Excursie Brussel, 4e Jaar
Beste ouders
 
Op dinsdag 10 maart 2020 organiseren we in het kader van de lessen Frans en geschiedenis van het vierde jaar een didactische uitstap naar Brussel. Langs deze weg brengen we jullie graag op de hoogte van wat er op het programma staat.
  • De leerlingen zullen allemaal een bezoek brengen met een Franstalige gids aan het Coudenbergpaleis. Met een Nederlandstalige of Franstalige gids ontdekken ze de collectie Old Masters in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België.
  • Ze maken ook een uitgestippelde stadswandeling langs de belangrijkste bezienswaardigheden en zullen aan de hand van opdrachten hun opgedane kennis voor Frans in de praktijk omzetten. Met behulp van een voorbereide vragenlijst zullen ze interviews afnemen, inlichtingen vragen en het dagelijkse leven in Brussel ontdekken.
Het is vooral de bedoeling dat ze van de gelegenheid gebruik maken om zich zoveel mogelijk in het Frans uit te drukken. De voorziene opdrachten die voorbereid worden in de klas, sturen daarop aan. De leerlingen gaan na de excursie met al het verzamelde materiaal verder aan de slag in verschillende schriftelijke en mondelinge opdrachten tijdens de lessen Frans en geschiedenis.
 
Praktische afspraken
  • Vertrek:       om 8 uur stipt op parking Bodart
  • Aankomst:   rond 16.30 uur op parking Bodart
  • Meenemen: schrijfgerei + fototoestel of Smartphone (1 per groep) + picknick
  • Kostprijs:    deze excursie kost ongeveer 20  euro en zal via de schoolrekening gefactureerd worden.
 
We zijn ervan overtuigd dat deze excursie een fijn taalbad en een aangename kennismaking met Brussel zal worden!
 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
 
Leerkrachten geschiedenis
A. Convents
C. Borgions
R. Pavicevic
 
Leerkrachten Frans                                                                                                            
A. Dedene
K. Munten
M. Ferrant
A. Vandenhouten
 
Directeur
Frank Baeyens
 
Voor verdere inlichtingen over deze activiteit, contacteer annemie.dedene@hdc.ksleuven.be
 
 
 
Dit is een no-reply adres. Gelieve niet te reageren op de afzender van dit bericht.
Voor wijzigingen in contactadres, contacteer secretariaatsmedewerker nick.caron@hdc.ksleuven.be