Januari  2016 
 
 
 
 
“Butterfly Circles : Healing Arts & Transformation"
 
 Version en français : voir plus bas 
 
 
 Wij wensen jullie een vol-ledig 2016, zwanger van magie, dromen en spontane zotheid. Zoen diegene die denkt dat je fantastisch bent en vergeet niet te dansen, zingen en te springen. Verras jezelf met nieuwe gedachten en ideeën. 
Geniet en leef een beetje meer dan vorig jaar. 
 
 
maandag 11 januari 
Maanhut voor vrouwen 
 
  "Divine Healing Lodge for Women".
Samenkomst van vrouwen die de maan eren en gebruiken als persoonlijke kracht. 
De connectie met de maan geeft voeding aan ons vrouwelijke lichaam
waarbij wij zachter, ontvankelijker en onafhankelijker worden. 
Maanmedicijn is het oudste vrouwelijke middel tegen depressie ! 
We zitten samen rond een vuur in een maanhut om er maanceremonies te doen. 
 Onderwerp : Oergodin
 
Waar : Butterfly Circles   Geertskouter 18, 1730 Asse 
Wanneer : 20 tot 21u30
Wat neem je mee : kussen, iets lekkers om te delen, laagjes warme kledij
Bijdrage : 15 euro 
Inschrijven : met een mailtje met je naam en tel.nr.  
volgende maanhut is maandag 8 februari
 
 
 
 
zondag 31 januari
 
 Reeds 17 jaar gebruik ik deze fantastische etherische oliën van Young Living.
Rudolphine geeft een geurige introductie zodat je zelf kunt voelen en ruiken hoe de oliën werken. 
 
Waar : Butterfly Circles   Geertskouter 18, 1730 Asse 
Wanneer : 15 tot 17u00
Bijdrage :  Gratis 
Inschrijven : met een mailtje met je naam en tel.nr. 
 
 
 
 
maandag 1 februari 
 
Deze reeks van workshops is voor de vrouw die in het ritme van haar vrouwelijke natuur wilt komen en die 
de spirituele kunsten wilt beoefenen. We verbinden op een diepgaand niveau en werken met spirituele voorwerpen. 
Hierbij komt aan bod : het maken van krachtvoorwerpen,de kunst van een altaar, dromen begrijpen, channeling, pendelen, ceremonies of rituelen, het werken met onze Keltische Goden en Godinnen, koken, kunst en symbolen .... 
 
Imbolc is het festival die geassocieerd wordt met de vruchtbaarheid van de aarde en de terugkeer van het licht en is gewijd aan de lichtgodin Brigit. De roomskatholieken noemen het Maria Lichtmis. 
 
Waar  : Butterfly Circles   Geertskouter 18, 1730 Asse 
Wanneer :  van 10-17u (volgende is 1 februari Imbolc) 
Wat neem je mee : iets lekkers om te delen in de groep op het einde en je hebt je priesteressenkleed aan of iets vrouwelijks.. 
Bijdrage  : 80 euro (inclusief -lichte lunch) 
Inschrijven : met een reply met je telefoonnummer
of indien je nog niks bij ons volgde dan kun je bellen op het nummer 02/452 35 79 
(De groep is beperkt tot 12 mensen in het totaal dus schrijf tijdig in)
 
 
zaterdag 14 februari
 
Reeds voor de 14 X op een rij doen wij mee aan dit prachtig aarde initiatief .

 We brengen onze stemmen in één groot klankbad samen tot we de afgescheidenheid niet meer voelen en de éénheid van harmonie mogen ervaren en opslaan . 

Verwendagje in de klank Wellness – We beginnen de dag met speciale yoga posities waarbij we heilige klanken zingen om ons lichaam te openen. Om 12 uur stipt zullen we voor de 14de keer samen zingen met de 1000 den deelnemende cirkels over heel de wereld en zullen we de AH Sound gaan zingen voor de aarde. Dit is een project dat mijn voormalige leraar Jonathan Goldman begon . 

Tot slot gaan we in verbinding met de native – spirit community door middel van één grote liefdes Ceremonie .

Iedereen welkom om in de wondere wereld van klanken te duiken.

Waar  : Butterfly Circles   Geertskouter 18, 1730 Asse 
Wanneer :  van 10-17u
Wat neem je mee : iets lekkers om te delen in de groep, matje en kussen
Bijdrage  : 70 euro 
Inschrijven : met een reply met je telefoonnummer
 
 
Workshops in het buitenland 
 
Venetië 15 juli - 20 juli (eiland en stad) "De Priesteressen" voor vrouwen (zie bijlage) 
Peru  27 oktober - 10 november  : voor mannen en vrouwen 
 
 
 
Individuele therapie en coaching
 
Elke weekdag van 9u tot 18u
 
Hier word je op een professionele manier begeleid om je fysieke, mentale, spirituele en emotionele lichaam in balans te brengen. 
Verschillende technieken en wijsgerige strekkingen worden aangeboden naargelang je persoonlijke behoeften. 
Full Healing (het reinigen en balanceren van het energetische lichaam), Soundhealing (stemtherapie) en Coaching (55 euro /uur)
Enkel op afspraak / 02/452 35 79 - spreek een bericht in met je telefoonnummer zodat ik jou kan terugbellen. 
 
