Mijnwater wenst u hartverwarmende feestdagen
en een energiek, ondernemend 2021
 
Mijnwater houdt u op de hoogte van de werkzaamheden in het veld, de innovaties op het gebied van mijnwatertechnologie, de bevindingen vanuit samenwerkende (Interreg) partijen en de service aan onze klanten. Mijnwater draagt bij aan een energieneutraal Parkstad Limburg in 2040 en staat voor de opgave om 30.000 woningen en gebouwen in Heerlen te verduurzamen én haar technologie verder uit te dragen in de wereld. Juist nu beseffen wij maar al te zeer dat circulaire energie de toekomst is.
 
Wilt u iemand op de hoogte brengen van deze nieuwsbrief, mail 'm gerust naar uw relaties. Rechtstreeks in de mailbox? Aanmelden uitsluitend via de aanmeldknop op de homepage van www.mijnwater.com.
 
 
In deze nieuwbrief:
 
1. Enpuls neemt infrastructuur Mijnwater over van Limburg Energiefonds
2. Carli Worms nieuwe CEO van Mijnwater
3. Centrumleiding gelegd!
4. Verzwaring hoofdleiding nabij en in bedrijventerrein In de Cramer
5. Geen Mijnwaterwerk tijdens de feestdagen in Brunssum
6. Mijnwater wenst u hartverwarmende feestdagen
 
 
Enpuls neemt infrastructuur Mijnwater over van Limburg Energiefonds
 
 
Het Limburgs Energiefonds (LEF) heeft de warmtenet-infrastructuur van Mijnwater verkocht aan Enpuls, onderdeel van netwerkbedrijf Enexis Groep. Met Enpuls als partner kan Mijnwater verder doorontwikkelen en een grotere bijdrage leveren aan onder andere de verduurzaming van Parkstad-Limburg. Hierdoor kan ook, samen met de betrokken gemeenten, de energietransitie nader vormgegeven worden. Deze samenwerking versnelt de uitrol van nieuwe warmtenetten op regionale schaal.
 
Op vrijdag 11 december jl. hebben Henk Visser namens Enpuls en Philip Tan namens LEF in Heerlen de overname afgerond. Om ervoor te zorgen dat Enpuls de infrastructuur over kon nemen, is Mijnwater onderverdeeld in twee BV’s met één Dagelijks Bestuur: Mijnwater Warmte Infra BV en Mijnwater Energy BV. Alle infrastructuur is ondergebracht in Mijnwater Warmte Infra BV, welke nu 100% eigendom is van Enpuls. Mijnwater Energy BV (inclusief Heerlerheide BV) is 100% eigendom van Mijnwater Holding BV, waar LEF, het fonds van de Provincie Limburg, eigenaar van is. Beide eigenaren investeren de komende 10 jaar in totaal circa 300 miljoen euro in Mijnwater. Ger Koopmans, gedeputeerde Provincie Limburg: “Enpuls is een krachtige partner wat het succesvol opschalen naar meer klanten dichterbij brengt.”
 
Verduurzamen gebouwde omgeving
Enpuls ziet in de infrastructuur van Mijnwater groot potentieel om een belangrijke bijdrage te leveren aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord; om de woningen die voor 2030 aardgasvrij gemaakt moeten worden, zijn biogas, all-electric en warmtenetten de beschikbare oplossingen. Met de toevoeging van de Mijnwater technologie kan Enexis Groep alle drie de opties faciliteren. Bovendien kan de mijnwaterinfrastructuur ook gebruikt worden om gebouwen te koelen. "Enpuls ziet het ontwikkelen en beheren van warmte-infrastructuur als een middel om de energietransitie te versnellen. Het beheren en uitbreiden van het energienetwerk in de regio Parkstad sluit daar perfect bij aan”, aldus Henk Visser, directeur van Enpuls.
 
Philip Tan, fondsmanager van LEF: “Verduurzamen van de gebouwde omgeving is een grote maatschappelijke uitdaging. Mijnwater is een prachtig voorbeeld hoe deze verduurzaming in de praktijk al daadwerkelijk vorm krijgt. Door de samenwerking met Enpuls kan Mijnwater het duurzame 5e generatie energienetwerk uitrollen in Parkstad en een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie in de regio.”
 

