NIEUWSBRIEF
November 2017
    
 
Beste vrienden van Christen Forum Gent,
 
Ook al duurt het nog even voor we onze eerste lezing houden, is het nieuwe werkjaar toch al volop in gang getreden. Daarom maken wij u graag attent op de lezingen die wij u de komende maanden zullen aanbieden.
 
Op 4 december 2017 verwelkomen we Sigiswald Kuijken, u allen welbekend als de drijfveer achter ‘La Petite Bande’ en als gedreven muzikant en specialist van barokmuziek.
Onder de titel ‘BACH – Muziek - Mystiek’ belooft hij ons zijn introductie te bieden tot de componist die door velen als de grootste aller tijden wordt beschouwd. Zoals Sigiswald Kuijken het zelf verwoordt: ‘Aan de hand van Bachs Cantate “Nun komm, der Heiden Heiland” ( BWV 61, uit 1714) zal ik samen met het publiek op een directe en niet-professorale manier graven naar de kern van Bachs kunst en ik zal in de marge daarvan de ook opvallende band met mystiek uit alle tijden en culturen aanduiden. De innige versmelting tussen inhoud en vorm zal de leidraad zijn van de hele bespreking - en tot slot zal de cantate in stilte zonder enig commentaar her-beluisterd worden.’ Meer aansporing heeft u waarschijnlijk niet nodig.
 
Op 5 februari 2018 hebben wij het genoegen imam Khalid Benhaddou als gast te hebben. Ook hij is bij het grote publiek bekend wegens zijn onvermoeibare inzet om radicalisering bij jongeren met een islamitische achtergrond tegen te gaan. Hij is op onze uitnodiging ingegaan om op Christen Forum Gent te komen speken over het belang en de rol van het Christendom hierbij.
Hij zal zijn lezing brengen onder de titel ‘Gedeelde burgerschap, Diversiteit, Interlevensbeschouwelijke dialoog’: ‘Onze samenleving kent een enorme diversiteit. Hoe gaan we hiermee om? Hoe organiseren we een volwaardig dialoog tussen diverse culturen? Wat betekenen inclusie en pluralisme? Wat zijn de gedeelde waarden waarop het dialoog gestoeld kan zijn? Wat zijn de verschillen en gelijkenissen tussen de verschillende levensbeschouwingen? Hoe kunnen over de levensbeschouwingen heen op zoek naar de grootste gemene deler? Dit en nog veel meer komt aan bod in dit seminar.’
 
Omdat dit het veertigste werkjaar van Christen Forum Gent is, willen wij het besluiten met een andere vooruitblik maar nu vanuit christelijk en katholiek standpunt en dit op de laatste lezing van 26 maart 2018. Wij hebben hiervoor een beroep kunnen doen op Piet Raes die bekend en actief was in het Gentse voordat hij gehoor gaf aan de roep van de nieuwe bisschop van Brugge om zich daar in te zetten als bisschoppelijk gedelegeerde voor vorming, catechese en gezinspastoraal.
Zijn lezing heeft als titelChristen Paradox. Verdiepen en Verbinden - Burgerschap en Christen zijn’: ‘Het zijn uitdagende en boeiende tijden voor christenen. Want een samenleving die gebouwd is op individuele vrijheid, en bijgevolg de diversiteit en de scheiding tussen kerk en staat waardeert, stelt, meestal impliciet, twee vragen aan het adres van christenen. Wie ben je, waar is je geloof goed voor? Hoe draag jij als christen bij aan onze samenleving? In deze lezing worden beide vragen beantwoord vanuit het hart van het geloof, vanuit de paradox van christen zijn.’ 
 
Wij denken hiermee opnieuw een kwalitatief hoogstaand programma aan te bieden dat ingaat op vragen waar Christenen vandaag mee zitten. We hopen u dan ook bij deze lezingen te mogen verwelkomen die opnieuw zullen plaatsvinden in de Handelsbeurs te Gent, steeds op maandagavond om 20u00.
 
Om ons programma gratis te kunnen blijven aanbieden, doen wij wel opnieuw een beroep op u om ons hierbij te steunen. Dat kan door een overschrijving op BE26 8900 1409 3929 van VZW Christen Forum Gent. Dank hiervoor.
 
Wij danken tevens VDK Bank voor haar blijvende structurele ondersteuning.
 
Namens de stuurgroep van Christen Forum,
 
Wim Verbaal 
Voorzitter
 
Christiaan Beyaert
Secretaris
 
 
U treft de nadere informatie aan op onze website: www.christenforum.be/programma.htm en op https://www.facebook.com/christenforum
 
* * *
 
Christen Forum Gent VZW geniet de structurele steun van VDK Bank.
 
Uw bijdragen zijn welkom op rekeningnr. IBAN BE26 8900 1409 3929 en BIC VDSPBE91
 
 
 e-mail : info (at) christenforum.be / www.christenforum.be / Christen Forum Gent VZW