Stuur deze email door naar een vriend
 
Inschrijven : info@butterflycircles.com 
Noteer je naam, adres en telefoonnummer en de workshop waarvoor je 
wenst in te schrijven. 
 

 
Harmonische groet,
 
Iris Pattyn
www.butterflycircles.com
 
 
 
 
 
 
français : 
 
Nous vous souhaitons une année 2016 emplie de liens, riche en magie, rêves folie spontanée. Embrassez ceux qui pensent que vous êtes fantastiques, et n’oubliez pas de danser, chanter et sauter. Surprenez-vous avec de nouvelles pensées et idées. 
Profitez et vivez un peu plus que l'an dernier.
 
Lundi 11 janvier 
Hutte des lunes pour femmes 
 
 "Divine Healing Lodge for Women".
Rassemblement de femmes qui honorent la lune et l’utilisent comme une force personnelle. La connexion avec la lune nourrit notre corps de femme et nous rend plus douces, plus réceptives et plus indépendantes. La médecine de la lune est le remède féminin le plus ancien contre la dépression ! Nous nous asseyons en cercle autour d’un feu dans une hutte de lunes pour y célébrer des cérémonies de la lune. 
 
Sujet : la déesse ancestrale
 
Où ? : Butterfly Circles   Geertskouter 18, 1730 Asse 
Quand ? : de 20 à 21h30
A apporter : coussin, quelque chose de bon à manger à partager, couches de vêtements chauds
Prix : 15 euro
Inscription : écrire un mail avec nom et numéro de téléphone 
(Notez déjà la prochaine hutte de lune le 8 février)
 
 
 
dimanche 31 janvier
 
Voilà déjà 17 ans que j’utilise les huiles essentielles fantastiques de Young Living.  
Rudolphine donne une introductin parfumée afin que vous puissiez sentir l’odeur des huiles et comment elles fonctionnent.
 
Où ? : Butterfly Circles   Geertskouter 18, 1730 Asse 
Quand  : de 15 à 17h00
Prix :  Gratuit 
Inscriptions : mail avec nom et numéro de téléphone
 
 
 
 
Lundi 1 février 
Prêtresses - Imbolc  
 
 
Cette série de séminaires s’adresse aux femmes qui veulent s’ancrer dans le rythme de leur nature féminine et qui veulent exercer leurs talents spirituels. Nous nous connectons à un niveau profond et nous travaillons avec des objets spirituels. 
Au programme : fabrication d’objets de puissance, l’art de faire un autel, comprehension des rêves, canalisation, commutation, ceremonies et rituels, travaillers avecs nos dieux et déesses celtiques, la cuisine, l’art et les symboles,…  
   
Imbolc est le festival associé à la fertilité de la terre et au retour de la lumière ; il est dédié à la déesse de lumière Brigit. Les catholiques l’appellent la Chandeleur .
 
  
Où ? : Butterfly Circles   Geertskouter 18, 1730 Asse 
Quand ? :  De 10h à 17h 
Ce qu’il faut apporter : quelque chose de bon à emporter à la fin et tenue de prêtresse ou féminine
Prix  : 80 euro (y compris lunch léger) 
Inscriptions : reply avec nom et numéro de téléphone. Au cas où ce serait votre première participation à une de nos activités, merci de m’appeler au 02/452 35 79 
(Le groupe est limité à 12 personnes donc merci de vous inscrire à temps) 
  
 
Workshops à l’étranger
 
Venise 15 juillet - 22 juillet (île et ville) "Les Prêtresses" pour femmes (voir pièce jointe)
Pérou 27 octobre - 10 novembre : pour hommes et femmes
 
  
 
Thérapie individuelle et coaching
 
Tous les jours de la semaine de 9h à 18h
Accompagnement professionnel afin de permettre à votre corps physique, mental, spirituel et émotionnel d’atteindre l’équilibre. 
Différentes techniques et orientations philosophiques vous sont proposées en fonction de vos besoins personnels.  
Traitement complet (nettoyage et équilibrage du corps énergétique), Soundhealing (thérapie vocale) et Coaching
(55 euro /heure)
Uniquement sur rendez-vous / 02/452 35 79 – laissez un message avec votre numéro de téléphone afin que je puisse vous rappeler. 
 
 
 
Envoyer ce message à un ami
 
Inscriptions: info@butterflycircles.com 
Indiquez vos nom, adresse, numéro de téléphone et précisez le workshop auquel vous souhaitez vous inscrire.
 

 
Salutations harmonieuses,
 
Iris Pattyn
www.butterflycircles.com