April 2020
Nieuwsbrief 129
Palmtakjes en meer....
Afgelopen zondag, Palmzondag, hebben we de palmtakjes, die in een besloten viering door pastoor ten Have gezegend zijn (zie Palmzondag viering 5 april 2020), naar onze kerk gebracht.
Een aantal parochianen hebben toen een vers palmtakje opgehaald.
Ook in de komende weken kunt u alsnog een takje op komen halen.
 
Komende week worden er door de leden van de bezoekgroep tasjes rond gebracht.
Daarin vinden jullie dan de paasliturgie, een palmtakje en een offerlichtje.
Op de ochtend van 1e paasdag is de kerk geopend voor stil gebed en is er de gelegenheid om een kaarsje aan te steken.
Wij zullen om 10.30 uur de klok van de kerk laten luiden. Dit is het signaal, dat wij de nieuwe paaskaars, die door pastoor Henri ten Have is gezegend zullen ontsteken.
Het luiden van de klok is voor u het signaal om het offerlichtje aan te steken.
Het licht van Pasen, het licht van de verrezen Heer. Heer
 
Wij, Maria en Toine, zullen op dat moment dan bij de brandende paaskaars een gebed bidden, dat u kunt vinden in het liturgieboekje, dat u ontvangen heeft. In gezamenlijkheid kunnen we dan onze intenties bundelen en voorleggen aan God, Trooster en Helper en aan Maria, steun en toeverlaat, zeker in de moeilijke en bizarre tijd die we met z’n allen doormaken.
 
Stil en opvallend,
Bescheiden en op de achtergrond,
Een beetje vergeten,
Vind je haar toch overal terug
In kerken en kapellen, op hoeken van straten
Verkleurd door regen en wind.
In  huiskamers, oud of modern van vorm:
Maria, de vrouw zo menselijk nabij.
Vieringen in de R.K. Gedachteniskerk
Vrijdag 10 april -Goede Vrijdag-:
De  kerk zal 's avonds van 19.30 uur tot 20.00 uur open zijn voor stil gebed en is er ook nu weer gelegenheid om een kaarsje te branden bij het kruis.   
 
Zondag 12 april -Eerste Paasdag-: 
De kerk zal open zijn van 10.15 uur tot 11.15 uur voor stil gebed.
Uiteraard zal er gelegenheid zijn om een kaarsje te branden.  
 
Zondag 19 april -Beloken Pasen-:
De kerk is vanaf 10.15 uur een half uur, dus tot 10.45 uur geopend voor stil gebed en/of een kaarsje te branden.   
 
Zondag 26 april: De kerk is vanaf 10.15 uur een half uur, dus tot 10.45 uur geopend voor stil gebed en/of een kaarsje te branden.   
 
Zondag 3 mei:  De kerk is vanaf 10.15 uur een half uur, dus tot 10.45 uur geopend voor stil gebed en/of een kaarsje te branden.  
 
Zondag 10 mei:   De kerk is vanaf 10.15 uur een half uur, dus tot 10.45 uur geopend voor stil gebed en/of een kaarsje te branden.  
 
Zondag 17 mei:   De kerk is vanaf 10.15 uur een half uur, dus tot 10.45 uur geopend voor stil gebed en/of een kaarsje te branden.  
 
Zondag 24 mei:    De kerk is vanaf 10.15 uur een half uur, dus tot 10.45 uur geopend voor stil gebed en/of een kaarsje te branden.
 
Zondag 31 mei: De kerk is vanaf 10.15 uur een half uur, dus tot 10.45 uur geopend voor stil gebed en/of een kaarsje te branden. 
Misintenties
Beste parochianen

Van verschillende kanten bereiken ons vragen over het opgeven van de gebedsintenties.
Om de digitale weekendviering persoonlijker te maken, wil het pastoraal team parochianen en geloofsgemeenschappen de mogelijkheid geven om gebedsintenties door te geven.
Deze zullen door pastoor Henri ten Have meegenomen worden in de zondagsviering, welke te bekijken is op onze parochiewebsite.

Hiervoor is het volgende gerealiseerd:
 
Stuur uw gebedsintenties naar titus.rhenen@gmail.com
Geef duidelijk aan of de gebedsintentie een overledene of een zieke, jubileum of anderszins betreft.
 
Gevraagd wordt of u voor uw gebedsintentie een financiële bijdrage wil overmaken naar NL72 RABO 0156 2767 20 t.n.v. parochie z Titus Brandsma.
Parochie z. Titus Brandsma zorgt voor verbondenheid tussen de mensen thuis
“We kunnen elkaar nu niet in de kerk ontmoeten. Toch willen we als mensen met elkaar verbonden blijven.” Dat schrijft pastoor Henri ten Have van de katholieke Titus Brandsmaparochie in een persoonlijke brief aan al zijn parochianen. De brief heeft een bemoedigende pastorale boodschap. Ook biedt de brief praktische informatie over de ondersteuning die de kerk biedt in deze corona-tijd. Hiertoe is een corona-crisisteam gevormd, dat gecoördineerd wordt door pastor Guido Dieteren.
 
De grote regionale R.K. parochie telt zeven geloofsgemeenschappen: Bennekom, Ede - Lunteren, Oosterbeek - Doorwerth, Renkum - Heelsum, Rhenen, Veenendaal en Wageningen. In iedere geloofs-gemeenschap is een locatie-coördinator aangesteld. Deze is per email en per telefoon bereikbaar.
 
In de brief roept de pastoor op tot vertrouwen, ook al weet niemand hoe de uitkomst zal zijn. Mensen kunnen gevoelens hebben van onzekerheid en angst. Maar angst is een slechte raadgever. De boodschap is eerder: ‘Vrees niet, wees niet bang’. Bijbelse woorden van Mozes en van Jezus hebben mensen steeds voorgehouden om te gaan met wat elke dag ons biedt: eten, drinken, Gods geboden en de schoonheid van de natuur. De Bijbel toont ons dat crisissituaties, ondanks verliezen en pijn, ook tot iets goeds kunnen leiden: geloof en solidariteit met elkaar.
 
De brief is ook bedoeld om mensen praktische ondersteuning te bieden. Bijvoorbeeld hulp aan de meest kwetsbaren die liever niet de deur uit gaan en zelf geen of slechts een klein netwerk hebben. Maar er zijn ook parochianen die graag hulp aanbieden. De parochie wil hulpvragen en aanbod op elkaar afstemmen. Het is de taak van de zeven locatie-coördinatoren om dat te organiseren. Bovendien kan de parochie met de zeven locatie-contactpunten zorgen dat er wordt voorzien in de behoefte aan contact: even je hart luchten, samen bidden of een pastoraal gesprek. Mensen kunnen aan de locatie-coördinator vragen om een kaarsje op te steken. Elke geloofsgemeenschap heeft een speciaal emailadres en telefoonnummer. Op deze manier kunnen mensen hun hulpvraag stellen of hun hulp aanbieden.
 
De parochie houdt nu in de kerk van Wageningen besloten weekendvieringen en speciale vieringen. Deze vieringen zijn online te bekijken via www.ztitusbrandsmaparochie.nl. De website biedt ook meditaties en gebeden. Daarnaast is de website het centrale communicatiekanaal waar alle berichtgeving te vinden is. Engelstalige informatie is voorhanden via: www.iccwageningen.nl.
Zo kan de parochie mensen informeren, inspireren en pastoraal nabij zijn.
R.K. geloofsgemeenschap voor
Rhenen - Achterberg - Elst (U) - Kesteren - Ochten - Lienden