______________________________________________________

8 december 2019 – nummer 413

 

Inhoud

·         VIERINGEN

·         GOED OM TE WETEN

·         OMZIEN NAAR ELKAAR

·         ACTIVITEITEN

 

 

Actie 'adopteer een stoel' gesloten

De actie 'Adopteer een stoel' is een groot succes geweest. Biinen drie weken hadden we een bedrag van € 20.000 bij elkaar.
Dat betekent dat we de actie voor dit moment hebben afgesloten. We kunnen met de kerst op nieuw meubilair zitten.
Niet dat we geen wensen meer hebben, maar daar komen we in het voorjaar op terug met wat andere leuke acties.
Alles wat we meer hebben binnen gekregen dan we nu nodig hebben, wordt tot die tijd apart gezet.
Met deze actie hebben we laten zien dat we als wijkgemeente zelf verantwoordelijkheid nemen voor de inrichting van ons huis.
Heel hartelijk dank aan alle gulle gevers.

 

VIERINGEN

Viering zondag

In de adventtijd volgen we samen met de kinderkerk het project "Geef licht". De profeet Micha wijst ons daarbij de weg met weerbarstige woorden. Daarnaast lezen we uit Mattheus.
Zondag 8 december is ds Corja Menken-Bekius onze voorganger.

Dienstvoorbereiding "in winterslaap" tot 8 januari

In verband met gastvoorgangers en adventsvespers zal er de komende maanden geen dienstvoorbereiding zijn. 
We gaan dus even in winterslaap tot woensdag 8 januari.

Kinderkerk: Adventskaarsen aansteken

De adventsweken staan weer voor de deur en ook dit jaar zijn wij op zoek naar (klein)kinderen die op zondag 1, 8, 15 of 22 december een adventskaars aan willen steken en/of een gedichtje willen voordragen. Mag natuurlijk samen met broertjes/zusjes.
Graag opgeven bij Hettie Simmelink en geef dan ook je voorkeur door (datum, gedichtje voordragen en/of kaars aansteken).
Tel.: 06-18035838, email: hjsimmelink@ziggo.nl

 

Kinderkerk: Adventsweken

Tijdens onze weg naar kerst staat er een gesloten ster in de kerk waarvan de stralen tijdens de adventsweken geopend zullen worden. De ster zal dus steeds lichter worden, steeds meer gaan stralen. Op de geopende straal staat ook een woord en dat woord nemen we in gedachten mee naar de Kinderkerk om daar naar het bijbehorende verhaal te luisteren van de profeet Micha. Vorige week namen we het woord Hoop mee.
Het verhaal van 2e advent gaat over een stralende dag. Op die dag komen alle mensen samen in de stad van de Heer. Ze zijn vergeten wat oorlog is, hun wapens hebben ze veranderd in gereedschap.
Benieuwd hoe dit verhaal verder gaat? Kom op 8 december naar de kerk van PKN Zeist-West en kijk ook hoe de ster steeds meer zal gaan stralen.
Namens de Kinderkerk,
Coby, Tjallie en Hettie

 

Vespers en Adventsavond 2019

Graag nodigen we u uit voor de vespers en adventsavond in Zeist-West en de Doopsgezinde Kerk.
De vespers worden gehouden op woensdag 4 en 18 december in het Kerkelijk Centrum Zeist-West in de Clomp. Aanvang 19.15 uur.
De adventsavond op woensdag 11 december in de Doopsgezinde Kerk, Pauw van Wieldrechtlaan 29a. Aanvang 19.30 uur.

Het thema van deze drie vieringen is: 'de hemel raakt de aarde'
4-12: Gertjaap Kardol en Jeannette van Andel
11-12: Annelies Soomers, Corry en Peter Gerrits
18-12: Nelleke Spiljard en Henri Wigman
Gertjaap Kardol is pianist.
Bij deze vieringen zijn geen cantores nodig.

