Nieuwsbrief Sensomotorische integratie
januari  2011
 
In deze nieuwsbrief:
 
 
Speelgoedtips:
 
Vanaf zaterdag 22 januari 2011 zijn er bij de Aldi fitnessballen te koop van 65, 75 en 85 cm doorsnee voor 7 euro per stuk.

Geschikt voor volwassenen om op te zitten en voor grotere kinderen, ongeveer vanaf 12 jaar. Voor hen is de bal geschikt om op te zitten tijdens allerlei activiteiten zoals televisie kijken, huiswerk maken en voor  de activiteit zittend op een bal bewegen op muziek. U kunt ook kijken bij het spelletje zittten op een bal of een balkussen.

Deze ballen zijn ook goed te gebruiken voor de spelletjes met kleinere kinderen druk uitoefenen met een bal en aanraken en bewegen op schoot. Voor hen kunt u ze ook gebruiken om uw kind op te laten zitten of overheen te laten rollen, maar dan moet u uw kind natuurlijk wel goed vasthouden. 

 
Cursussen en studiedagen:

De data voor de cursussen sensomotorische integratie die in september 2011 beginnen. 

Voor  ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten werkzaam met kinderen:
  • 16, 17 september, 14, 15 oktober, 11, 12 november, 9, 10 december 2010, 20, 21 januari 2011.
Voor ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten werkzaam met kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking:
  • 22, 23 september, 27, 28 oktober, 24, 25 november, 15, 16 december 2011, 19, 20 januari 2012.

Er is accreditatie verleend voor ergotherapeuten, (kinder)fysiotherapeuten en oefentherapeuten.  Voor logopedisten worden er alleen studiebeladingsuren toegekend. Zie verdere informatie cursussen

Studiedagen: Het vestibulaire systeem en de 'lol' van het bewegen.   

Deze tweedaagse bijscholing wordt in Groningen gehouden.

Voor ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten werkzaam met kinderen die eerder de cursus sensomotorische integratie of een vergelijkbare cursus hebben gevolgd: 
  • donderdag 31 maart en vrijdag  1 april 2011.
Voor ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten werkzaam met kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking die eerder de cursus sensomotorische integratie of een vergelijkbare cursus hebben gevolgd:     
 
  • donderdag 26 januari en vrijdag 27 januari 2012               
Voor deze  studiedagen is accreditatie verleend voor ergotherapeuten, logopedisten, oefentherapeuten, fysiotherapeuten en kinderfysiotherapeuten. Voor verdere informatie Studiedagen 

 
 
 
Plaatsing op adressenlijst therapeuten:
 
U kunt op de adressenlijst voor therapeuten worden geplaatst als u de cursus sensomotorische integratie of een vergelijkbare cursus heeft gevolgd. U kunt zich hiervoor opgeven via het inschrijfformulier op de website.
 
Nieuwsbrief:
 
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u in mijn adressenbestand voorkomt.
 
Iedereen die belangsteling heeft voor sensomotorische integratie, sensorische integratie, sensorische informatie verwerking of sensory processing kan zich voor de nieuwsbrief aanmelden via de website sensomotorische integratie.  Aanmelden.
 
Heeft u geen behoefte aan deze informatie dan kunt u zich voor deze nieuwsbrief afmelden. Uitschrijven / Gegevens wijzigen
 
U kunt de nieuwsbrief ook naar andere belangstellende doorsturen.  Stuur deze email door naar een vriend
 
Deze nieuwsbrief zal afhankelijk van de beschikbare wetenswaardigheden verschijnen. U kunt ook informatie voor deze nieuwsbrief insturen.  
 
 
Met vriendelijke groet
Els Rengenhart