eNews | 10 november 2017 | week 46
DEZE WEEK
• Strijdersteam
• Gemeentevasten
• Senioren
• M15
• Bijbelscholen
• Echtparenavond
• Alleenstaande ouders
• Bijzondere bruiloften
• Programma november
• Bijzondere data
• Christian Sambo
• Suriname
• Sint Maarten
• Overleden
• Praise 
 
ZONDAG 10.00 EN 12.45 UUR

AGENDA WEEK 46
12 t/m 19 november 2017

MAANDAG
10.00 uur  Voorbede
18.00 uur  Maranatha Radio 102.4

WOENSDAG
10.30 uur  Seniorenclub
19.30 uur  Woensdagavond-
                samenkomst

DONDERDAG
10.00 uur  Voorbede
19.30 uur  Evangelisatie
 
VRIJDAG
19.30 uur  M15

ZATERDAG
09.30 uur  Maranatha Bijbelschool
09.30 uur  Maranatha Basics 
 
ZONDAG
10.00 uur  Samenkomst 
10.00 uur  TeenEncounter
12.45 uur  Samenkomst
MARANATHA GEGEVENS

Adres Kerkgebouw
Hoek Cabot-/Vasco da Gamastraat
Amsterdam (nabij Mercatorplein)
Tel.: 020 616 46 89
klik hier voor de routebeschrijving

Samenkomsten
Woensdag 19.30 uur
Zondag 10.00 uur
Zondag 12.45 uur
De samenkomsten vinden plaats in het kerkgebouw.

Adres Secretariaat
Meer en Vaart 318
1068 LG Amsterdam
Tel.: 020 667 58 58
Fax: 020 410 06 30

Openingstijden Secretariaat
Dinsdag t/m vrijdag van
09.00 uur tot 16.30 uur
INTERNET

Website:
Email:
Email Apostel S.L. Hofwijks:
REKENINGNUMMERS
 
ING: 48 63 720
(IBAN:NL58 INGB 0004 8637 20)
 
ABN AMRO: 46 10 95 440
(IBAN:NL46 ABNA 0461 0954 40)

BOUWFONDS:
ABN AMRO: 50 12 82 890
(IBAN:NL05 ABNA 0501 2828 90)
GEMEENTEN

Zondag 09.30 uur
El Grecostraat 171
(Tussen de Vaarten)
Almere 

Zondag 10.00 uur
Bontekraai - Kraaiennest
Amsterdam Zuid-Oost

Zondag 10.00 uur
Gemeente Nieuw Leven
Hoofdweg 3
Wageningen,
Nickerie, Suriname

Zondag 10.00 uur
Gemeente Alpha en Omega
Calcutta, Saramacca
Weg naar Coppename, km. 63,5
Suriname

Zondag 10.00 uur
Iglesia Avivamiento Aruba
Pos Chiquito 11 B
Aruba
 
Zondag 11.00 uur
Gemeente MCTC
Huigenbos 100 A
A/dam Zuid-Oost
(Engelse dienst)
MARANATHA TV
 
Zaterdag
11.00 uur Family7
Zondag
01.00 uur Salto 2
13.00 uur Salto 2
17.00 uur Salto 2
20.00 uur Salto 2
Donderdag
12.00 uur Salto 2

MARANATHA TV BUITENLAND

Zaterdag
13.00 uur Curaçao
Zondag
08.00 uur Curaçao
Zondag
08.30 uur Suriname UCB
14.00 uur Suriname ATV
Zondag
16.00 uur Curaçao

MARANATHA TV LIVESTREAMS/ON DEMAND)
 