Collecte voor Wijkinloophuizen

Zondag 15 december wordt in de kerken van Zeist gecollecteerd voor het werk van stichting Kerk en Samenleving!
De 4 inloophuizen van de stichting vormen praktisch een verbindende schakel tussen de kerken en de samenleving en vervullen daarmee een diaconale rol.
In deze Wijkinloophuizen zijn de bewoners van de wijk welkom voor een luisterend oor, een kopje koffie/thee. Maar ook voor hulp en advies en het aanvragen van voedselpakketten en bijvoorbeeld taal- en naailes. De huizen bieden veelzijdige activiteiten aan maar ook een lekkere en gezonde lunch, soep en warme maaltijden in een gezellige woonkamer. Met een bezoeker die weinig of geen netwerk heeft lopen wij samen op en geven wij waar nodig steun en die helpen wij een netwerk opbouwen.
De nood is hier en daar best groot, we merken dat we voorzien in een behoefte. De samenleving gaat steeds meer uit van zelfredzaamheid van mensen maar dat is niet altijd reëel. Het is dan belangrijk dat dit werk namens de kerken gebeurd.
Als coordinatoren van de inloophuizen zijn wij dankbaar dat we dit werk namens de kerken mogen doen.
Echter, dit kan niet zonder hulp van de vele vrijwilligers, zonder financiele bijdragen vanuit de kerken en zonder uw voorbede voor het werk. Daarom van harte aanbevolen!
Hartelijk dank voor uw bijdrage en betrokkenheid !

Het Lindenhuis: Ton Verweij
Vollenhove: Ina Duit
Zeist-West: Marianne Krijgsman
Zeist-Centrum: Rianne Verduin

Voor meer informatie: https://wijkinloophuizen-zeist.nl/

Vieringen rond kerstmis in KC

Kijk hier voor een overzicht van alle vieringen in het KC rond kerstmis.

Oecumenisch morgengebed Nieuwjaarsdag

Traditiegetrouw beginnen we het nieuwe jaar in het Kerkelijk Centrum om 10.30 uur met een morgengebed.
Voorgangers zijn ds. Tineke Dronkert en pastor Henk Bloem
Er is geen kinderkerk of oppasdienst.

Na het morgengebed zetten we de viering van Nieuwjaar voort met een 'heildronk'.
Iedereen is van harte welkom!

 

GOED OM TE WETEN

 Adventsmarkt was weer gezellig

Het was weer een gezellige bedoening in het KC afgelopen zaterdag.
De kerkzaal was omgebouwd tot een grote adventmarkt waar van alles te doen was.
Dankzij de inzet van zo vele mensen was het een gastvrij huis voor alle bezoekers.
Als u nog kosten gemaakt heeft die u wil declareren, laat dat dan zo speodig mogelijk aan Hugo Albers weten.
En natuurlijk ook als u nog opbrengsten heeft, dan voegen we die samen met de bruto opbrengst van ongeveer € 440 voor de inrichting.


De taarten waren weer heerlijk
Uiteindelijk hebben we 30 taarten binnen gekregen, meer dan we die dag opkonden.
Een jury, gevormd door Tineke Dronkert en Anneke van Bentum, heeeft alle 3 taarten geproefd en kwam unaniem tot de concluise dat de Förstertorte van Dorothea Manintveld de lekkerste was en ook keurig uitgevoerd.
Het recept van deze taart heeft Dorothea uitgeschreven en kunt u hier op de website vinden.

Op de Kabelkrant RTV Zeist is een kort filmpje verschenen dat aan het begin van de middag is opgenomen. Een aantal foto's vindt u hier.

 

Oude stoelen en tafels

Deze maand komen de nieuwe tafels en stoelen voor ontmoetingsruimte en drie consistories.
Het oude materiaal is dan niet meer nodig.
Voordat we de oude stoelen en tafels afvoeren zijn er misschien gemeenteleden die hiervoor belangstelling hebben.
Het betreffen de stoelen en tafels uit de consistories en de lage stoelen maar ook de lage tafels uit de ontmoetingsruimte.
Wie belangstelling heeft kan zich bij Gerard v Heiningen melden.
Wij willen dit wel graag weten voor 13 december.
Koos Keestra, Gerard van Heiningen

 

OMZIEN NAAR ELKAAR

Dank voor de hulp

Zondagmorgen na de kerkdienst lagen er een ongeveer 20 kerstattenties op de tafel in de ontmoetingshal met de vraag wie van u er één mee wilde nemen om te bezorgen bij een gemeentelid .
Binnen een mum van tijd waren ze allemaal weg.
 Dit noem ik nu echt ‘ omzien naar elkaar’
Nogmaals dank jullie wel en een hartelijke groet
Rianne Hoetink (diaken)

Wereldlichtjesdag 8 december

Elke tweede zondag in december wordt WereldLichtjesDag gehouden.
Op deze dag omstreeks 19.00 uur steekt men over de hele wereld kaarsjes aan ter nagedachtenis aan alle kinderen die, op welke leeftijd en om welke reden dan ook, zijn overleden.
In Zeist wordt WereldLichtjesDag voor de zesde keer georganiseerd in Afscheidshuys ’t Zeisterbosch. Graag nodigen wij u uit om deze bijeenkomst bij te wonen.
Deze uitnodiging geldt voor eenieder die een kind mist. Ouders, broers, zussen, opa’s, oma’s, andere familieleden en voor mensen die zich betrokken voelen.
U kunt zich aanmelden door ons een e-mail te sturen. Geef daarbij ook graag de naam van uw overleden kind(eren) door.

