Nieuwsbrief Sensomotorische integratie
 
Februari  2013
 
De data van de cursussen sensomotorische integratie of sensorische informatieverwerking die in september 2013 beginnen zijn bekend. Er zijn cursussen voor  paramedici en cursussen gericht op andere professionals. Deze laatste cursussen zijn nog niet bij iedereen bekend. Mocht u belangstellenden kennen, stuur deze nieuwsbrief dan aan hen door. Voor snelle beslisser is het ook nog mogelijk om in maart 2013 aan de cursus voor andere professionals werkzaam met kinderen en volwassenen met een verstandelijke handicap mee te doen. 
Verder is er aandacht voor slaapproblemen. Omdat daar veel vragen over zijn, is hierover op de website een pagina toegevoegd. Ook over het eerder in de nieuwsbrief vermelde sleepzeil is een pagina toegevoegd. Daarnaast aandacht voor een boek van Angie Voss wat iedereen eigenlijk gelezen moet hebben, informatie over S.I. Focus een internationaal online tijdschrift wat gemakkelijk leesbare en toegankelijke informatie bevat en informatie over een nieuw online studieprogramma. Mogelijkheden genoeg om kennis over sensomotorische integratie op te doen. 
 
  Veel leesplezier. 
 
   Els
 
In deze nieuwsbrief:
 
 
 
Slaapproblemen, sensomotorische integratie en alertheid
 
 
Problemen met sensomotorische integratie, sensorische integratie of sensorische informatieverwerking kunnen samengaan met slaapproblemen. Ze komen veelvuldig voor in combinatie met deze problemen maar er kunnenookandere oorzaken aan de slaapproblemen ten grondslag liggen. Het is altijd zinvol om te kijken in hoeverre de sensomotorische integratie het slaapprobleem beïnvloedt.
 
Slapen en alertheidregulatie.
 
Slapen heeft te maken met de regulering van onze alertheid. Gedurende de dag en de nacht wisselen verschillende alertheidtoestanden elkaar voortdurend af. Het duidelijkst is het verschil tussen slapen en wakker zijn, maar ook als we wakker zijn, is er verschil in onze alertheid.  Alertheid is de mate waarin onze aandacht gericht is op de dingen die we aan het doen zijn. Bij een optimale alertheid zijn we gericht actief en betrokken bij de dingen die wedoen. Dat kost dan geen moeite; het gaat vanzelf. We kunnen ook ongericht actief of zelfs ongericht passief zijn, dan verliezen we voortdurend onze aandacht bij wat we aan het doen zijn. We vergeten steeds waar we mee bezig zijn. Er gaat veel informatie langs ons heen. Onze alertheid is dan laag. Onze alertheid kan ook extra hoog zijn, onze aandacht is dan krampachtig gericht op wat we aan het doen zijn. We zijn dan gespannen actief of passief. De activiteiten die we doen leveren dan spanning en stress op, het gaat niet vanzelf. Het kost moeite om onze aandacht bij onze activiteiten te houden. Wordt onze alertheid nog hoger dan kunnen onze emoties de overhand krijgen: we worden boos, gaan huilen of schieten in de lach. Deze laatste oplossing is natuurlijk meestal de beste. De emotionele uitlading zorgt ervoor dat we stoppen met de activiteit die we aan het doen zijn en verlaagt over het algemeen ook alertheid. Onze alertheid kan ook zo laag worden, dat we in slaap vallen. Op deze manier kunnen we de alertheid in vijf niveaus indelen.
 1. Slapen.
 2. Lage alertheid. We zijn ongericht passief of actief
 3. Optimale alertheid. We zijn gericht actief.
 4. Hoge alertheid. We zijn gespannen actief of passief.
 5. Emotionele ontlading. Boos worden, huilen en lachen.
Gedurende de dag en de nacht wisselen de verschillende alertheidtoestanden elkaar af. Pasgeboren baby's doen soms wel 15 korte slaapjes. Zij zijn dan ook vijftien keer een periode wakker. Een baby kan zich zowel in slaap huilen als wat passief bij zijn moeder of in zijn bedje liggen en zo in slaap vallen. Er is geen vaste volgorde in het verloop van de alertheid. Wel zien we dat de perioden van zowel slapen als wakker langer worden. De toestanden stabiliseren zich en er ontstaan vaste perioden voor slapen en waken. De baby slaapt minder vaak. Hoewel er grote verschillen zijn tussen verschillende kinderen, slapen de meeste baby van 7 maanden de hele nacht door en doen overdag nog twee kortere slaapjes. Omstreeks 15 maanden slapen de meeste kinderen nog maar één keer overdag en blijven dat meestal doen tot ze 3 of 4 jaar zijn.
 
Lees verder over:
 
  

 

Boekentip

 
Your Essential Guide to Understanding Sensory Processing Disorder.
 