De tong, zegen of vloek
Overdenking door Apostel S.L. Hofwijks
  
De tong is een klein lid van het lichaam en "toch voert ze een hoge toon". Ze beheerst het gehele lichaam van de mens. De tong kan een grote zegen zijn, maar ook een vloek. Wie zijn tong in toom kan houden, kan zijn hele lichaam beheersen en onder controle houden. In deze overdenking wil ik beide kanten van de werking van de tong belichten. 
Ik zal beginnen met het beeld dat Jakobus schetst. Hij geeft een zeer negatief beeld van de tong van de mens en toch is dit waar. 
Ik citeer Jakobus 3 vanaf vers 6: "De tong is een vuur, zij is de wereld der ongerechtigheid; de tong neemt haar plaats in onder onze leden, als iets, dat het gehele lichaam bezoedelt en het rad der geboorte in vlam zet, terwijl zij zelf in vlam gezet wordt door de hel."
In vers 8 zegt Jakobus: "...maar de tong kan geen mens bedwingen. Zij is een onberekenbaar kwaad, vol dodelijk venij."
Wat een omschrijving van de werking van de tong. Ze kan een ravage aanrichten in ons persoonlijk leven en in dat van anderen. De tong kan mensen kapotmaken. Relaties, huwelijken, gemeenten, gezinnen, zijn al uiteengerukt door de tong. Geen wonder dat Salomo schrijft in Spreuken 18:21:  "Dood en leven zijn in de macht van de tong, wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten." Het kwaadspreken en/of lasteren heeft menigeen in grote problemen gebracht. Mensen die niet toegewijd zijn aan de Here, laten hun tong door de tegenstander gebruiken. Een kwaadspreker of lasteraar vervloekt de ander met zijn tong. Hij klaagt zijn broeder of zuster aan. 
Aan de andere kant kan de tong tot grote zegen zijn. We kunnen mensen zegenen met onze tong. In Spreuken 18:4 lezen we: "De woorden van iemands mond zijn diepe wateren, een bruisende beek, een bron van wijsheid". Dus zo kan ze ook zijn. Een grote zegen. 
Met onze tong kunnen we mensen bemoedigen en we kunnen voor hen pleiten. De woorden die we spreken, zijn belangrijk voor ons persoonlijk leven. We kunnen, indien we de woorden naar Gods Woord uitspreken, een overwinnend leven leiden. Gods Woord, in ons hart geboren en met onze tong uitgesproken, wordt een geestelijke kracht. "Het Woord van God is levend en krachtig..." Hebreeën 4:12. 
Als we onze tong effectief willen gebruiken, zodat we tot zegen zijn voor onszelf en voor anderen, moeten we beginnen om de Woorden van God op de tafel van ons hart te schrijven. Volgens Psalm 45:2 is onze tong de stift, dus onze pen. Alles wat we zeggen met onze tong, wordt geschreven op de tafel van ons hart. We moeten er dus voor zorgen dat we de juiste woorden uitspreken, zodat ook de juiste woorden worden geschreven op de tafel van ons hart. Dan zullen we met recht kunnen zeggen: "Er is LEVEN in de macht van de tong!" 

Strijdersteam
Het Strijdersteam van MM gaat gewoon door met strijden, maar niet meer op zondag tijdens de samenkomsten. Dit vanwege onder andere de overlast. Er mag na de middagsamenkomst en op de zaterdagen gestreden worden. Volgens afspraak en in overleg met het Strijdersteam. 

Gemeentevasten
 
Denk aan de gemeentevastendag van zaterdag 11 november. U bent dan welkom in de kerk waar wij van 12.00 tot 14.00 uur samenkomen om te bidden voor de gemeente en tal van andere zaken.
Senioren
De senioren van de gemeente zijn van harte welkom op de clubochtend van woensdag 15 november, die plaatsvindt in de kerk. De seniorenbijeenkomsten zijn voor alle gelovigen vanaf 55 jaar.
De dienst begint om 10.30 uur en duurt tot ongeveer 12.30 uur.
M15
Wij herinneren de gemeente aan de M15-avond van vrijdag 17 november. Op deze avond komen de gelovigen in hun eigen buurt bij elkaar voor een korte studie, gebed en fellowship. De M15’s beginnen om 19.30 uur. U bent er van harte welkom.
Voor meer informatie kunt u contact op nemen met het kantoor, tel. 020-667 58 58 of per mail: info@maranatha.nl.
Bijbelscholen
Zaterdag 18 november staat in het teken van onze twee scholen die plaatsvinden in de kerk:
De Maranatha Basics: deze vindt plaats in de Bijzaal en begint om 09.30 uur.
Indien u onlangs uw leven aan de Heer gegeven heeft, bent u van harte welkom om de Maranatha Basics bij te wonen. Ook gelovigen die meer willen weten over de fundamenten van het Woord van God, zijn van harte welkom.
Let wel, in de maand december is er geen Maranatha Basics. De Maranatha Basics is om ongeveer 14.00 uur klaar.
Maranatha Bijbelschool: Deze school begint eveneens om 09.30 uur en vindt plaats in de Wijkzaal. In de maand december is er ook geen Maranatha Bijbelschool.

