepubliceerd worden. Houd onze website dus zeker in de gaten!
  • Publicaties:
  • Vorming valpreventie: Kom te weten wat jij kan bijdragen aan valpreventie, via ons uitgebreid vormingsaanbod. Surf naar www.valpreventie.been klik vervolgens op 'activiteiten' > 'vorming valpreventie'. Zo krijg je een overzicht met de nodige informatie over het diverse aanbod van vormingspakketten i.f.v. de doelgroep voor wie de vorming bestemd is.
  • VIGeZ inspireert je graag met concrete voorbeelden van Liever Actiever, een gezondheidsproject dat meer bewegen en minder zitten stimuleert bij volwassenen, met de focus op inactieve ouderen en kwetsbare groepen. Duik de moestuin in, laat je onderdompelen in zwierige dansnamiddagen of maak kennis met de Goedgevoelstappers. Wil je als schepen van een Gezonde Gemeente werk maken van een gezondheidsbeleid? Wil je als medewerker van de gezondheidsdienst je inwoners aanzetten om meer te bewegen? Of maak je deel uit van de sportdienst en ben je op zoek naar activiteiten en tips om ook kwetsbare groepen te bereiken in samenwerking met gezondheids- en welzijnspartners? Je bent directeur van een woonzorgcentrum of centrumleider van een lokaal dienstencentrum en wilt je organisatie graag in beweging zetten? Laat je inspireren door de motion graphic, download de infographic en lees de inspiratiebrochure op www.gezondegemeente.be
  • WZC Leiehome: Sinds 2013 loopt in woonzorgcentrum Leiehome te Drongen het ‘project psychofarmaca’, waarmee een efficiënter en effectiever gebruik van psychofarmaca beoogd wordt. Dit met onder andere een verbetering van de mobiliteit en levenskwaliteit van de bewoners tot doel. Door dit project, waarbij een multidisciplinaire aanpak werd gehanteerd, daalde het totale psychofarmacagebruik bij de bewoners van 72% naar 48% over vijf jaren looptijd heen, en dit met slechts een beperkt aantal benodigde middelen. Ook de beoogde verbetering in levenskwaliteit en mobiliteit van de bewoners kon aangetoond worden. Deze mooie resultaten maakten dat Leiehome, met de steun van de Vlaamse overheid, hun aanpak kon vertalen in een draaiboek. Momenteel wordt dit draaiboek uitgetest in vijf woonzorgcentra, waarbij de eerste resultaten wijzen op een duidelijke significante daling van het psychofarmacagebruik in de vijf instellingen. Met een goed oog op bevestiging van deze mooie trend bij afloop van het project (eind 2017), kan dus al uitgekeken worden naar een verdere, brede toekomst voor het project! (Prof. Mirko Petrovic, hoogleraar geriatrie, UGent, mede namens, Dirk De Meester, hoofd zorgverlening en Laurine Peeters, klinisch psychologe, WZC Leiehome)
  • Veiligheid.Nl: Effectieve valpreventiemaatregelen implementeren, brengt kosten met zich mee. Daarom bedachten kenniscentrum Vilans en VeiligheidNL een Health Impact Bond' om valpreventie te financieren. Hierbij investeert een private partij of partijen geld voor de inzet van (kostenbesparende) interventies en ontvangt bij succes deze investering met rendement terug. Misschien iets om over na te denken in Vlaanderen?!
Agenda
  Contact
 
 
2017 ● Volume 6, editie 1 ● Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen
 Stuur deze email door naar een vriend