When You see a Child through Sensory Goggles...  It All Makes More "sens"!
 
 
Auteur: Angie Voss, OTR/L. Paperback, 64 pagina's, UnderstandingSPD.com, 2011.Your Child's Sensory Signals.
    
Een boek als gereedschap en een werkboek om sensorische signalen te begrijpen. Een boek om altijd bij de hand te hebben. Op een eenvoudige manier wordt diepgaande informatie verstrekt over sensomotorische integratie. Het legt de nadruk op het belang van de verwerking van tactiele-, vestibulaire- en proprioceptieve informatie en het toepassen daarvan in doelgerichte activiteiten. Wil er integratie plaats vinden, dan moet het kind de informatie gebruiken. Hij moet de activiteiten leuk vinden. Er is in dit boek duidelijk aandacht voor de motorische component in sensomotorische integratie of sensorische integratie. Door met een 'sensorische' bril bepaalde gedragingen van een kind te gaan zien, ga je dat gedrag anders bekijken. Angie Voss adviseert dan ook bij opvallend gedrag eerst een sensorisch materiaal of strategie te gebruiken voordat het kind wordt aangesproken op dat gedrag. Daarnaast komt ook nog het belang van de ademhaling en de regulatie van de alertheid aan bod. Het boek besluit met 105 activiteiten of gedragingen waardoor bepaalde sensorische signalen worden uitgezonden. En dat alles in 64 pagina's en voor minder dan €7,-.
 
Voor iederen die ooit een cursus sensomotorische integratie, sensorische integratie integratie of sensorische informatie verwerking heeft gevolgd, is dit boek eigenlijk onmisbaar. In beknopte en overzichtelijke vorm vind je er een schat aan informatie in en praktische ideeën. Voor alle anderen zal het een eye-opener zijn welke invloed sensomotorische integratie problemen op het functioneren van kinderen en mensen in het algemeen kan hebben.
 
U kunt het boek bij bol.com bestellen door op onderstaande link te klikken. Het is ook samen met andere boeken te vinden op de pagina boeken voor professionals.
 
 
 
 
Angie Voss heeft nog een aanvullend boek over die 105 sensorische signalen of gedragingen geschreven.
 
Understanding Your Child's Sensory Signals. 
 
Zij beschrijft daarin: de sensorische categorie, de sensorische verklaring, vragen die je over dit gedrag zou kunnen stellen en ideeën die het kind kunnen helpen.Dit boek is vooral oplossinggericht en praktisch. Het geeft minder achtergrond informatie. Beide boeken vullen elkaar aan. Dit boek is momenteel niet via bol.com te bestellen, wel via mijn Engelse website bij Amazon.com.
Beide boeken zijn geschikt voor ouders, leerkrachten, therapeuten en andere professionals. Voor al deze genoemde doelgroepen bevatten de boeken zeer waardevolle informatie en zijn de aanschaf zeker waard.
 
 
 
 
   
S.I. Focus
 
S.I. Focus is een internationaal tijdschrift gericht op verdere ontwikkeling van sensorische integratie. Het verschijnt vier keer per jaar in digitale vorm.
 
De uitgever beschrift het tijdschrift als volgt:
 
S.I. Focus magazine is the first of its kind, serving as an international resource to parents and professionals who want to stay informed on how to improve sensory integration and how to address sensory processing deficits.
Four issues per year will provide quality information written by leading experts in the field as well as parents with unique insight.
Become knowledgeable in the latest research, products, and recommendations by experts. Enjoy a wealth of information regarding books, conferences, websites, personal experiences, and articles that enlighten, encourage, and empower.
 
 
Op dit moment wordt een jaarabonnement aangeboden voor $ 9.95. Zeker het overwegen waard. Inschrijven
 
   
SPD university: Online Education Programma
 
The SPD foundation biedt via internet een online studieprogramma aan. Er worden cursussen en de lezingen op video van het symposium van de SPD foundation van afgelopen jaar aangeboden. Het aanbod van de cursussen en het symposium is breed. Voordat tot aanschaf van de cursusssen en de video's van het symposium wordt overgegaan is het mogelijk om een introductie van de cursussen en van de lezingen te zien. Na betaling heb je 60 dagen via internet toegang tot de cursussen en de lezingen. Er wordt momenteel een introductiekorting gegeven.
 
Zij schrijven zelf over de cursussen:
 
Learn all the basics and so much more about Sensory Processing Disorder and the six subtypes. You will not only obtain an understanding of the symptoms and behaviors of all the subtypes but you will learn practical treatment strategies for home, school and clinic.
Most courses are about 1 hour long divided into 10 to 15 minute segments for your convenience. After purchasing the course, you can watch it in small segments or all together, depending on your available time.
Access to courses is available for 60 days after purchase.
 