Datum: Zondag 8 december 2019
Locatie: Afscheidshuys ‘t Zeisterbosch, Laantje zonder Eind 5 (hoek Woudenbergseweg 44A) 3701 BT Zeist
Inloop: 18.45 uur | Start bijeenkomst: 19.00 uur
Na afloop is er gelegenheid om na te praten
Eindtijd: Circa 20.30 uur

Mail: info@drentuitvaartverzorging.nl

 

Groepsreis naar Ghana in het najaar 2020

Het meerjaren wijkproject van PKN Zeist West “Beter inkomen voor de karitéboerinnen in Ghana” is een project van Kerk in Actie. Partnerorganisatie in Ghana is de Presbyteriaanse Kerk.
De ZWO commissie heeft bij haar keuze voor dit meerjaren project onder meer als voorwaarde dat het een bereisbaar project moet zijn.
Nu is een plan uitgewerkt vanuit de contacten met Kerk in Actie en samen met enkele andere PKN wijkgemeenten in de regio die ook dit landbouwproject van de karité boerinnen steunen, voor een gemeentereis naar Ghana.
Een gemeentereis georganiseerd door Kerk in Actie, met het doel de projecten te bezoeken die samen met Kerk in Actie worden gesteund.
Op reis met Kerk in Actie ben je letterlijk te gast. U ontmoet mensen in het land waar u heen reist en krijgt een kijkje achter de schermen van de partnerorganisatie. U ervaart hoe Kerk in Actie de projecten ondersteunt.
De inhoud van deze reis ligt niet kant en klaar op de plank. Deze gaat Kerk in Actie met u en de partnerorganisatie afstemmen.
Het wordt een reis van 10 – 14 dagen in de periode oktober/november 2020. De definitieve dagen worden afgestemd met de groep.
Gestreefd wordt naar 15 – 20 gemeenteleden, afkomstig van 4 á 5 wijkgemeenten uit de regio.
De prijs voor deze reis zal liggen tussen de € 1.500,- en € 2.000,- pp.
Belangstellende voor deze gemeentereis worden gevraagd hun belangstelling kenbaar te maken vóór het einde van dit jaar bij de ZWO commissie, Jan Hortensius.
Wilt u meer informatie over deze unieke mogelijkheid om het project dat onze wijkgemeente via Kerk in Actie steunt te bezoeken, neem dan contact op met de ZWO commissie, Jan Hortensius of Karina Tolsma.
Wil u meer informatie over de gemeentereizen die Kerk in Actie organiseert, kijkt u dan op:
https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/reizen/gemeentereis-op-maat

Adventsviering ouderen

Op maandag 16 december hebben wij een adventsviering voor alle mensen van onze kerk die 80 jaar of ouder zijn.
Het is de bedoeling dat we om half elf samen komen voor ontmoeting, onder het genot van een kopje koffie of thee.
Om half twaalf begint de adventsviering, die door onze wijkpredikant Tineke Dronkert gehouden zal worden.
Tijdens de viering is er een collecte voor het inloophuis in Zeist West.
Tenslotte gaan we om half een  ter tafel waar een lunch geserveerd wordt.
Om half twee willen we de bijeenkomst afsluiten.
Iedereen van 80 jaar en ouder hebben we persoonlijk  uitgenodigd.
Mocht u tot de doelgroep horen en geen  uitnodiging  hebben gehad dan kunt alsnog bellen met Heleen van den Berg : 6932970

Amnesty Schrijfmarathon 2019

Zaterdag 7 december kunt u tussen 10 en 17 uur meedoen met de Amnesty Schrijfmarathon 2019.
Die wordt gehouden in ons Kerkelijk Centrum.


Dinsdag 10 december is de dag van de mensenrechten. Rond die dag schrijven mensen over de hele wereld brieven aan autoriteiten die mensen, die voor mensenrechten opkwamen, gevangenhouden. Dit jaar speciaal voor jongeren die worden gediscrimineerd, gemarteld en onterecht vastzitten.
We roepen presidenten en ministers op hen eerlijk te behandelen. En het helpt!
Gewetensgevangenen komen vrij, discriminerende wetten worden aangepast en daders worden berecht.
Schrijf mee s.v.p. Voorbeeldbrieven zijn aanwezig. Stuur daarnaast ook een kaart aan de gevangene. Heeft u nog geschikte ansichtkaarten neem die dan mee.

