Openklasavond, 3e Jaar
Geachte ouder(s)
 
Hierbij nodigen we u vriendelijk uit op een ‘openklasavond’ op dinsdag 15 oktober 2019 om 20u. Deze contactavond met de klassenleerkracht biedt u de gelegenheid het concrete schoolleven van uw dochter/zoon beter te leren kennen.        
 
Om 21u zal de directeur, Frank Baeyens, informatie geven over Perron 3000, de toekomstvisie van de Leuvense Katholieke Scholen aan de Dijle.
 
In het eerste algemene deel in de klas kunnen volgende thema’s aan bod komen:
 
 • Klas- en vakgebonden afspraken
 • Werking van de tweede graad
 • Smartschool en papieren agenda
 • L&L in het derde jaar
 • Evenwicht tussen zelfstandigheid van de puber en controle van de ouders
 • Studiemethodebegeleiding: concrete tips i.v.m. het studieproces
 • Leerlingbegeleiding: emotioneel welbevinden
 • Antipestbeleid op school: SWITCH
 • Activiteiten in het derde jaar: sportdag, projectdag SAC, reis naar Kent …
 • Skore
 
Een individueel en persoonlijk gesprek is die avond moeilijk te organiseren. Indien u graag op een ander moment een uitgebreider persoonlijk contact met de klassenleraar wenst, gelieve hem/haar persoonlijk te contacteren via mail.
Ook met de directie of de interne leerlingenbegeleider kan u steeds een afspraak maken om een en ander te bespreken.
Hun contactgegevens vindt u via de website.
 
Praktisch
 
 • Dinsdag 15 oktober 2019.
 • De openklasavond start om 20u in het klaslokaal van uw dochter/zoon. Vraag dus zeker na in welke klas hij/zij precies zit. Wij zorgen voor bewegwijzering.
 • De uitleg over Perron 3000 start om 21u in de feestzaal. 
 • Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen via deze link.
 • Op de fietsenparking is er plaats voor elke fiets. En voor het geval de fiets niet haalbaar is, zullen de lerarenparking aan het Damiaanplein en de kleine speelplaats (te bereiken langs de St. Antoniusberg) open zijn.
 
We hopen dat dit contact zal bijdragen tot een verdere degelijke begeleiding van uw dochter/zoon en tot een efficiënte samenwerking tussen ouders en leerkrachten.
 
 
 
Met vriendelijke groet
 
De klassenleraars van het derde jaar                                          De directie
 
Voor verdere inlichtingen over deze activiteit, contacteer caroline.dewallens@hdc.ksleuven.be
 
 
Dit is een no-reply adres. Gelieve niet te reageren op de afzender van dit bericht.
Voor wijzigingen in contactadres, contacteer secretariaatsmedewerker nick.caron@hdc.ksleuven.be