Doetinchem en Ontwikkelingssamenwerking  
DOS Nieuws September 2015
Beste ,
Nicaraguaanse ‘mural’ op CBS ’t Prisma
Leerlingen maken muurschildering met kunstenaar
 
          
    Aan het werk onder leiding van Manuel                    Geconcentreerd aan het werk
                                               
In de maand september is op CBS ’t Prisma uitgebreid aandacht besteed aan La Libertad en Nicaragua. Afsluitend hebben de leerlingen een unieke muurschildering gemaakt, samen met een Nicaraguaanse kunstenaar Manuel de Jesús Alaniz Gámez.

Er was een expositie met foto’s, voorwerpen en kunst uit Nicaragua. Kinderboekenschrijver Gerard Sonnemans gaf interactieve lessen aan de hand van zijn boek ‘Het lot van de geluksvogel’, over twee kinderen in Nicaragua. De leerlingen in de bovenbouw kregen les over de stedenband en de millenniumdoelen, met name ’Alle kinderen naar school’ en ‘Schoon water voor iedereen’. Ook maakten alle leerlingen tekeningen.

Op 18 september is de ‘mural’  feestelijk onthuld, in aanwezigheid van burgemeester Joosten. Met de realisatie van de muurschildering leggen de leerlingen samen het kernconcept ‘binding’ beeldend én blijvend vast.
 
   
 Dankwoord namens leerlingen bij onthulling          Het resultaat
 met burgemeester Joosten en Manuel
Schoon water voor La Libertad 2008 tot 2015
Het waterbeheer is verbeterd en het waterbewustzijn is vergroot bij de agrariërs, bestuurders en bewoners van de stad La Libertad te Nicaragua. Met deze resultaten heeft het waterschap het project ‘Schoon water voor La Libertad’ vóór de zomer succesvol afgesloten.

Betrokkenen aan het woord
Dijkgraaf Hein Pieper van Waterschap Rijn en IJssel: “Zeven jaar is gewerkt aan het versterken van het waterbewustzijn in La Libertad en omstreken. Op heel praktische wijze lieten onze medewerkers boeren, burgers en ambtenaren leren over wat goed waterbeheer vermag. Toen ik zelf in Nicaragua was, werd ik getroffen door het enthousiasme. Met eigen ogen heb ik gezien dat boeren hun verantwoordelijkheid nemen om de drinkwaterbronnen te beschermen en daar terecht trots op te zijn.”
 
                   
      Burgemeester Darwin Kaufmann van                   Danilo Lazo en Ellen Bollen in het stroomgebied 
       La Libertad en dijkgraaf Hein Pieper                     van de río San Miguel
       van Waterschap Rijn en IJssel           
 
Burgemeester Darwin Kaufmann van La Libertad: ”In de jaren ’90 ging La Libertad een vriendschapsband aan met de gemeente Doetinchem. Er kwam een kennisuitwisseling tot stand over onderwerpen op het gebied van water. Daarbij kon La Libertad profiteren van de eeuwenlange ervaring van de Nederlanders in hun relatie met het water. Onder andere de technische capaciteiten van de gemeente rond waterbeheer zijn enorm versterkt. In het kader van het project is het beheerplan voor de Rio San Miguel uitgewerkt en het stroomgebiedscomité opgericht. We hebben in de loop van het proces veel geleerd.”

Danilo Lazo Vega, agrariër en voorzitter van het stroomgebiedscomité: “Vóór dit initiatief wisten wij boeren eigenlijk niet wat een stroomgebied is, staken we delen van het bos in brand voor de houtkap of voor de uitbreiding van het landbouwgebied, werd er ongecontroleerd gejaagd en waren we ons er niet van bewust dat water zo belangrijk is. We zijn nu in staat tot het beter organiseren van onze boerenbedrijven, we voeren diversificatie van teelten in en we hebben vooral kennis kunnen opdoen. We zijn nu goed georganiseerd en we gaan ervoor. Als boeren voelen we ons belangrijk omdat we serieus genomen worden en omdat het van ons afhangt of er voldoende water van goede kwaliteit is.”
 
Jaarverslag 2014 gereed
Het jaarverslag voor 2014 is beschikbaar met daarin informatie over alle activiteiten in 2014.
 
 
Geslaagde missie naar La Libertad
     
   Leerlingen van de opleiding verpleegkunde zijn            Op stap met de boswachter
    enthousiast                  
  
Van 15 tot 30 juni was een Doetinchemse delegatie op bezoek in La Libertad. Belangrijkste thema’s waren het woningbouwproject, de bouw van een tehuis voor ouderen, het afsluiten van het project Schoon water voor La Libertad  en twee workshops voor onderwijzers. Ook is gesproken over de toekomst van de stedenband. De delegatie heeft daarnaast een indruk gekregen over de stand van zaken bij het beroepsonderwijs en de ontwikkeling van het toerisme. Lees verder
Voor het complete verslag kunt u klikken op Verslag bezoek DOS-delegatie aan La Libertad van 15 tot 30 juni 2015
Campagnevogeltje in de aanbieding
 
                                 
      
 
Eind 2015 loopt de campagne Caminando Juntos af. Gedurende 8 jaar heeft Doetinchem zich ingezet om in onze partnerstad La Libertad een aantal millenniumdoelen te verwezenlijken. Eind 2015 moeten die zijn gehaald. DOS is een film en tentoonstelling aan het voorbereiden om de resultaten te presenteren.
Het Nicaraguaanse balsahouten vogeltje -symbool van de campagne– is nu extra voordelig te koop. Slechts 2 Euro per stuk bij aankoop van 10 of meer exemplaren. Desgewenst verpakt in cellofaan. Voor bestellingen stuur een mail naar secretariaat@dos-doetinchem.nl
 
 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u relatie, donateur of vrijwilliger bent van DOS.
Wilt u zich afmelden? Klik dan hier.

© 2010