Zondag 8 december na de kerkdienst schrijven we in de consistorie.


 

 

 

Opbrengst collectes en FairTrade

De opbrengst van de collecten van zondag 1 december is:

 

Lief en leed

Bloemen afgelopen week  

* Zondag 1 december zijn de bloemen met een groet van de gemeente gegaan naar naar Joke van Dokkum. Zij is vorige week geopereerd en is weer thuis om verder te herstellen. 

Bedankjes  

* Als je in de kerk zit en bij de mededelingen hoort dat de bloemen van de kerk voor iemand zijn bestemd dan denk je niet dat dit jezelf een keer zal overkomen. Maar afgelopen zondag was dit wel het geval, Corry van Limpt bracht een prachtige bos voor mij mee, namens de kerk, zeer bedankt, niet alleen voor de bloemen maar zeer zeker ook voor het aan mij denken. Hartelijke groet, Joke van Dokkum. 

Nieuwe adressen  

* Adressen vanuit de gemeente voor de zondagse bloemengroet kunt u sturen aan bloemengroet@pknzeistwest.nl. Graag jong en oud, vreugde en verdriet, of andere bijzonderheden. U kunt eventueel ook bellen en een bericht inspreken op de volgende nummers: Jannie van Beest 06- 30 25 41 98 of Chantal van Lieshout 030-69 59 931 (de voicemail wordt aangenomen met de familienaam Wagenaar).  

 

ACTIVITEITEN               

Schilderen met de Ontmoetingsgroep

Op woensdagmiddag 11 december gaan we weer een lied schilderen in het teken van Advent. Corja en Jolien leiden deze middag.
Deze keer is gekozen voor lied 860: Gij die ons hebt geschapen.
Eerst gaan we het lied lezen, luisteren naar de muziek, zingen, bespreken wat ons aanspreekt in de tekst van de coupletten. Daarna gaan we schilderen, waarbij het niet om ‘mooi’ gaat maar om in kleur en vorm uitdrukking te geven aan hoe je de tekst ervaart. Ervaring met schilderen is niet nodig.
Vanwege de vloerwerkzaamheden in het KC vindt de schildermiddag plaats in het verenigingsgebouw van De Grifthoek (het volkstuinencomplex bij de Saestum voetbalvelden).
We beginnen om 14.00 uur met koffie en thee. Uiterlijk 17.00 uur sluiten we de middag af.
We hebben al een mooie groep, maar er kunnen eventueel nog twee mensen bij.
Je kunt je aanmelden tot uiterlijk 10 december bij ontmoetingsgroep@pknzeistwest.nl

49e Kerstzang voor Iedereen in de Nieuwe Kerk

Op zondag 15 december vindt voor de 49e keer de Kerstzang voor Iedereen plaats.
Tijdens deze laagdrempelige en sfeervolle viering worden de bekende kerstliederen gezongen.
Burgemeester Koos Janssen leest het kerstevangelie en houdt een korte kersttoespraak. Spreekster is Margriet van der Kooi, ziekenhuispastor en schrijfster (www.margrietvanderkooi.nl).
Aan de Kerstzang voor Iedereen verlenen Drumfanfare Jonathan (onder leiding van Bryan Verel), het Zeister Mannenkoor (onder leiding van Arie Perk) en organist Peter van Nes muzikale medewerking.
De kerstviering vindt plaats in de Nieuwe Kerk, Boulevard 2a in Zeist.
De kerkdeuren zijn vanaf 18.30 uur open: de dienst begint om 19.00 uur.

Er is een collecte aan het einde van de dienst ter bestrijding van de onkosten.

 

 

 


Kerstsamenzang Credo

CREDO, de koorvereniging die iedere woensdagavond in het Kerkelijk Centrum repeteert en waarvan 35% van de koorleden ook hier kerkt, nodigt u uit om op 21 december a.s. te komen luisteren en meezingen tijdens een Kerstsamenzang die om 15.00 uur begint en een uur zal duren. De kerkzaal is open vanaf 14.30 uur.

Het koor zingt bekende kerstliederen o.a. van Bach en Buxtehude, terwijl ook de romantische wat oudere kerstliederen aan bod komen. Dit alles onder de bezielende leiding van onze dirigent Hilbert Kamphuis, bijgestaan door onze zeer getalenteerde vaste begeleider Wim Brunsveld die ons zal verrassen met een schitterend muzikaal intermezzo. Om het geheel nog feestelijker te maken hebben wij Esther Rinsma, sopraan, bereid gevonden het koor te ondersteunen en ook solo enkele liederen ten gehore te brengen.

