ONLINE IN DIALOOG
OVER HET KWALITEITSKADER VERPLEEGHUISZORG
 
Geachte heer of mevrouw, beste (centrale) Cliëntenraad, 
 
Begin dit jaar is het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg van kracht geworden.
In dit Kwaliteitskader is per thema aangegeven wat de cliënt en zijn of haar omgeving mag verwachten van kwalitatief goede zorg en bejegening.
 
Het Kwaliteitskader biedt cliëntenraden de nodige kansen om daadwerkelijk de kwaliteit van zorg te beïnvloeden.
Maar eerlijk is eerlijk... het is voor veel cliëntenraden veel om door te nemen.
 
Daar willen wij u bij helpen en daarom hebben wij samen met Synmind de belangrijkste punten op een rij gezet.
Deze punten zijn het uitgangspunt voor een online Kwaliteitsdialoog die u als cliëntenraad kunt gaan voeren.
Op deze manier kunt u met elkaar van gedachten wisselen over de vier hoofdthema’s in het Kwaliteitskader:
 
-Compassie
 -Uniek zijn
 -Autonomie
 -Zorgdoelen

U discussieert over hoe het ervoor staat met de uitgangspunten van het Kwaliteitskader en u bedenkt met elkaar verbeteringen. Geen afvinklijst, maar een Kwaliteitsdialoog!
 
Met de resultaten van deze dialoog kunt u goed in gesprek met bestuur, management en andere professionals.
 
Wilt u meer informatie en/of een kijkje nemen in een demo van de Kwaliteitsdialoog?  
 
Hiervoor neemt u contact op met Fred Balhuizen, T: 06 204 203 71 of
E: f.balhuizen@synmind.nl
 
 
 

 
THEMABIJEENKOMSTEN OVER HET KWALITEITSKADER
 
De themabijeenkomsten rondom het Kwaliteitskader (https://ymlp.com/zY0Co8) die worden gehouden door Pieter Adriaan Bruin in Hoogeveen blijken een groot succes. Ondanks het inlasten van extra bijeenkomsten zitten ook de laatste twee bijeenkomst van dit jaar (14 en 19 december) al helemaal vol. 
 
Wij zullen deze bijeenkomsten in 2018 zeker voortzetten in verschillende regio's in het land. Houdt u hiervoor onze website en onze nieuwsbrief in de gaten!
 
Ook is het mogelijk een themabijeenkomst te laten organiseren bij u op locatie. U kunt eventueel andere clientenraden uit uw regio daarbij uitnodigen. Wij helpen u daar dan graag bij.
 
Natuurlijk kunt u ook een workshop of cursus aanvragen over het Kwaliteitskader voor uw eigen (centrale) clientenraad.
 
Neem hiervoor contact op met:
Marika Biacsics
T: 06 51 22 25 05
E: marika@ncz.nl 
 
 
 
 
 
 
 
NIEUW:Leergang (onafhankelijk/vice) voorzitter (centrale) Cliëntenraad
 
 
Het voorzitten van een (centrale) cliëntenraad lijkt vaak gemakkelijker dan het is.
Soms lijkt een cliëntenraad op een kruiwagen met kikkers: hoe houd je ze allemaal binnen? Je taak is om te zorgen voor focus binnen de raad; het uitvoeren van de medezeggenschap. En dan het liefst ook nog in een prettige sfeer en met goed contact met de Raad van Bestuur of de directie.
Om jou, als (onafhankelijk) voorzitter, zo goed mogelijk voor te bereiden heeft NCZ een Leergang ontwikkeld om je inzicht te geven in je rol, je taak èn je functie.  
In 3 dagdelen ga je onder leiding van de trainer, Hans van Dinteren, aan de slag om ervoor te zorgen dat je na afloop van de leergang de focus binnen de raad op het uitvoeren van de medezeggenschap weet te stimuleren en te controleren. 
Je hebt nu voldoende kennis opgedaan over je rol als voorzitter en over de rol van de cliëntenraad in de samenwerking met de Raad van Bestuur / Management en andere geledingen.  

    De bijeenkomsten worden gehouden in Duiven op de volgende dagdelen: 8 februari 2018, 8 maart 2018 en 5 april 2018 telkens van 13.00 tot 16.00 uur. 
 
    
WWW.NCZ.NL