Echtparenavond
Als het goed is, hebben alle echtparen van de gemeente een uitnodiging ontvangen voor onze jaarlijkse echtparenavond, die gehouden wordt op zaterdag 2 december in het Schiphol A4 Van der Valk hotel. Indien u geen uitnodiging heeft ontvangen en deel wilt nemen aan onze echtparenavond, kunt u zich ook via onze website www.maranatha.nl/echtparenavond-2017 aanmelden. Let wel, er zijn kosten verbonden aan deze bijzondere avond.
U kunt u tot en met zondag 26 november aanmelden.
Extra bericht:
Echtparen die na de echtparenavond willen overnachten in het hotel, kunnen dat voor euro 75,00 doen. Zij krijgen  een Luxe Standaardkamer voor 2 personen, inclusief uitgebreid ontbijt buffet, excl. 6,05% City Tax. 
Aanmelden kan via ons Secretariaat

Alleenstaande ouders
Vergeet uw aanmelding voor de bijzondere lunch niet. Deze lunch organiseren wij speciaal voor de alleenstaande ouders met thuiswonende kinderen t/m 21 jaar. De lunch vindt plaats op zaterdag 25 november, aanvang 12.00 uur, in het Schiphol A4 Van der Valk hotel. Aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar in de Infokamer en in onze gemeenten Maranatha Almere of Maranatha Zuidoost op de boekentafel. U kunt zich tot uiterlijk zondag 19 november aanmelden.
Let op: Het vervoer naar het hotel wordt, indien nodig, geregeld. 

Bijzondere bruiloften
Op zondag 12 november viert echtpaar Sleur-Breinburg hun zilveren bruiloft. Zij zijn dan 25 jaar getrouwd.
Zondag 12 november vieren br. Noël en zr. Melissa Sweeb-van Ommeren hun koperen bruiloft. Zij zijn dan 12½ jaar getrouwd. 

Programma
12 november – 10.00 – S.L. Hofwijks
12 november – 12.45 – S.L. Hofwijks
19 november – 10.00 – John Hofwijks
19 november – 12.45 – Cornelly Touwnaar
26 november – 10.00 – S.L. Hofwijks
26 november – 12.45 – S.L. Hofwijks

Bijzondere data
Alvast enkele bijzondere data:
25 november – Lunch alleenstaande ouders in het Van der Valk hotel A4
02 december – Echtparenavond in het Van der Valk hotel A4
20 december – Seniorendag ( inclusief 75plus gelovigen)
24 december – Christmas Celebration in de RAI
22- 24 maart 2018 – IMC2018
Christian Sambo
Christian Sambo is regelmatig in het buitenland voor zijn bediening.
Op 7 november is hij op uitnodiging van pastor W. Salami van de Morningstar Church vertrokken naar Abuja – Nigeria. Hij zal dienen tijdens de International Conference & Leadership Summit. Hij is tot 14 november afwezig.
Op 20 november gaat hij naar Montreal Canada. Hij zal er diverse spreekbeurten vervullen. Tevens zal hij een interkerkelijke jeugd ministry “Kingdom Revolution Impact” meemaken. 

Suriname
Oudste Uriel Smit vertrekt op zaterdag 11 november voor een maand naar Suriname. 
Zijn vrouw, zr. Ultra Smit, hoopt volgende week voor 3 weken naar Suriname te gaan.

Sint Maarten
Zr. Natascha Richardson-Ramazan is in Nederland voor een maand. Zij heeft die verschrikkelijke orkaan, die zij monster noemde, op Sint Maarten meegemaakt. Zij is op 6 november aangekomen en is blij om een maand in Nederland te mogen zijn. 

Overleden
Zr. Josta Stadwijk is op 6 november in de leeftijd van 70 jaar overleden. De uitvaart vindt plaats op woensdag 15 november aanvang 10.45 uur op de Nieuwe Oosterbegraafplaats- Amsterdam. 

Praise 
De jongeren zullen op 26 november de Praise in beide diensten leiden. Het ligt in de bedoeling dat de jongeren op de laatste zondag van de maand de Praise doen.
 
MARANATHA MINISTRIES | Adres kerk: hoek Cabot-/Vasco da Gamastraaat |  www.maranatha.nl