Carli Worms nieuwe CEO van Mijnwater
 
Carli Worms (56) is sinds 15 november 2020 de nieuwe CEO van Mijnwater. Carli volgt hiermee Angelique Palmen op die als CFO aan Mijnwater verbonden blijft.
 
Carli was commercieel manager bij Strukton, richtte bij veel klanten klantenteams in met als doel hen maximaal te ondersteunen bij de energietransities. Daarvoor was hij onder meer werkzaam binnen TBI als Regio Manager bij Comfort Partners en Vestigingsdirectie van Wolter & Dros.  De kennis en ervaring van Carli bij zeer missie-gedreven organisaties komt bij Mijnwater BV goed van pas. Angelique zegt daarover: “Met de aanstelling van Carli hebben we voor een bestuurder gekozen die weet hoe techniek, commercie en maatschappelijke relevantie hand in hand gaan. Met zijn ervaring zal hij, vanuit onze missie om de energietransitie in Parkstad te versnellen, Mijnwater kunnen laten groeien waarbij verbinding met én relevantie van onze omgeving centraal staat. Samen met Roeland Koster, onze COO, vormen wij nu een krachtig Management Board met een gezamenlijke drive om het S300 programma in Parkstad-Limburg succes te realiseren.”
 
Carli is enthousiast over zijn aanstelling: “Mijnwater zie ik als een Ferrari die nog te lang op de handrem rijdt. Om (figuurlijk) gas te kunnen geven, hebben we samenwerkende partners nodig. In Quattro Helix verband zullen we nauw gaan samenwerken met overheid, ondernemers, corporaties en (strategische) partners waarbij grensoverschrijdend denken onze drive moet zijn. Met de nieuwe aandeelhouder Enpuls aan boord, die veel kennis en kunde meebrengt op gebied van warmtenetten, gaan we enorme stappen zetten.”
 
Carli woont samen met Carina (zij is werkzaam bij Maastricht UMC+) in Sittard en heeft een gezellig samengesteld gezin met Anouk (26), Jeroen (22), Inge (20), Bram (20) en Maud (18). Jeroen en Maud zijn allebei jongvolwassenen met het Down Syndroom en hebben een speciaal plekje in hun gezin. Hun gezamenlijke hobby is dan ook er samen op uit te gaan om te genieten van een mooie wandeling in de natuur en gezellig een terrasje te doen. Zijn hobby’s zijn: wielrennen, hardlopen, genieten van heerlijke wijnen, speciaal bieren en culinair (uit)eten. Zijn favoriete vakantielanden zijn: Italië , met name de regio’s Toscane en Umbrië, en Kroatië.
 

Centrumleiding gelegd!
 
 
Mijnwater is klaar met de aanleg van de centrumleiding vanaf Groene Boord tot aan de Valkenburgerweg. De nieuwe leidingen zijn gelegd om het bestaande leidingennet uit te breiden in de binnenstad om meer gebouwen aardgasvrij te kunnen verwarmen en te koelen. De aannemer verrichtte begin december nog de laatste werkzaamheden en heeft de werkkeet verplaatst naar een volgend tracéstuk bij en door bedrijventerrein In de Cramer in Heerlen.
 
De aanleg van dit centrumtracé, dat loopt vanaf Valkenburgerweg (Douvenrade flat), onder de N281 door, richting Kruisstraat, via Coriovallumstraat naar Putgraaf en Groene Boord en dan verder naar Gasthuisstraat, is voortvarend verlopen. Omwonenden hebben weinig tot geen overlast ervaren van het werk. Via bewonersbrieven en direct contact vanuit de aannemer en de website van de gemeente en van Mijnwater werden zij geïnformeerd. Wilt u weten waar de leiding is gelegd? De speciaal voor dit project ontworpen website www.mijnwatercentrumleiding.nl blijft nog tot medio 2021in de lucht.
 