  
Zij schrijven zelf over het symposium:
 
The SPD Foundation’s 14th International Symposium is now available online. No travel expenses … no time off from work. Just sit back and enjoy from the comfort of your home or office, day or night.
For over 30 years the SPD Foundation has been the leading organization in SPD research, education and advocacy, conducting symposia around the nation. Now, you too can attend one of our international symposia from the convenience of your own home!
Hear prominent researchers from prestigious universities and research centers present their latest findings in sensory processing and Sensory Processing Disorder.
 
What you will learn:
 • Compelling evidence that SPD exists as a unique clinical entity
 • Neuroimaging techniques revealing differences between SPD and ASD
 • How SPD relates to other DSM diagnoses such as ASD and ADHD
 • Sensory Processing Scales; the first examiner administered scale of sensory processing across all sensory domains
 • Issues related to SPD in adults
 • Event related potentials in response to sensory experiences in children with SPD, ASD and typically developing children
 • Anatomy and neurobiological mechanisms that underlie atypical processing of sensory information
 
Renowned speakers:
This symposium is a must see for researchers, occupational therapists, speech language pathologists, physical therapists, early intervention specialists, nurses, physicians and mental health professionals who want the latest research and evidence-based data on sensory processing.
 
 
 
 
 
Speelgoed en materiaaltips:
 
Sleepzeil.
 
De informatie over het eerder in deze nieuwsbrief vermelde sleepzeil is nu ook op de website terug te vinden bij Speelgoed en ander materiaal en bij slepen op een deken.
 
 
 
Sleepzeil-2
 
 Sleepzeil geschikt voor volwassenen en grotere kinderen
 
 
 
 
Cursussen sensomotorische integratie voor paramedici:
 
 
De verschillende cursussen sensomotorische integratie worden onder de naam sensorische informatieverwerking door Facet trainingen georganiseerd. Aan de opzet en inhoud van de cursus is verder niets veranderd. Deze cursussen zullen in Ermelo plaats vinden.

Cursussen sensomotorische integratie die in september 2013 beginnen:
  
Voor  ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten werkzaam met kinderen:
 
 • 19 en 20 september, 31 oktober en 1 november, 21 en 22 november, 19 en 20 december, 23 en 24 januari 2014.
Deze cursus wordt gegeven door Esther Fleurbaay.
 
Voor ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten werkzaam met kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking.  
 • 12 en 13 september, 10 en 11 oktober, 14 en 15 november, 12 en 13 december, 16 en 17 januari 2014.
Deze cursus wordt gegeven door Cor Reusen.
Zie voor verdere informatie cursussen
 
 
 
Cursus sensomotorische integratie voor andere professionals:
 
 
Zesdaagse cursus voor leerkrachten,remedial teachers, sociaal pedagogische hulpverleners, groepsleiders, verpleegkundigen en andere hulpverleners of professionals met een HBO opleiding.
 
Deze cursussen sensomotorische integratie worden onder de naam sensorische informatie verwerking door Facet trainingen georganiseerd. Aan de inhoud en de opzet van de cursus is verder niets veranderd. Deze cursussen zullen in Ermelo plaats vinden
 
Cursussen sensomotorische integratie voor andere professionals die in 2013 beginnen:

Voor groepsleiders, sociaal pedagogisch medewerkers, remedial teachers, leerkrachten, verpleegkundigen en andere professionals werkzaam met kinderen:

 • 26, 27 september,7 en 8 november 2013, 9 en 10 januari 2013
Deze cursus wordt gegeven door Esther Fleurbaay.
 
 
Voor groepsleiders, sociaal pedagogisch medewerkers, remedial teachers, leerkrachten, verpleegkundigen en andere professionals werkzaam met kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking.
 • 4, 5 maart, 8, 9 april. 6 en 7 mei 2013.
 • 23, 24 september, 4 en 5 november 2013, 13 en 14 januari 2014.
 
Deze cursussen worden gegeven door Cor Reusen.
 
Zie voor verdere informatie cursus voor anderen
 
 
Nieuwsbrief:
 
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u in mijn adressenbestand voorkomt.
 
Iedereen die belangsteling heeft voor sensomotorische integratie, sensorische integratie, sensorische informatie verwerking of sensory processing kan zich voor de nieuwsbrief aanmelden via de website sensomotorische integratie.  Aanmelden.
 
Heeft u geen behoefte aan deze informatie dan kunt u zich voor deze nieuwsbrief afmelden. Uitschrijven / Gegevens wijzigen
 
U kunt de nieuwsbrief ook naar andere belangstellende doorsturen.  Stuur deze email door naar een vriend
 
Deze nieuwsbrief is gemaakt met het YMLP your mailinglist provider.
 
Deze nieuwsbrief zal afhankelijk van de beschikbare wetenswaardigheden verschijnen. U kunt ook informatie voor deze nieuwsbrief insturen.  
 
 
Met vriendelijke groet
 
Els Rengenhart