Komt allen en breng uw familie en buren mee! Na afloop is er gelegenheid gezellig na te praten in onze geheel vernieuwde ontmoetingsruimte. Dit alles onder het genot van koffie/thee of glühwein. De toegang is geheel gratis, na afloop wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de onvermijdelijke onkosten. Tot 21 december!

Tienerclub JeS! organiseert Bingo

Tienerclub JeS! is op zoek naar prijzen en prijsjes voor een bingo op vrijdagavond 10 januari van 19.30-20.30 uur..
En daarvoor hebben we uw hulp nodig.

Toen we de tienerclub JeS! (met tieners uit de Bron, Noorderlicht en Zeist-West) vroegen of ze dit jaar misschien ook iets voor een ander wilden doen kwamen ze direct met het idee van een Bingo.
Het zou leuk zijn wanneer jullie hier bij aanwezig zijn!
De bingokaarten zijn maar € 1,- per stuk en er is gratis koffie en thee
De opbrengst is voor het Wereld Natuurfonds, dit hebben de jongeren zelf uitgekozen.

De jongeren zijn al druk bezig geweest om een plan te maken, taken te verdelen en flyers te maken. Binnenkort hangen we de flyer in de ontmoetingsruimte op het prikbord.
Maar wij vragen jullie ook om een klein beetje hulp.

• Heeft u op zolder of in de schuur (of gewoon in de huiskamer) nog goed bruikbare spullen staan waar u eigenlijk afscheid van wil nemen of wat u niet meer gebruikt? Schenk het als prijs voor de bingo!
• Wie wil er een cake, taart of koekjes bakken die we als prijs kunnen aanbieden?
• Wilt u 10 januari komen en neemt u nog gezellig iemand mee?

De bingo wordt gehouden in de Noorderlichtkerk, Bergweg 92b in Zeist.

Groeten,
Inge Enserink-Nijeboer, ouderling Jeugd en Gezin en Miriam Bierhaus
jeugdwerk@pknzeistwest.nl
06 29 60 60 12

 

Agenda deze week

za 7 dec     10.00-17.00u      Amnesty Schrijfmarathon, dit jaar speciaal voor jongeren, KC 

zo 8 dec     Na de dienst        Amnesty Schrijfmarathon, consistorie 

zo 8 dec     19.00 u              Wereldlichtjesdag, Afscheidshuys, t Zeisterbosch 

wo 11 dec   14.00-17.00u      Schilderen met de ontmoetingsgroep, bij het lied: Gij die ons hebt

geschapen", Verenigingsgebouw van de Grifthoek

(volkstuinencomplex) ipv KC (uiterlijk 10 dec. aanmelden) 

wo 11 dec   19.30 u !            Vesper met thema: de hemel raakt de aarde", Doopsgezinde Kerk 

vr 13 dec    19.45 u              Gespreksgroep ontmoetingen met God, leidraad: een goed verhaal" 

za 14 dec    16.30-17.30u      Zaterdagmiddagmuziek, Adventsconcert, Amersfoorts Kamerkoor

o.l.v. Rienk Bakker, Sionskerk 

zo 15 dec    15.00 u              Kerstmatinee, Le Shaddai, Kapel Dijnselburg 

zo 15 dec    19.00 u              Kerstzang voor iedereen, m.m.v. Drumfanfare Jonathan en Zeister

Mannenkoor, Nieuwe Kerk, Boulevard 2a Eerder verschenen

 

Nieuw programma Ontmoetingsgroep Een afwisselend programma van samen dingen ondernemen voor iedereen.

Jeugdwerk Protestantse Gemeente Zeist Download de folder met de activiteiten voor de verschillende leeftijdsgroepen

 

 

Sluitingstijd kopij

De sluitingstijd voor kopij voor de website en de Nieuwsbrief is op donderdagavond 20:00 uur.
Stuur uw berichten aan 
publiciteit@pknzeistwest.nl.

 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pl462.gif

http://www.pknzeistwest.nl/images/pcp.gif

 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifWijkgemeente 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifKerktaxidienst 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifWijziging E-mail adres? Geef het door! 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifKopij Insturen 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifCollectebonnen bestellen 

http://www.pknzeistwest.nl/images/pdot.gifPrivacyverklaring