Verzwaring hoofdleiding nabij en in bedrijventerrein In de Cramer
 
 
Nu het werk aan de mijnwatercentrumleiding door hartje Heerlen is opgeleverd, start Mijnwater direct na de feestdagen, in de tweede week van januari 2021, met de werkzaamheden voor de verzwaring van de hoofdleiding. Deze leiding loopt vanaf Motel van der Valk richting bedrijventerrein In de Cramer, via de Dudoklaan naar de energiecentrale aan de Terhoevenderweg achter de Woonboulevard. De Google map laat zien waar de nieuwe leiding in dit gebied komt te liggen en waar werkzaamheden zullen zijn. De grove tekening wordt momenteel uitgewerkt zodat straks in verkeerstekeningen zichtbaar wordt welke wegen gedeeltelijk of geheel gestremd worden en waar parkeerplaatsen tijdelijk komen te vervallen. Voor een goed verloop van dit project onderhoudt de aannemer nauw contact met de ondernemers via een ondernemersplatform In de Cramer. Via de website www.mijnwater.com informeren wij over het werk en worden mogelijke verkeersomleidingen afgestemd met de gemeente Heerlen. De gemeentelijke pagina deelt deze informatie voor de inwoners van Heerlen.
 
 
Begin december werden twee nieuwe leidingen gelegd nabij de energiekelder aan Nieuw Eyckholt. De foto’s laten zien hoe zwaar, nat en koud dit werk in deze tijd van het jaar kan zijn.
 
 
Geen Mijnwaterwerk tijdens de feestdagen in Brunssum
 
 
Aannemer MVOI BV legt in opdracht van Mijnwater een leidingentracé aan van de Sint Gregoriuslaan naar de Pastoor Savelbergstraat in Brunssum. Een groot deel van het tracé loopt door de wijk Oude Egge. Wij leveren warmte en koelte aan de recente nieuwbouw aan de Pastoor Savelbergstraat en aan de in aanbouw zijnde woningen in het centrum van de wijk. Tijdens de feestdagen wordt er niet gewerkt. Vanaf 11 januari 2021 pakt de aannemer het werk weer op. De bewoners worden hierover in de eerste week van januari geinformeerd.
 
 
Mijnwater wenst u hartverwarmende feestdagen!
 
 
Net als u kijken we met gemengde gevoelens terug op afgelopen jaar. Het was een jaar vol veranderingen, aanpassingen, gas terugnemen, letten op ieders gezondheid, anders denken, anders leven en ondernemen. Voor een groeiend energiebedrijf en de strikte maatregelen vanuit de regering was het vaak lastig (door)werken. We hielden ons aan de gestelde adviezen en maatregelen maar wisten projecten toch volgens planning uit te voeren, zoals het realiseren van de mijnwatercentrumleiding, die zonder al te veel hinder kon worden gelegd. Met de genomen maatregelen in het veld als ook op kantoor zetten we grote stappen.
 
We danken iedereen die zich met man en macht voor ons heeft ingezet, voor de mensen die innovatief bleven meedenken, voor de contacten die we – danwel op afstand – konden onderhouden. Veel dank aan het team Mijnwater, alle leveranciers, mannen en vrouwen in het veld en op de werkvloer, stakeholders en overheden voor het meewerken aan de scale up van het bedrijf en de closure rondom de splitsing van de organisatie in Mijnwater Warmte Infra BV en Mijnwater Energy BV. We wensen iedereen voor de komende feestdagen veel rust en ruimte met gezin en familie en een hartverwarmende Kerst.
 
Op naar een succesvol, gezond en ondernemend 2021!
 
 
Wie zijn wij?
 
 
Mijnwater is een nieuw soort stadverwarmingsnetwerk, dat zowel warmte als koude kan leveren aan de aangesloten klanten. Met het netwerk van Mijnwater wordt restwarmte en restkoude uitgewisseld via ondergrondse kelders waar warmtewisselaars en pompen staan. Bij de aangesloten gebouwen kan zo de CO2-uitstoot met 65% gereduceerd worden.
Met PALET (Parkstad Limburg Energie Transitie) omarmt de regio het stadsverwarmingsnetwerk van Mijnwater dat als doel heeft in 2030 30.000 huizen in Parkstad aan te sluiten op het warmte- en koudenet. Voor overig Nederland is Mijnwater een bewezen potentieel voor het aardgasvrij maken van de stedelijke omgeving. Mijnwater is een voorbeeld voor de verduurzaming van Europese steden, betrokken bij 62 projecten in Europa en partner in 6 Europese subsidieprojecten. Mijnwater is lead partner van Interreg NWE D2Grids.
 
 
Valkenburgerweg 177
6419 AT Heerlen
(+31) (0)495-590503
 info@mijnwater.com
www.mijnwater.com