Onlangs verscheen nummer 1 van 2018
van Th&ma Hoger OnderwijsHierbij ontvangt
u een overzicht van de inhoud.
 
De lange termijn
Th&ma 25 jaar
 
Interview: Roel in 't Veld
'Onbegrijpelijk dat jonge wetenschappers geen amok maken’
door: Elma Drayer

‘Veel zogenaamde beleidsbeslissingen zijn helemaal geen beleidsbeslissingen, maar gewoon na-aperij’, aldus Roel in ’t Veld. En hogeronderwijsbestuurders zouden hun medewerkers rust moeten gunnen. ‘Het helpt niet echt als je steeds een plantje uit de grond trekt om te kijken of het al gegroeid is.’

Decennia lang al beweegt hij zich in de wereld van het hoger onderwijs: als bestuurder en ambtenaar, als lector en hoogleraar, als adviseur. En dan was hij ook nog eens staatssecretaris onderwijs voor de Partij van de Arbeid in het derde kabinet-Lubbers, zij het ultrakort. Tegenwoordig is Roel in ’t Veld associate bij het jonge adviesbureau KWINK...

 
 
Hoofdredactioneel
Bij het 25-jarig bestaan
door: Sijbolt Noorda

De hervormingen werden aanvankelijk met tandengeknars aanvaard, maar stilaan beginnen de meeste faculteiten te ervaren dat ze de universiteit goed hebben gedaan.

Dixit Leon De Meyer, gekend assyrioloog, terugziende op organisatorische veranderingen die hij als rector van de Gentse universiteit begin jaren negentig had geïnitieerd. Het ging, kort gezegd, om de ombouw van een traditionele, gefragmenteerde professorenuniversiteit tot een universiteit met meer verantwoordelijkheden voor het faculteitsniveau en vooral met een sterkere samenhang in de onderwijsorganisatie. Ik las de uitspraak van oud-rector De Meyer (1928-2006) in een interview in een van de allereerste nummers van Th&ma...
 
Wat is straks een diploma waard?
De erosie van de kwalificatiefunctie in het hoger onderwijs
door: Dirk Van Damme
 
Ook in Vlaanderen en Nederland kalft de waarde van traditionele diploma’s af, waarschuwt OESO-topman Dirk Van Damme. ‘Op middellange termijn zullen werkgevers en studenten in een merkwaardige coalitie stappen om de dominantie van universiteiten en hogescholen inzake kwalificatie te bestrijden.’

Eind 2015 baarde een artikel in de Britse editie van The Huffington Post enig opzien. Het mondiale consultancybedrijf Ernst & Young liet weten dat het voortaan bij zijn rekrutering niet meer naar diploma’s zou kijken. Er is volgens het bedrijf immers “no evidence that success at university correlates with achievement later in life”...
 
 
Onzekerheid troef na brexit
De ongewisse toekomst van de Brits-Nederlandse samenwerking in het hoger onderwijs
door: Marijk van der Wende & Jurgen Rienks

Voor een Angelsaksisch georiënteerd land als Nederland zullen de gevolgen van het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie aanzienlijk zijn. Dat is wel zeker, ook als het gaat om het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek. Maar hoe het precies zal uitpakken en wat eraan te doen is – om ongewenste effecten zoveel mogelijk te beperken – daarover bestaat veel onzekerheid. Alle reden om te proberen een en ander in kaart te brengen...
 
 
Verder in Th&ma 2018, nummer 1:
 • Jankarel Gevers
  Column
   
 • Loek Vredevoogd
  Operatie geslaagd!
 • Liesbeth van Welie
  On a Voiceless Shore
 • Paul Bisschop & Siemen van der Werff
  Eindelijk een realistische methode. Het meten van arbeidsmarktperspectief met integrale data
 • Itzél Zuiker, Ineke Lam, Paul Adriaanse, Wieger Bakker, Manon Kluijtmans & Jan van Tartwijk
  Levenslang leren. Uitgangspunten voor postacademisch onderwijs
 • Jeroen Huisman
  Stilstand geeft ruimte
 • Filip Verhoest
  Zonder oud-rector Leon De Meyer waren de hervormingen er nooit gekomen
 • Robin Bauwens, Mieke Audenaert & Adelien Decramer
  Wees vooral fair. Hoe je burn-out onder jonge academici tegengaat
 • Ann Van der Auweraert & Erik Blokland
  De docent als onderzoeksbegeleider. Ontwerprichtlijnen voor professionalisering
 • Herman Blom, Martin Struik & Jan Waalkens
  Afstudeerscripties kunnen zoveel beter. Inventarisatie en aanbevelingen
 • Han van Dissel & Liesbeth van Welie
  Hoe staat het met de studentenmobiliteit? De cijfers nader bekeken
 • Eric Halsberghe
  Perspectieven gevraagd. Naar een veelzijdige en multidimensionale beschrijving van kwaliteitszorg
 • Edvard Houtkoop
  Waartoe leiden wij op? Eendrachtig samenwerken aan een nieuw opleidingsprofiel
 • Kees Kouwenaar
  Het kan zoveel beter. Selectieve toelating tot masteropleidingen
 • Rudy Oude Vrielink, Hetty Booijink, Jolande van Meer, Erwin Hans & Jos van Hillegersberg
  De balansdriehoek. Balanceren tussen student-, docent- en organisatiebelangen
 • Boeken & bladen
Instondo B.V.
Binnen Kalkhaven 231
3311 JC Dordrecht